Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2021 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

PROTOKÓŁ XXVII

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 3/2021

POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Lista operacji wybranych, nabór nr 3/2021

POBIERZ Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr  3/2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Sprostowanie oczywistych omyłek rachunkowych 28.09.2021

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

PROTOKÓŁ XXX

Lista operacji wybranych, nabór nr 3/2021

POBIERZ Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr  3/2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Brak komentarzy.

Napisz komentarz