Archiwum

 1. Konsultacje zmian do LSR- w zakresie zwiększenia budżetu przeznaczonego na działanie LEADER oraz wydłużenia okresu wdrażania Programu. 15 czerwca 2021
 2. Nabory wniosków trwają do 14.06.2021 11 czerwca 2021
 3. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 10 czerwca 2021
 4. Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 5. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” 19 maja 2021
 6. Nabór nr 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa) 11 maja 2021
 7. Nabór nr 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
 8. Nabór nr 3/2021- Rozwijanie działalności gospodarczej
 9. Nabór nr 4/2021- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)
 10. KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW 30 kwietnia 2021
 11. Ważne! Zmiana organizacji pracy biura LGD. 5 kwietnia 2021
 12. Zapytanie ofertowe na warsztaty, wyjazdy, spotkania realizowane w ramach operacji własnej 1 kwietnia 2021
 13. Wyniki konkursu “Najpiękniejsza palma regionalna w LGD” 29 marca 2021
 14. Konkurs “Najpiękniejsza palma regionalna w LGD” dla organizacji z terenu LGD 9 marca 2021
 15. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 8 marca 2021
 16. Konsultacje zmian do LSR 12 lutego 2021
 17. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami 27 stycznia 2021
 18. Operacja własna LGD 3/2020/OW – brak zgłoszeń 21 grudnia 2020
 19. Dobre praktyki w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia PRZYJAZNA DOLINA RABY I CZARNEJ ORAWY na lata 2014-2020 18 grudnia 2020
 20. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 18 listopada 2020
 21. Informacja nr 3/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 12 listopada 2020
 22. Promocja pszczelarstwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod leczniczych – apiterapii
 23. Ważne! Zmiana organizacji pracy biura LGD 4 listopada 2020
 24. Lista operacji wybranych w naborze nr 13/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa) 14 października 2020
 25. Lista operacji wybranych w naborze nr 12/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego przedsiębiorstwa)
 26. Sprawozdanie z wycieczki do Warszawy 03. – 04. 10.2020 5 października 2020
 27. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy-08.10.2020 r. /czwartek/ o godz. 9:00. Ocena naboru 12/2020 i 13/2020 1 października 2020
 28. Operacja własna 2/2020/OW – brak zgłoszeń 15 września 2020
 29. Konsultacje zmian do LSR 7 września 2020
 30. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy oraz Fundacja PZU zaprasza dzieci z tereny Gminy Raba Wyżna na wycieczkę do Warszawy 1 września 2020
 31. Informacja nr 2/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 12 sierpnia 2020
 32. Nabór nr 13/2020- Rozwijanie działalności gospodarczej 7 sierpnia 2020
 33. Nabór nr 12/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)
 34. Dotacje w LGD! Nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej i na rozwój firm 24 lipca 2020
 35. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 16 lipca 2020
 36. Konsultacje zmian do LSR 1 lipca 2020
 37. Ponowna weryfikacja operacji w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu 17 czerwca 2020
 38. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 czerwca 2020
 39. Utworzenie platformy wolontariatu – operacja własna – brak zgłoszeń
 40. Zaproszenie na Posiedzenie Rady- 16.06.2020 r. /wtorek/ o godz. 14:00 na Sali obrad Urzędu Gminy Raba Wyżna 8 czerwca 2020
 41. Konsultacje zmian do LSR 1 czerwca 2020
 42. Zapytanie ofertowe- utworzenie internetowej platformy wolontariatu 19 maja 2020
 43. Konsultacje zmian do LSR 11 maja 2020
 44. Informacja nr 1/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 7 maja 2020
 45. Lista operacji wybranych w naborze nr 11/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 5 maja 2020
 46. Lista operacji wybranych w naborze nr 10/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 47. Lista operacji wybranych w naborze nr 9/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 48. Lista operacji wybranych w naborze 8/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 49. Lista Grantobiorców w ramach naboru 2/2020/G – wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 30 kwietnia 2020
 50. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 29.04.2020 r. /środa/ o godz. 9:00 – na Sali Obrad Urzędu Gminy Raba Wyżna. Ocena naboru 2/2020/G, 8/2020, 9/2020,10/2020,11/2020 oraz rozpatrzenie protestu. 22 kwietnia 2020
 51. Ważne- informacje dla beneficjentów 14 kwietnia 2020
 52. Ważne- informacje dla beneficjentów w związku z koronawirusem i tarczą antykryzysową. 6 kwietnia 2020
 53. Ważne! Zmiana organizacji pracy biura LGD 13 marca 2020
 54. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej 6 marca 2020
 55. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 56. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
 57. DOTACJE W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA! 26 lutego 2020
 58. Nabór nr 11/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 20 lutego 2020
 59. Nabór nr 10/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 60. Nabór nr 9/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 61. Nabór nr 8/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 62. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy-28.02.2020 r. Ocena naboru 2/2020, 3/2020,7/2020.
 63. 2/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 17 lutego 2020
 64. Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naborów 1/2020,4/2020,5/2020,6/2020. 29 stycznia 2020
 65. Konsultacje zmian do LSR 22 stycznia 2020
 66. Konsultacje zmian do LSR 23 grudnia 2019
 67. Biuro nieczynne 20 grudnia 2019
 68. Informacja o anulowaniu Naboru nr 1/2020/G
 69. Dotacje w LGD (2020r) 19 grudnia 2019
 70. Nabory w LGD- informacje 16 grudnia 2019
 71. 1/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
 72. Nabór nr 7/2020- Rozwijanie działalności gospodarczej
 73. Nabór nr 6/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)
 74. Nabór nr 5/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 75. Nabór nr 4/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 76. Nabór nr 3/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 77. Nabór nr 2/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
 78. Nabór nr 1/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 79. Kryteria oceny operacji po zmianach- AKTUALNE 13 grudnia 2019
 80. Zapraszamy na jednodniowe bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 29 listopada 2019
 81. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami
 82. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 18 listopada 2019
 83. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 8 listopada 2019
 84. Operacja własna LGD 2/2019/OW – brak zgłoszeń 9 października 2019
 85. Zaproszenie na Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 14 października 2019r. /poniedziałek/ o godz. 9:00
 86. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów 27 września 2019
 87. Konsultacje zmian do LSR 16 września 2019
 88. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 13 września 2019
 89. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów 11 września 2019
 90. Informacja nr 2/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 9 września 2019
 91. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 30 sierpnia 2019
 92. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów
 93. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 21 sierpnia 2019
 94. Konsultacje zmian do LSR 8 maja 2019
 95. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 13 maja 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 6 maja 2019
 96. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego związanego z organizacją szkoleń 29 kwietnia 2019
 97. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 kwietnia 2019
 98. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń/kursów 4 kwietnia 2019
 99. Informacja nr 1/2019/OW o zamiarze realizacji operacji własnej 28 lutego 2019
 100. Uwaga! Nowe wzory dokumentacji rozliczeniowej dla grantobiorców. 8 lutego 2019
 101. Lista operacji wybranych w naborze nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 21 stycznia 2019
 102. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 21 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 14 stycznia 2019
 103. Konsultacje zmian do LSR 4 stycznia 2019
 104. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2019
 105. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup nagłośnienia 7 grudnia 2018
 106. Małopolska Pszczoła 4 grudnia 2018
 107. Zapraszamy na jednodniowe darmowe szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 29 listopada 2018
 108. Zapytanie ofertowe- sprzęt nagłośnieniowy 28 listopada 2018
 109. Nabór nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 20 listopada 2018
 110. Informacja o planowanym naborze – operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej 19 listopada 2018
 111. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 8 listopad 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 31 października 2018
 112. Konsultacje zmian do LSR 17 października 2018
 113. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 114. Lista operacji wybranych w naborze nr 9/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia) 2 października 2018
 115. Lista operacji wybranych w naborze nr 8/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 116. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) .
 117. Lista operacji wybranych w naborze nr 6/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa).
 118. Bezpłatna wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce
 119. Wybór oferty cenowej na przeprowadzenie ewaluacji LSR 28 września 2018
 120. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 27 wrzesień 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 20 września 2018
 121. OSP W BIELANCE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJECIA Z ROBOTYKI 17 września 2018
 122. Byliśmy na Jarmarku Podhalańskim! 12 września 2018
 123. Wybór oferty cenowej-organizacja szkoleń / kursów. 5 września 2018
 124. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 125. Anulowanie zapytania ofertowego. 27 sierpnia 2018
 126. Skrócony czas pracy biura od 8 do 10 sierpnia. 8 sierpnia 2018
 127. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 128. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń / kursów 7 sierpnia 2018
 129. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018 30 lipca 2018
 130. Nabór nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) 13 lipca 2018
 131. Nabory w LGD- informacje 12 lipca 2018
 132. Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych(RODO) 28 czerwca 2018
 133. Przypomnienie o planowanych naborach
 134. Uwaga- nabór na “Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” 22 czerwca 2018
 135. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 8/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 19 czerwca 2018
 136. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki )
 137. Nabór nr 5/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego) 14 czerwca 2018
 138. Dwudniowa wycieczka do Wrocławia i w Góry Stołowe 1 czerwca 2018
 139. Uwaga! Biuro nieczynne! 30 kwietnia 2018
 140. Zbliżające się nabory 24 kwietnia 2018
 141. Wesołego Alleluja! 29 marca 2018
 142. Konsultacje zmian do LSR 26 marca 2018
 143. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 144. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 23 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 16 marca 2018
 145. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru ) 6 marca 2018
 146. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 147. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018/G – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ).
 148. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 149. ODSTĄPIENIE OD GENERATORA WNIOSKÓW W NABORACH nr 1/2018 oraz 2/2018 27 lutego 2018
 150. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 2 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 23 lutego 2018
 151. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2017 14 lutego 2018
 152. Zmiany w zasadach konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 153. Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 1/2018/G, 3/2018/G oraz 7/2018/G 8 lutego 2018
 154. Operacja własna LGD – brak zgłoszeń 2 lutego 2018
 155. Informacja o planowanych naborach 1 lutego 2018
 156. Nabór nr 1/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)
 157. Nabór nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 158. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 9 luty 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00 29 stycznia 2018
 159. Informacja nt. doradztwa/ konsultacji wniosków. 19 stycznia 2018
 160. Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach naborów nr 5/2017 , 6/2017 oraz 7/2017 16 stycznia 2018
 161. Informacja dla zainteresowanych naborami na rozwój i otwarcie działalności gospodarczych 11 stycznia 2018
 162. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14.
 163. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami 29 grudnia 2017
 164. Informacja nr 1/2017/OW o zamiarze realizacji operacji własnej
 165. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 grudnia 2017
 166. Konsultacje zmian do LSR
 167. 4/2018/G GRANTY – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ) 15 grudnia 2017
 168. 5/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 169. 2/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 170. 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )
 171. 7/2018/G GRANTY – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe )
 172. 3/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru dotyczące produktu lokalnego )
 173. 1/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Tworzenie lub modernizacja lub oznakowanie turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek)
 174. Dokumentacja GRANTY 6 grudnia 2017
 175. Nabór nr 5/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej) 27 listopada 2017
 176. Nabór nr 6/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 177. Nabór nr 7/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (infrastruktura społeczna służąca rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia)
 178. Uwaga! Nowe wzory dokumentów! 13 listopada 2017
 179. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów
 180.  Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy 10 listopada 2017
 181. Uwaga-biuro nieczynne! 2 listopada 2017
 182. Uwaga! Biuro nieczynne!
 183. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 7 listopada 2017 r. /wtorek/ o godz. 09:00 31 października 2017
 184. Uwaga! Biuro nieczynne! 27 października 2017
 185. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 11 października 2017
 186. ankieta monitoringu i ewaluacji
 187. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 października 2017
 188. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naboru nr 2 i zaopiniowanie wniosku o zmianę umowy przyznania pomocy 6 października 2017
 189. Uwaga! Biuro nieczynne z powodu remontu. 27 września 2017
 190. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 4 października 2017 r. /środa/ o godz. 09:00
