Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 25.11.2020 r. /środa/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

                                                                             
Proponowany program Posiedzenia Rady 

1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie przez Radę wniosków beneficjentów o zmianę umowy przyznania pomocy.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zakończenie posiedzenia.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz