Operacja własna 2/2020/OW – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 12.08.2020 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  informacji  nr 2/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu osób z grupy defaworyzowanych informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 14.09.2020, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych – po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy przekaże wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz