Archiwum

 1. Uwaga! Biuro nieczynne! 30 kwietnia 2018
 2. Zbliżające się nabory 24 kwietnia 2018
 3. Wesołego Alleluja! 29 marca 2018
 4. Konsultacje zmian do LSR 26 marca 2018
 5. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 6. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 23 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 16 marca 2018
 7. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru ) 6 marca 2018
 8. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 9. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018/G – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ).
 10. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 11. ODSTĄPIENIE OD GENERATORA WNIOSKÓW W NABORACH nr 1/2018 oraz 2/2018 27 lutego 2018
 12. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 2 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 23 lutego 2018
 13. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2017 14 lutego 2018
 14. Zmiany w zasadach konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 15. Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 1/2018/G, 3/2018/G oraz 7/2018/G 8 lutego 2018
 16. Operacja własna LGD – brak zgłoszeń 2 lutego 2018
 17. Nabór nr 1/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej) 1 lutego 2018
 18. Nabór nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 19. Informacja o planowanych naborach 31 stycznia 2018
 20. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 9 luty 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00 29 stycznia 2018
 21. Informacja nt. doradztwa/ konsultacji wniosków. 19 stycznia 2018
 22. Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach naborów nr 5/2017 , 6/2017 oraz 7/2017 16 stycznia 2018
 23. Informacja dla zainteresowanych naborami na rozwój i otwarcie działalności gospodarczych 11 stycznia 2018
 24. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14.
 25. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami 29 grudnia 2017
 26. Informacja nr 1/2017/OW o zamiarze realizacji operacji własnej
 27. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 grudnia 2017
 28. Konsultacje zmian do LSR
 29. 4/2018/G GRANTY – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ) 15 grudnia 2017
 30. 5/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 31. 2/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 32. 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )
 33. 7/2018/G GRANTY – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe )
 34. 3/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru dotyczące produktu lokalnego )
 35. 1/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Tworzenie lub modernizacja lub oznakowanie turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek)
 36. Dokumentacja GRANTY 6 grudnia 2017
 37. Nabór nr 5/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej) 27 listopada 2017
 38. Nabór nr 6/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 39. Nabór nr 7/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (infrastruktura społeczna służąca rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia)
 40. Uwaga! Nowe wzory dokumentów! 13 listopada 2017
 41. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów
 42.  Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy 10 listopada 2017
 43. Uwaga-biuro nieczynne! 2 listopada 2017
 44. Uwaga! Biuro nieczynne!
 45. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 7 listopada 2017 r. /wtorek/ o godz. 09:00 31 października 2017
 46. Uwaga! Biuro nieczynne! 27 października 2017
 47. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 11 października 2017
 48. ankieta monitoringu i ewaluacji
 49. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 października 2017
 50. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naboru nr 2 i zaopiniowanie wniosku o zmianę umowy przyznania pomocy 6 października 2017
 51. Uwaga! Biuro nieczynne z powodu remontu. 27 września 2017
 52. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 4 października 2017 r. /środa/ o godz. 09:00
 53. Zapraszamy na dyżury doradcze członków zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. 26 września 2017
 54. Szkolenie Rady 25 września 2017
 55. Uwaga skrócone godziny pracy biura! 22 września 2017
 56. Konkursy grantowe już niebawem- zapoznaj się z najważniejszymi informacjami! 15 września 2017
 57. KONKURS pn. „PAMIĘTAMY TE CZASY…”.
 58. Uwaga! Biuro nieczynne. 12 września 2017
 59. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 7 września 2017
 60. Uwaga! Biuro nieczynne! 31 sierpnia 2017
 61. Ponowna weryfikacja operacji na wniosek SWM w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów przez SW 30 sierpnia 2017
 62. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 sierpnia 2017
 63. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 23 sierpnia 2017
 64. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji
 65. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 25 sierpnia 2017 r. /piątek/ o godz. 09:00 17 sierpnia 2017
 66. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naborów 1,2 i 4 ponowna ocena wniosków po uwzględnieniu protestów przez SWM. 16 sierpnia 2017
 67. Zajęcia fitness dofinansowane z środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 11 sierpnia 2017
 68. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 4 sierpnia 2017
 69. Stowarzyszenie Orawianki zaprasza na zajęcia Fitness 28 lipca 2017
 70. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 19 lipca 2017
 71. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 17 lipca 2017
 72. Zapytanie ofertowe 10 lipca 2017
 73. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 3 lipca 2017
 74. Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 30 czerwca 2017
 75. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 76. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej 28 czerwca 2017
 77. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej 21 czerwca 2017
 78. Stowarzyszenie zaprasza na wycieczkę do Ogrodu im. Stanisława Lema w Krakowie 19 czerwca 2017
 79. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 16 czerwca 2017
 80. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 14 czerwca 2017
 81. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 7 czerwca 2017
 82. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 20 maja 2017
 83. Zapytanie ofertowe 15 maja 2017
 84. Nabór nr 4/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 19 kwietnia 2017
 85. Nabór nr 3/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 86. Nabór nr 2/2017- rozwijanie działalności gospodarczej
 87. Nabór nr 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej
 88. Uwaga! Biuro nieczynne! 17 kwietnia 2017
 89. Uwaga! Biuro nieczynne! 13 kwietnia 2017
 90. Wesołego Alleluja!
 91. Informacja o naborach. 11 kwietnia 2017
 92. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe z mieszkańcami. (GRANTY) 27 marca 2017
 93. Informacja o planowanych naborach. 21 marca 2017
 94. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. wsparcia ekonomii społecznej. 20 marca 2017
 95. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 marca 2017
 96. Ważna informacja dla wnioskodawców. Regulamin doradztwa. 28 lutego 2017
 97. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 23 lutego 2017
 98. Dyżury doradcze członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 lutego 2017
 99. Zdobądź fundusze z UE! 17 lutego 2017
 100. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 15 lutego 2017
 101. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14. 10 lutego 2017
 102. Skrócone godziny pracy biura 09.02.2017 9 lutego 2017
 103. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 8 lutego 2017
 104. Uwaga! Biuro nieczynne! 2 lutego 2017
 105. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 stycznia 2017
 106. Wybór oferty cenowej- ulotka informacyjna 24 stycznia 2017
 107. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.
 108. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 16 stycznia 2017
 109. Zapytanie ofertowe – ulotka informacyjna.
 110. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2017
 111. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 grudnia 2016
 112. Posiedzenie Rady- wyniki naborów nr 1/2016 oraz 2/2016. 21 grudnia 2016
 113. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2016 19 grudnia 2016
 114. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2016
 115. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 grudnia 2016
 116. Dotacje na biznes! 22 listopada 2016
 117. Nabór nr 2/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej 3 listopada 2016
 118. Nabór nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej
 119. Wnioskodawco, sprawdź czy masz numer identyfikacyjny! 2 listopada 2016
 120. Nowe procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 27 października 2016
 121. Uwaga! Biuro nieczynne! 21 października 2016
 122. Szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji dla Rady i pracowników Stowarzyszenia 19 października 2016
 123. Skrócone godziny pracy biura 10.10.2016 (poniedziałek) 10 października 2016
 124. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 października 2016
 125. Szkolenie z zakresu procedur oceny… 4 października 2016
 126. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 3 października 2016
 127. Uwaga! Biuro nieczynne! 29 września 2016
 128. Zapraszamy na dyżury doradcze 27 września 2016
 129. Zapytanie ofertowe 26 września 2016
 130. Kryteria oceny operacji po zmianach 22 września 2016
 131. Pytania i odpowiedzi-stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego
 132. Uwaga!biuro nieczynne! 16 września 2016
 133. Skrócone godziny pracy biura 15 września 2016
 134. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 13 września 2016
 135. Cykl spotkań szkoleniowych 2016
 136. Zmiana rozporządzenia/zmiana formularzy wniosków. 12 września 2016
 137. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 września 2016
 138. Zapraszamy na XVIII Gminne Dożynki Święto Chleba-Lipnica Wielka- Murowanica 11.09.2016r.
 139. Zmiana czasu pracy biura 5 września 2016
 140. Dowiedz się więcej… 1 września 2016
 141. Skrócone godziny pracy biura 30 sierpnia 2016
 142. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR 24 sierpnia 2016
 143. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 sierpnia 2016
 144. Zapraszamy na Dożynki Gminne do Spytkowic 21.08.2016r. 17 sierpnia 2016
 145. Zapraszamy na Festyn Dożynkowy do Podsarnia 14.08.2016r. 12 sierpnia 2016
 146. Zapraszamy na imprezy 13.08.2016r do Rabki-Zdroju. 11 sierpnia 2016
 147. Uwaga! Biuro nieczynne! 9 sierpnia 2016
 148. Bezpłatne konsultacje w biurze LGD 4 sierpnia 2016
 149. Wnioski
Facebook