Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 28.09.2021 r. /wtorek/ o godz. 08:30.

                                                                             
Proponowany program Posiedzenia Rady 

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wyjaśnienia dotyczące naboru nr 3/2021
  4. Podjęcie uchwał w sprawie sprostowania oczywistych omyłek rachunkowych dotyczących uchwał nr XXVIII/336/21 oraz nr XXVIII/340/21.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Małgorzata Kulawiak

Brak komentarzy.

Napisz komentarz