Lista operacji wybranych w naborze nr 12/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego przedsiębiorstwa)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Lista operacji wybranych, nabór nr 12/2020

POBIERZ Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr  12/2020 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 12/2020

POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 12/2020 organizowanego
przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
Brak komentarzy.

Napisz komentarz