Spotkania

2018

Po raz kolejny zapraszamy na cykl spotkań konsultacyjno-szkoleniowych z mieszkańcami. 
(GRANTY)

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaplanowała kolejny cykl spotkań z mieszkańcami i potencjalnymi beneficjentami. Tematyka- projekty grantowe. Do wzięcia udziału w spotkaniach zachęcamy przede wszystkim stowarzyszenia oraz innych beneficjentów planujących działania głównie w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych.
Harmonogram tu.

W szczególności zapraszamy mieszkańców obszaru LGD z grup defaworyzowanych czyli:

-niepełnosprawnych,

-młodych ludzi bez pracy ( do 35 roku życia),

– starszych ludzi (po 65 roku życia) ,

-młodych rodziców, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).

Relacja z w/w spotkań.

Spotkania odbywały się  08.01.2018 – 10.01.2018 w poszczególnych gminach członkowskich Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Informacje o spotkaniach były umieszczone na stronie internetowej LGD, na stronach urzędowych oraz w mediach społecznościach. Tematem spotkań były możliwości uzyskania dofinansowania z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy na lata 2014-2020.

Na każdym spotkaniu zostały przedstawione zasady funkcjonowania  LGD oraz założenia i główne cele LSR a także harmonogram naborów na 2017 rok. Następnie omówiono projekty grantowe- tematykę, wskaźniki, zasady przyznania pomocy, procedury i lokalne kryteria wyboru operacji oraz ich interpretację.
Prezentacja do pobrania tutaj.
Zdjęcia:
Lipnica Wielka, 08.01.2018
Jabłonka,08.01.2018

Spytkowice, 09.01.2018

Raba Wyżna, 09.01.2018
Rabka-Zdrój, 10.01.2018

2017

Zapraszamy na kolejny cykl spotkania konsultacyjno-szkoleniowych z mieszkańcami. (GRANTY)

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaplanowała kolejny cykl spotkań z mieszkańcami i potencjalnymi beneficjentami. Tym razem główną tematyką będą projekty grantowe. Do wzięcia udziału w spotkaniach zachęcamy przede wszystkim stowarzyszenia oraz innych beneficjentów planujących działania głównie w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych.
Harmonogram spotkań- do pobrania.

W szczególności zapraszamy mieszkańców obszaru LGD z grup defaworyzowanych czyli:

-niepełnosprawnych,

-młodych ludzi bez pracy ( do 35 roku życia),

– starszych ludzi (po 65 roku życia) ,

-młodych rodziców, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).

Relacja z w/w spotkań.

Spotkania odbywały się  03.04.2017 i 04.04.2017 w poszczególnych gminach członkowskich Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Informacje o spotkaniach były umieszczone na stronie internetowej LGD, na stronach urzędowych oraz w mediach społecznościach. Tematem spotkań były możliwości uzyskania dofinansowania z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy na lata 2014-2020.

Na każdym spotkaniu zostały przedstawione zasady funkcjonowania  LGD oraz założenia i główne cele LSR a także harmonogram naborów na 2017 rok. Następnie omówiono projekty grantowe- tematykę, wskaźniki, zasady przyznania pomocy, procedury i lokalne kryteria wyboru operacji oraz ich interpretację. Ostatnią część stanowiła tematyka operacji w zakresie „pozostałych konkursów” – czyli dotacji na niekomercyjne inwestycje w infrastrukturę społeczną, kulturalną i sportową.
Prezentacja do pobrania tutaj.
Lipnica Wielka, 03.04.2017
 DSC_1715
Rabka Zdrój, 03.04.2017
IMG_20170403_134207
Spytkowice, 04.04.2017
spytkowice 03.04.17
Raba Wyżna,  04.04.2017
 DSC_0637[1]
Jabłonka, 04.04.2017
 IMG_20170404_160648

***

Zapraszamy na spotkania i konsultacje z mieszkańcami w poszczególnych gminach.(luty'17)

Tematyka:

Informacje o LGD, główne założenia LSR na lata 2014-2020, harmonogram naborów na rok 2017, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania, warunki dofinansowań), wsparcie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów + analiza kryteriów.

W szczególności zapraszamy mieszkańców obszaru LGD z grup defaworyzowanych czyli:

-niepełnosprawnych,

-młodych ludzi bez pracy ( do 35 roku życia),

– starszych ludzi (po 65 roku życia) ,

-młodych rodziców, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).

 

Lipnica Wielka                   02.02.2017          godz. 10:00         Dom Ludowy

Rabka Zdrój                       02.02.2017          godz. 13:00         Urząd Miasta Rabka Zdrój

Spytkowice                        06.02.2017          godz. 11:00         Urząd Gminy Spytkowice

Raba Wyżna                      06.02.2017          godz. 11:00         Urząd Gminy Raba Wyżna

Jabłonka                             07.02.2017          godz. 16:00         Urząd Gminy Jabłonka

                                                       

Relacja z w/w spotkań.

Spotkania odbywały się od 02.02.2017 do 07.02.2017 w poszczególnych gminach członkowskich Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Informacje o spotkaniach były umieszczone na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin oraz publikowane na stronie internetowej LGD, na stronach urzędowych oraz w mediach społecznościach. Tematem spotkań były możliwości uzyskania dofinansowania z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy na lata 2014-2020.

Na każdym spotkaniu zostały omówione zasady funkcjonowania stowarzyszenia, główne cele LSR, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja), planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz w LSR a także harmonogram naborów na 2017 rok . Prowadzący motywowali do realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania), przedstawiono zasady i warunki dofinansowania, wsparcie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów.
Prezentacja do pobrania tutaj.
Lipnica Wielka, 02.02.2017
IMG_20170202_105036 IMG_20170202_100515
Rabka Zdrój, 02.02.2017
IMG_20170202_130934
Spytkowice, 06.02.2017
IMG_2744  IMG_2747
Raba Wyżna,  06.02.2017
20170206_121543
Jabłonka, 07.02.2017
20170207_165129

***

2016

Zapraszamy na spotkania i konsultacje z mieszkańcami w poszczególnych gminach.

Tematyka: główne założenia LSR na lata 2014-2020, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja), planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz LSR, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania), wsparcie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów.

W szczególności zapraszamy mieszkańców obszaru LGD z grup defaworyzowanych czyli:

-niepełnosprawnych,

-młodych ludzi bez pracy ( do 35 roku życia),

– starszych ludzi (po 65 roku życia) ,

-młodych rodziców, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).

30.08.2016 g.14.00 Raba Wyżna Urząd Gminy
05.09.2016 g.14.00 Spytkowice Urząd Gminy
06.09.2016 g.14.00 Rabka-Zdrój Urząd Miejski
06.09.2016 g.9:00 Lipnica Wielka Urząd Gminy
07.09.2016 g.14.00 Jabłonka Urząd Gminy

Relacja z w/w spotkań.

baner-spotkania-ok

W środę 07.09.16r.w Jabłonce odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjno- szkoleniowe z cyklu spotkań przeprowadzonych w każdej z gmin członkowskich Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Rabie Wyżnej 30.08.2016, kolejne w Spytkowicach 05.09.16,  w Lipnicy Wielkiej i Rabce Zdrój 06.09.16.

Na każdym spotkaniu zostały omówione zasady funkcjonowania stowarzyszenia, główne założenia LSR na lata 2014-2020(przedstawiono cele ogólne oraz szczegółowe), zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja) a także planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz w LSR. Prowadzący motywowali do realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania), przedstawiono zasady i warunki dofinansowania, wsparcie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów.

Uczestnicy spotkań aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Prowadzący spotkania odpowiadali na liczne pytania uczestników a także udzielali indywidualnych konsultacji.

Prezentacja do pobrania tutaj.

Spytkowice, 05.09.16

img_4323

Lipnica Wielka, 06.09.16

img_4328

img_4331

Rabka-Zdrój, 06.09.2016

zdj-2

zdj-1

Jabłonka, 07.09.2016

20160907_15024820160907_150300

 

 

Facebook