 191. Zapraszamy na dyżury doradcze członków zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. 26 września 2017
 192. Szkolenie Rady 25 września 2017
 193. Uwaga skrócone godziny pracy biura! 22 września 2017
 194. Konkursy grantowe już niebawem- zapoznaj się z najważniejszymi informacjami! 15 września 2017
 195. KONKURS pn. „PAMIĘTAMY TE CZASY…”.
 196. Uwaga! Biuro nieczynne. 12 września 2017
 197. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 7 września 2017
 198. Uwaga! Biuro nieczynne! 31 sierpnia 2017
 199. Ponowna weryfikacja operacji na wniosek SWM w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów przez SW 30 sierpnia 2017
 200. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 sierpnia 2017
 201. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 23 sierpnia 2017
 202. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji
 203. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 25 sierpnia 2017 r. /piątek/ o godz. 09:00 17 sierpnia 2017
 204. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naborów 1,2 i 4 ponowna ocena wniosków po uwzględnieniu protestów przez SWM. 16 sierpnia 2017
 205. Zajęcia fitness dofinansowane z środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 11 sierpnia 2017
 206. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 4 sierpnia 2017
 207. Stowarzyszenie Orawianki zaprasza na zajęcia Fitness 28 lipca 2017
 208. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 19 lipca 2017
 209. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 17 lipca 2017
 210. Zapytanie ofertowe 10 lipca 2017
 211. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 3 lipca 2017
 212. Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 30 czerwca 2017
 213. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 214. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej 28 czerwca 2017
 215. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej 21 czerwca 2017
 216. Stowarzyszenie zaprasza na wycieczkę do Ogrodu im. Stanisława Lema w Krakowie 19 czerwca 2017
 217. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 16 czerwca 2017
 218. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 14 czerwca 2017
 219. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 7 czerwca 2017
 220. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 20 maja 2017
 221. Zapytanie ofertowe 15 maja 2017
 222. Nabór nr 4/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 19 kwietnia 2017
 223. Nabór nr 3/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 224. Nabór nr 2/2017- rozwijanie działalności gospodarczej
 225. Nabór nr 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej
 226. Uwaga! Biuro nieczynne! 17 kwietnia 2017
 227. Uwaga! Biuro nieczynne! 13 kwietnia 2017
 228. Wesołego Alleluja!
 229. Informacja o naborach. 11 kwietnia 2017
 230. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe z mieszkańcami. (GRANTY) 27 marca 2017
 231. Informacja o planowanych naborach. 21 marca 2017
 232. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. wsparcia ekonomii społecznej. 20 marca 2017
 233. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 marca 2017
 234. Ważna informacja dla wnioskodawców. Regulamin doradztwa. 28 lutego 2017
 235. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 23 lutego 2017
 236. Dyżury doradcze członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 lutego 2017
 237. Zdobądź fundusze z UE! 17 lutego 2017
 238. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 15 lutego 2017
 239. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14. 10 lutego 2017
 240. Skrócone godziny pracy biura 09.02.2017 9 lutego 2017
 241. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 8 lutego 2017
 242. Uwaga! Biuro nieczynne! 2 lutego 2017
 243. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 stycznia 2017
 244. Wybór oferty cenowej- ulotka informacyjna 24 stycznia 2017
 245. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.
 246. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 16 stycznia 2017
 247. Zapytanie ofertowe – ulotka informacyjna.
 248. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2017
 249. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 grudnia 2016
 250. Posiedzenie Rady- wyniki naborów nr 1/2016 oraz 2/2016. 21 grudnia 2016
 251. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2016 19 grudnia 2016
 252. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2016
 253. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 grudnia 2016
 254. Dotacje na biznes! 22 listopada 2016
 255. Nabór nr 2/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej 3 listopada 2016
 256. Nabór nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej
 257. Wnioskodawco, sprawdź czy masz numer identyfikacyjny! 2 listopada 2016
 258. Nowe procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 27 października 2016
 259. Uwaga! Biuro nieczynne! 21 października 2016
 260. Szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji dla Rady i pracowników Stowarzyszenia 19 października 2016
 261. Skrócone godziny pracy biura 10.10.2016 (poniedziałek) 10 października 2016
 262. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 października 2016
 263. Szkolenie z zakresu procedur oceny… 4 października 2016
 264. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 3 października 2016
 265. Uwaga! Biuro nieczynne! 29 września 2016
 266. Zapraszamy na dyżury doradcze 27 września 2016
 267. Zapytanie ofertowe 26 września 2016
 268. Kryteria oceny operacji po zmianach 22 września 2016
 269. Pytania i odpowiedzi-stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego
 270. Uwaga!biuro nieczynne! 16 września 2016
 271. Skrócone godziny pracy biura 15 września 2016
 272. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 13 września 2016
 273. Cykl spotkań szkoleniowych 2016
 274. Zmiana rozporządzenia/zmiana formularzy wniosków. 12 września 2016
 275. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 września 2016
 276. Zapraszamy na XVIII Gminne Dożynki Święto Chleba-Lipnica Wielka- Murowanica 11.09.2016r.
 277. Zmiana czasu pracy biura 5 września 2016
 278. Dowiedz się więcej… 1 września 2016
 279. Skrócone godziny pracy biura 30 sierpnia 2016
 280. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR 24 sierpnia 2016
 281. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 sierpnia 2016
 282. Zapraszamy na Dożynki Gminne do Spytkowic 21.08.2016r. 17 sierpnia 2016
 283. Zapraszamy na Festyn Dożynkowy do Podsarnia 14.08.2016r. 12 sierpnia 2016
 284. Zapraszamy na imprezy 13.08.2016r do Rabki-Zdroju. 11 sierpnia 2016
 285. Bezpłatne konsultacje w biurze LGD 4 sierpnia 2016
 286. Wnioski
Facebook