Zaproszenie na Posiedzenie Rady- 30.04.2021 r. g. 9:00- biuro Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 22 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 30.04.2021 r. o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Proponowany program Posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących operacji własnej.
  4. Ocena i wybór wniosku o przyznanie pomocy na operacje własną nr 3/2020/OW/1.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz