Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 02.08.2021 r. /poniedziałek/ o godz. 09:00.

                                                                             
Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 1/2021.
 4. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2021.
 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2021.
 6. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 7. Sporządzenie list operacji.
 8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 9. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 2/2021.
 10. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 2/2021.
 11. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2021.
 12. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 13. Sporządzenie list operacji.
 14. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 15. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 3/2021.
 16. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 3/2021.
 17. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2021.
 18. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 19. Sporządzenie list operacji.
 20. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 21. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 4/2021.
 22. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 4/2021.
 23. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2021.
 24. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 25. Sporządzenie list operacji.
 26. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 27. Zaopiniowanie przez Radę wniosków beneficjentów o zmianę umowy przyznania pomocy.
 28. Wolne wnioski i zapytania.
 29. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Małgorzata Kulawiak

Brak komentarzy.

Napisz komentarz