Szkolenia

 

                              2018

W dniu 15.06.2018 roku w Biurze Stowarzyszenia odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania członków Rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalna Społeczność. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie Rady.

 

***

W dniu 23.03.2018 roku w Biurze Stowarzyszenia odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania członków Rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalna Społeczność. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie Rady.

 

***

W dniu 09.02.2018 o godzinie 9:00 w biurze Stowarzyszenia , odbyło się szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalną Społeczność. Adresatami szkolenia byli członkowie rad, oraz pracownicy biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

 

 2017

 

***

W dniu 21.12.2017 o godzinie 12:00, w sali Urzędu Gminy Raba Wyżna, odbyło się szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalną Społeczność. Adresatami szkolenia byli członkowie rad, oraz pracownicy biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

***

W dniu 20.12.2017  roku w Biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

 

***

W dniu 24.05.2017 roku w Urzędzie Gminy Raba Wyżna odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania członków Rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalna Społeczność. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie Rady. Głównym tematem szkolenia było podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej.

szkolenie rada  szkolenie rada 2

***

W dniu 13.04.2017  roku w Biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

zdj szkolenie kwiecien 2017

***

W dniu 16.03.2017 roku w Urzędzie Gminy Raba Wyżna odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania członków Rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalna Społeczność. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie Rady. Głównym tematem szkolenia było podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej.

szkolenie 20.03  szkolenie 20.03 zdj 2

 

 2016

Szkolenia z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami.

W dniu 12.12.2016  roku w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

1  a

Szkolenia z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami.

W dniu 05.12.2016  roku w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

szkolenie-05-12-2 szkolenie-05-12

***

Szkolenie z zakresu przygotowania członków Rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalna Społeczność.

W dniu 10.11.2016 roku w Urzędzie Gminy Raba Wyżna odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania członków Rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalna Społeczność. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie Rady.

1  2

***

Szkolenie z zasad monitoringu i ewaluacji LGD i LSR

W dniu 07.11.2016 roku w Urzędzie Gminy Raba Wyżna odbyło się szkolenie z zasad monitoringu i ewaluacji LGD i LSR. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy oraz Rada Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

szkolenie-monitoring-2 szkolenie-monitoring

***

Szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji dla Rady i pracowników Stowarzyszenia

W dniu 17.10.2016 roku w Urzędzie Gminy Raba Wyżna odbyło się szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie Rady.

2

***

Szkolenie z zakresu procedur oceny…

W dniu 30.09.2016 o godzinie 16:30, w sali Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu, odbyło się szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalną Społeczność. Adresatami szkolenia byli członkowie rad i pracownicy biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, oraz Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

szkolenie-procedury-wrzesien-2016-2

***

 

Facebook