Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2021 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

PROTOKÓŁ XXVII

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 4/2021

POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Lista operacji wybranych, nabór nr 4/2021

POBIERZ Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr  4/2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Brak komentarzy.

Napisz komentarz