Dobre praktyki w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia PRZYJAZNA DOLINA RABY I CZARNEJ ORAWY na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się link zawierający przykłady operacji zrealizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Wszystkie przedstawione działania zrealizowane zostały za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, które pełni bardzo ważną rolę w rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki wspólnej pracy mieszkańców i LGD zrealizowane zostały operacje m.in. z zakresu podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwoju infrastruktury – turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz promocji obszarów objętych LSR. Naszym zadaniem jest kreowanie i wspieranie aktywności mieszkańców swych społeczności, tak by stymulować ich rozwój. Priorytetem działań jest wybór operacji finansowanych w ramach środków zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz ustalanie, jakimi kwotami wesprzeć poszczególne projekty. Mamy nadzieję, że prezentowane przykłady operacji zainspirują wiele osób do działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027.

Zrealizowane projekty – Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Brak komentarzy.

Napisz komentarz