Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ignacy Piziak-Rapacz zaprasza wszystkich członków Komisji na posiedzenie w dniu 21.06.2021 roku o godzinie 12:00 w biurze Stowarzyszenia Raba Wyżna 45b.

Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

1.     Otwarcie zebrania.

2.     Wybór protokolanta zebrania.

3.     Przedstawienie raportu z ewaluacji.

4.     Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

6.     Wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi.

7.     Uchwała o przedstawienie wniosku o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu.

8.     Wolne wnioski.

9.     Zamkniecie posiedzenia.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz