KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy ponownie ma możliwość pozyskania dodatkowych środków na realizacje zadań w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Przyznanie LGD środków na realizacje dodatkowych zadań wymagać będzie wprowadzenia zmian w LSR.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże nam prawidłowo zdiagnozować potrzeby naszego obszaru i zaktualizować LSR.

Ankieta- do pobrania

Anonimowe ankiety należy pozostawić w biurze LGD  Raba Wyżna 45 b do dnia 14.05.2021r. do godz. 14:00.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz