Archiwum

 1. Skrócony czas pracy biura 16 maja 2022
 2. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 12 maja 2022
 3. Konsultacje zmian do LSR 11 maja 2022
 4. UWAGA! Nowa siedziba biura LGD.
 5. Lista operacji wybranych w naborze nr 5/2022 –Rozwijanie działalności gospodarczej 6 maja 2022
 6. Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2022 –Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)
 7. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2022 –Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR ) 26 kwietnia 2022
 8. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2022 –Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru )
 9. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej )
 10. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 21 kwietnia 2022
 11. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 14 kwietnia 2022
 12. Konsultacje zmian do LSR 28 marca 2022
 13. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 23 lutego 2022
 14. Nabór nr 5/2022- Rozwijanie działalności gospodarczej 3 lutego 2022
 15. Nabór nr 4/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)
 16. Nabór nr 3/2022- Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR ) 28 stycznia 2022
 17. Nabór nr 2/2022- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru )
 18. Nabór nr 1/2022- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej )
 19. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami 25 stycznia 2022
 20. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 21. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 14 stycznia 2022
 22. Dodatkowe środki na nabory 24 listopada 2021
 23. Zapraszamy na jednodniowe darmowe szkolenia oraz wyjazdy integracyjne dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 15 października 2021
 24. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 21 września 2021
 25. Ponowna weryfikacja operacji w związku ze złożeniem protestu 27 sierpnia 2021
 26. Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2021 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 10 sierpnia 2021
 27. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2021 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa)
 28. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego przedsiębiorstwa)
 29. Konsultacje zmian do LSR 30 lipca 2021
 30. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 26 lipca 2021
 31. Konsultacje zmian do LSR- w zakresie zwiększenia budżetu przeznaczonego na działanie LEADER oraz wydłużenia okresu wdrażania Programu. 15 czerwca 2021
 32. Nabory wniosków trwają do 14.06.2021 11 czerwca 2021
 33. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 10 czerwca 2021
 34. Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 35. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” 19 maja 2021
 36. Nabór nr 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa) 11 maja 2021
 37. Nabór nr 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
 38. Nabór nr 3/2021- Rozwijanie działalności gospodarczej
 39. Nabór nr 4/2021- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)
 40. KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW 30 kwietnia 2021
 41. Ważne! Zmiana organizacji pracy biura LGD. 5 kwietnia 2021
 42. Zapytanie ofertowe na warsztaty, wyjazdy, spotkania realizowane w ramach operacji własnej 1 kwietnia 2021
 43. Wyniki konkursu “Najpiękniejsza palma regionalna w LGD” 29 marca 2021
 44. Konkurs “Najpiękniejsza palma regionalna w LGD” dla organizacji z terenu LGD 9 marca 2021
 45. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 8 marca 2021
 46. Konsultacje zmian do LSR 12 lutego 2021
 47. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami 27 stycznia 2021
 48. Operacja własna LGD 3/2020/OW – brak zgłoszeń 21 grudnia 2020
 49. Dobre praktyki w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia PRZYJAZNA DOLINA RABY I CZARNEJ ORAWY na lata 2014-2020 18 grudnia 2020
 50. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 18 listopada 2020
 51. Informacja nr 3/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 12 listopada 2020
 52. Promocja pszczelarstwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod leczniczych – apiterapii
 53. Ważne! Zmiana organizacji pracy biura LGD 4 listopada 2020
 54. Lista operacji wybranych w naborze nr 13/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa) 14 października 2020
 55. Lista operacji wybranych w naborze nr 12/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego przedsiębiorstwa)
 56. Sprawozdanie z wycieczki do Warszawy 03. – 04. 10.2020 5 października 2020
 57. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy-08.10.2020 r. /czwartek/ o godz. 9:00. Ocena naboru 12/2020 i 13/2020 1 października 2020
 58. Operacja własna 2/2020/OW – brak zgłoszeń 15 września 2020
 59. Konsultacje zmian do LSR 7 września 2020
 60. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy oraz Fundacja PZU zaprasza dzieci z tereny Gminy Raba Wyżna na wycieczkę do Warszawy 1 września 2020
 61. Informacja nr 2/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 12 sierpnia 2020
 62. Nabór nr 13/2020- Rozwijanie działalności gospodarczej 7 sierpnia 2020
 63. Nabór nr 12/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)
 64. Dotacje w LGD! Nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej i na rozwój firm 24 lipca 2020
 65. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 16 lipca 2020
 66. Konsultacje zmian do LSR 1 lipca 2020
 67. Ponowna weryfikacja operacji w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu 17 czerwca 2020
 68. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 czerwca 2020
 69. Utworzenie platformy wolontariatu – operacja własna – brak zgłoszeń
 70. Zaproszenie na Posiedzenie Rady- 16.06.2020 r. /wtorek/ o godz. 14:00 na Sali obrad Urzędu Gminy Raba Wyżna 8 czerwca 2020
 71. Konsultacje zmian do LSR 1 czerwca 2020
 72. Zapytanie ofertowe- utworzenie internetowej platformy wolontariatu 19 maja 2020
 73. Konsultacje zmian do LSR 11 maja 2020
 74. Informacja nr 1/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 7 maja 2020
 75. Lista operacji wybranych w naborze nr 11/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 5 maja 2020
 76. Lista operacji wybranych w naborze nr 10/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 77. Lista operacji wybranych w naborze nr 9/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 78. Lista operacji wybranych w naborze 8/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 79. Lista Grantobiorców w ramach naboru 2/2020/G – wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 30 kwietnia 2020
 80. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 29.04.2020 r. /środa/ o godz. 9:00 – na Sali Obrad Urzędu Gminy Raba Wyżna. Ocena naboru 2/2020/G, 8/2020, 9/2020,10/2020,11/2020 oraz rozpatrzenie protestu. 22 kwietnia 2020
 81. Ważne- informacje dla beneficjentów 14 kwietnia 2020
 82. Ważne- informacje dla beneficjentów w związku z koronawirusem i tarczą antykryzysową. 6 kwietnia 2020
 83. Ważne! Zmiana organizacji pracy biura LGD 13 marca 2020
 84. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej 6 marca 2020
 85. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 86. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
 87. DOTACJE W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA! 26 lutego 2020
 88. Nabór nr 11/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 20 lutego 2020
 89. Nabór nr 10/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 90. Nabór nr 9/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 91. Nabór nr 8/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 92. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy-28.02.2020 r. Ocena naboru 2/2020, 3/2020,7/2020.
 93. 2/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 17 lutego 2020
 94. Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naborów 1/2020,4/2020,5/2020,6/2020. 29 stycznia 2020
 95. Konsultacje zmian do LSR 22 stycznia 2020
 96. Konsultacje zmian do LSR 23 grudnia 2019
 97. Biuro nieczynne 20 grudnia 2019
 98. Informacja o anulowaniu Naboru nr 1/2020/G
 99. Dotacje w LGD (2020r) 19 grudnia 2019
 100. Nabory w LGD- informacje 16 grudnia 2019
 101. 1/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
 102. Nabór nr 7/2020- Rozwijanie działalności gospodarczej
 103. Nabór nr 6/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)
 104. Nabór nr 5/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 105. Nabór nr 4/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 106. Nabór nr 3/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 107. Nabór nr 2/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
 108. Nabór nr 1/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 109. Kryteria oceny operacji po zmianach- AKTUALNE 13 grudnia 2019
 110. Zapraszamy na jednodniowe bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 29 listopada 2019
 111. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami
 112. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 18 listopada 2019
 113. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 8 listopada 2019
 114. Operacja własna LGD 2/2019/OW – brak zgłoszeń 9 października 2019
 115. Zaproszenie na Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 14 października 2019r. /poniedziałek/ o godz. 9:00
 116. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów 27 września 2019
 117. Konsultacje zmian do LSR 16 września 2019
 118. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 13 września 2019
 119. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów 11 września 2019
 120. Informacja nr 2/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 9 września 2019
 121. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 30 sierpnia 2019
 122. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów
 123. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 21 sierpnia 2019
 124. Konsultacje zmian do LSR 8 maja 2019
 125. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 13 maja 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 6 maja 2019
 126. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego związanego z organizacją szkoleń 29 kwietnia 2019
 127. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 kwietnia 2019
 128. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń/kursów 4 kwietnia 2019
 129. Informacja nr 1/2019/OW o zamiarze realizacji operacji własnej 28 lutego 2019
 130. Uwaga! Nowe wzory dokumentacji rozliczeniowej dla grantobiorców. 8 lutego 2019
 131. Lista operacji wybranych w naborze nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 21 stycznia 2019
 132. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 21 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 14 stycznia 2019
 133. Konsultacje zmian do LSR 4 stycznia 2019
 134. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2019
 135. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup nagłośnienia 7 grudnia 2018
 136. Małopolska Pszczoła 4 grudnia 2018
 137. Zapraszamy na jednodniowe darmowe szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 29 listopada 2018
 138. Zapytanie ofertowe- sprzęt nagłośnieniowy 28 listopada 2018
 139. Nabór nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 20 listopada 2018
 140. Informacja o planowanym naborze – operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej 19 listopada 2018
 141. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 8 listopad 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 31 października 2018
 142. Konsultacje zmian do LSR 17 października 2018
 143. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 144. Lista operacji wybranych w naborze nr 9/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia) 2 października 2018
 145. Lista operacji wybranych w naborze nr 8/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 146. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) .
 147. Lista operacji wybranych w naborze nr 6/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa).
 148. Bezpłatna wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce
 149. Wybór oferty cenowej na przeprowadzenie ewaluacji LSR 28 września 2018
 150. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 27 wrzesień 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 20 września 2018
 151. OSP W BIELANCE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJECIA Z ROBOTYKI 17 września 2018
 152. Byliśmy na Jarmarku Podhalańskim! 12 września 2018
 153. Wybór oferty cenowej-organizacja szkoleń / kursów. 5 września 2018
 154. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 155. Anulowanie zapytania ofertowego. 27 sierpnia 2018
 156. Skrócony czas pracy biura od 8 do 10 sierpnia. 8 sierpnia 2018
 157. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 158. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń / kursów 7 sierpnia 2018
 159. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018 30 lipca 2018
 160. Nabór nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) 13 lipca 2018
 161. Nabory w LGD- informacje 12 lipca 2018
 162. Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych(RODO) 28 czerwca 2018
 163. Przypomnienie o planowanych naborach
 164. Uwaga- nabór na “Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” 22 czerwca 2018
 165. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 8/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 19 czerwca 2018
 166. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki )
 167. Nabór nr 5/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego) 14 czerwca 2018
 168. Dwudniowa wycieczka do Wrocławia i w Góry Stołowe 1 czerwca 2018
 169. Uwaga! Biuro nieczynne! 30 kwietnia 2018
 170. Zbliżające się nabory 24 kwietnia 2018
 171. Wesołego Alleluja! 29 marca 2018
 172. Konsultacje zmian do LSR 26 marca 2018
 173. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 174. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 23 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 16 marca 2018
 175. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru ) 6 marca 2018
 176. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 177. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018/G – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ).
 178. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 179. ODSTĄPIENIE OD GENERATORA WNIOSKÓW W NABORACH nr 1/2018 oraz 2/2018 27 lutego 2018
 180. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 2 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 23 lutego 2018
 181. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2017 14 lutego 2018
 182. Zmiany w zasadach konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 183. Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 1/2018/G, 3/2018/G oraz 7/2018/G 8 lutego 2018
 184. Operacja własna LGD – brak zgłoszeń 2 lutego 2018
 185. Informacja o planowanych naborach 1 lutego 2018
 186. Nabór nr 1/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)
 187. Nabór nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 188. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 9 luty 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00 29 stycznia 2018
 189. Informacja nt. doradztwa/ konsultacji wniosków. 19 stycznia 2018
 190. Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach naborów nr 5/2017 , 6/2017 oraz 7/2017 16 stycznia 2018
 191. Informacja dla zainteresowanych naborami na rozwój i otwarcie działalności gospodarczych 11 stycznia 2018
 192. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14.
 193. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami 29 grudnia 2017
 194. Informacja nr 1/2017/OW o zamiarze realizacji operacji własnej
 195. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 grudnia 2017
 196. Konsultacje zmian do LSR
 197. 4/2018/G GRANTY – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ) 15 grudnia 2017
 198. 5/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 199. 2/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 200. 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )
 201. 7/2018/G GRANTY – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe )
 202. 3/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru dotyczące produktu lokalnego )
 203. 1/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Tworzenie lub modernizacja lub oznakowanie turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek)
 204. Dokumentacja GRANTY 6 grudnia 2017
 205. Nabór nr 5/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej) 27 listopada 2017
 206. Nabór nr 6/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 207. Nabór nr 7/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (infrastruktura społeczna służąca rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia)
 208. Uwaga! Nowe wzory dokumentów! 13 listopada 2017
 209. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów
 210.  Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy 10 listopada 2017
 211. Uwaga-biuro nieczynne! 2 listopada 2017
 212. Uwaga! Biuro nieczynne!
 213. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 7 listopada 2017 r. /wtorek/ o godz. 09:00 31 października 2017
 214. Uwaga! Biuro nieczynne! 27 października 2017
 215. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 11 października 2017
 216. ankieta monitoringu i ewaluacji
 217. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 października 2017
 218. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naboru nr 2 i zaopiniowanie wniosku o zmianę umowy przyznania pomocy 6 października 2017
 219. Uwaga! Biuro nieczynne z powodu remontu. 27 września 2017
 220. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 4 października 2017 r. /środa/ o godz. 09:00
 221. Zapraszamy na dyżury doradcze członków zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. 26 września 2017
 222. Szkolenie Rady 25 września 2017
 223. Uwaga skrócone godziny pracy biura! 22 września 2017
 224. Konkursy grantowe już niebawem- zapoznaj się z najważniejszymi informacjami! 15 września 2017
 225. KONKURS pn. „PAMIĘTAMY TE CZASY…”.
 226. Uwaga! Biuro nieczynne. 12 września 2017
 227. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 7 września 2017
 228. Uwaga! Biuro nieczynne! 31 sierpnia 2017
 229. Ponowna weryfikacja operacji na wniosek SWM w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów przez SW 30 sierpnia 2017
 230. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 sierpnia 2017
 231. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 23 sierpnia 2017
 232. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji
 233. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 25 sierpnia 2017 r. /piątek/ o godz. 09:00 17 sierpnia 2017
 234. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naborów 1,2 i 4 ponowna ocena wniosków po uwzględnieniu protestów przez SWM. 16 sierpnia 2017
 235. Zajęcia fitness dofinansowane z środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 11 sierpnia 2017
 236. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 4 sierpnia 2017
 237. Stowarzyszenie Orawianki zaprasza na zajęcia Fitness 28 lipca 2017
 238. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 19 lipca 2017
 239. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 17 lipca 2017
 240. Zapytanie ofertowe 10 lipca 2017
 241. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 3 lipca 2017
 242. Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 30 czerwca 2017
 243. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 244. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej 28 czerwca 2017
 245. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej 21 czerwca 2017
 246. Stowarzyszenie zaprasza na wycieczkę do Ogrodu im. Stanisława Lema w Krakowie 19 czerwca 2017
 247. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 16 czerwca 2017
 248. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 14 czerwca 2017
 249. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 7 czerwca 2017
 250. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 20 maja 2017
 251. Zapytanie ofertowe 15 maja 2017
 252. Nabór nr 4/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 19 kwietnia 2017
 253. Nabór nr 3/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 254. Nabór nr 2/2017- rozwijanie działalności gospodarczej
 255. Nabór nr 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej
 256. Uwaga! Biuro nieczynne! 17 kwietnia 2017
 257. Uwaga! Biuro nieczynne! 13 kwietnia 2017
 258. Wesołego Alleluja!
 259. Informacja o naborach. 11 kwietnia 2017
 260. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe z mieszkańcami. (GRANTY) 27 marca 2017
 261. Informacja o planowanych naborach. 21 marca 2017
 262. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. wsparcia ekonomii społecznej. 20 marca 2017
 263. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 marca 2017
 264. Ważna informacja dla wnioskodawców. Regulamin doradztwa. 28 lutego 2017
 265. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 23 lutego 2017
 266. Dyżury doradcze członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 lutego 2017
 267. Zdobądź fundusze z UE! 17 lutego 2017
 268. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 15 lutego 2017
 269. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14. 10 lutego 2017
 270. Skrócone godziny pracy biura 09.02.2017 9 lutego 2017
 271. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 8 lutego 2017
 272. Uwaga! Biuro nieczynne! 2 lutego 2017
 273. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 stycznia 2017
 274. Wybór oferty cenowej- ulotka informacyjna 24 stycznia 2017
 275. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.
 276. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 16 stycznia 2017
 277. Zapytanie ofertowe – ulotka informacyjna.
 278. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2017
 279. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 grudnia 2016
 280. Posiedzenie Rady- wyniki naborów nr 1/2016 oraz 2/2016. 21 grudnia 2016
 281. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2016 19 grudnia 2016
 282. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2016
 283. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 grudnia 2016
 284. Dotacje na biznes! 22 listopada 2016
 285. Nabór nr 2/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej 3 listopada 2016
 286. Nabór nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej
 287. Wnioskodawco, sprawdź czy masz numer identyfikacyjny! 2 listopada 2016
 288. Nowe procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 27 października 2016
 289. Uwaga! Biuro nieczynne! 21 października 2016
 290. Szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji dla Rady i pracowników Stowarzyszenia 19 października 2016
 291. Skrócone godziny pracy biura 10.10.2016 (poniedziałek) 10 października 2016
 292. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 października 2016
 293. Szkolenie z zakresu procedur oceny… 4 października 2016
 294. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 3 października 2016
 295. Uwaga! Biuro nieczynne! 29 września 2016
 296. Zapraszamy na dyżury doradcze 27 września 2016
 297. Zapytanie ofertowe 26 września 2016
 298. Kryteria oceny operacji po zmianach 22 września 2016
 299. Pytania i odpowiedzi-stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego
 300. Uwaga!biuro nieczynne! 16 września 2016
 301. Skrócone godziny pracy biura 15 września 2016
 302. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 13 września 2016
 303. Cykl spotkań szkoleniowych 2016
 304. Zmiana rozporządzenia/zmiana formularzy wniosków. 12 września 2016
 305. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 września 2016
 306. Zapraszamy na XVIII Gminne Dożynki Święto Chleba-Lipnica Wielka- Murowanica 11.09.2016r.
 307. Zmiana czasu pracy biura 5 września 2016
 308. Dowiedz się więcej… 1 września 2016
 309. Skrócone godziny pracy biura 30 sierpnia 2016
 310. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR 24 sierpnia 2016
 311. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 sierpnia 2016
 312. Zapraszamy na Dożynki Gminne do Spytkowic 21.08.2016r. 17 sierpnia 2016
 313. Zapraszamy na Festyn Dożynkowy do Podsarnia 14.08.2016r. 12 sierpnia 2016
 314. Zapraszamy na imprezy 13.08.2016r do Rabki-Zdroju. 11 sierpnia 2016
 315. Bezpłatne konsultacje w biurze LGD 4 sierpnia 2016
 316. Wnioski
Facebook