Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy-08.10.2020 r. /czwartek/ o godz. 9:00. Ocena naboru 12/2020 i 13/2020

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  serdecznie zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 08.10.2020 r. /czwartek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

                                                                             
Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 12/2020.
 4. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 12/2020.
 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 12/2020.
 6. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 7. Sporządzenie list operacji.
 8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 9. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 13/2020.
 10. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 13/2020.
 11. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 13/2020.
 12. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 13. Sporządzenie list operacji.
 14. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz