Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego przedsiębiorstwa)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

PROTOKÓŁ XXVII

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 1/2021

POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Lista operacji wybranych, nabór nr 1/2021

POBIERZ Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr  1/2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy


Brak komentarzy.

Napisz komentarz