Dotacje w LGD! Nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej i na rozwój firm

Najbliższe nabory: : od 21-08-2020 do 04-09-2020.

  • Nabór 12/2020 Konkurs PREMIA:
    Podejmowanie działalności gospodarczej – 80 000 zł. Nasz budżet na to działanie to: 320 000 zł.
  • Warunek! –> utrzymanie firmy przez 2 lata od płatności końcowej

Masz pomysł na biznes i potrzebujesz kasę na start? Jeśli chcesz założyć działalność, nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy oraz w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywałeś działalności gospodarczej teraz jest doskonały moment by zawnioskować o dotację ( PREMIA- 80 000zł). Pomoc wypłacana w formie ryczałtu(2 transze , pierwsza po podpisaniu umowy – 80%, druga po zrealizowaniu umowy- 20%) dla osób fizycznych, obywateli państwa członkowskiego UE mającej miejsce zamieszkania na obszarze LGD.

Każdy złożony projekt przejdzie ocenę według kryteriów wyboru operacji (dostępne na stronie przyjaznadolinaraby.info) . Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do GRUPY DEFAWORYZOWANEJ tj.: – niepełnosprawni, -młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia),- starsi ludzie (po 50 roku życia) ,  – młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).  Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

***

  • Nabór 13/2020 KONKURS ROZWÓJ: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa-od 50 000 zł do 112 578,00 zł.
  • Nasz budżet na to działanie to: 112 578,00 zł.
  • Warunek! –> Zatrudnienie pracownika na 3 lata od płatności końcowej, pełny etat-musi być związany z operacją.

Prowadzisz działalność gospodarczą (mikro lub małe przedsiębiorstwo), nieprzerwanie od roku lub w okresie  3 lat prowadziłeś  ją przez łącznie 365 dni, w okresie ostatnich 2 lat nie otrzymałeś środków z UW w ramach PREMI oraz masz pomysł na rozwój tej działalności w ramach aktualnych kodów PKD lub o zupełnie nową branżę możesz starać się  o dotację na ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA. Możesz  otrzymać dotację od 50 000 do 112 578 zł ( bo taki jest nasz budżet w tym naborze)– max. 70% dofinansowania. O dofinansowanie może starać się osoba fizyczna  lub prawna, która jest obywatelem państwa członkowskiego  Unii Europejskiej, miejsce wykonywania działalności gospod. znajduje się  na obszarze LGD. Pomoc zostanie wypłacona w formie refundacji po zrealizowaniu całości projektu.

***

Szczegółowe informacje nt. naboru i składania wniosków, kryteria, formularze wniosków znajdą Państwo w ogłoszeniu  o naborze na stronie przyjaznadolinaraby.info oraz

PREMIA: Podejmowanie działalności gospodarczej-
http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-2/

ROZWÓJ: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa-
http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/dotacje-na-rozwoj-firmy/

a także w biurze LGD-  34-721 Raba Wyżna 45 B. Kontakt: (18) 26 78 648/ (+48) 500 475 840/ lgd.rokiciny@interia.pl .

W związku z stanem epidemii zachęcamy do konsultacji wniosków online: mailowo ( na każdy e-mail odpowiemy) albo telefonicznie.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz