Archiwum

 1. Ważne! Zmiana organizacji pracy biura LGD 13 marca 2020
 2. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej 6 marca 2020
 3. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 4. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
 5. DOTACJE W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA! 26 lutego 2020
 6. Nabór nr 11/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 20 lutego 2020
 7. Nabór nr 10/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 8. Nabór nr 9/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 9. Nabór nr 8/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 10. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy-28.02.2020 r. Ocena naboru 2/2020, 3/2020,7/2020.
 11. 2/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 17 lutego 2020
 12. Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naborów 1/2020,4/2020,5/2020,6/2020. 29 stycznia 2020
 13. Konsultacje zmian do LSR 22 stycznia 2020
 14. Konsultacje zmian do LSR 23 grudnia 2019
 15. Biuro nieczynne 20 grudnia 2019
 16. Informacja o anulowaniu Naboru nr 1/2020/G
 17. Dotacje w LGD (2020r) 19 grudnia 2019
 18. Nabory w LGD- informacje 16 grudnia 2019
 19. 1/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
 20. Nabór nr 7/2020- Rozwijanie działalności gospodarczej
 21. Nabór nr 6/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)
 22. Nabór nr 5/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 23. Nabór nr 4/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 24. Nabór nr 3/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 25. Nabór nr 2/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
 26. Nabór nr 1/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 27. Kryteria oceny operacji po zmianach- AKTUALNE 13 grudnia 2019
 28. Zapraszamy na jednodniowe bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 29 listopada 2019
 29. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami
 30. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 18 listopada 2019
 31. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 8 listopada 2019
 32. Operacja własna LGD 2/2019/OW – brak zgłoszeń 9 października 2019
 33. Zaproszenie na Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 14 października 2019r. /poniedziałek/ o godz. 9:00
 34. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów 27 września 2019
 35. Konsultacje zmian do LSR 16 września 2019
 36. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 13 września 2019
 37. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów 11 września 2019
 38. Informacja nr 2/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 9 września 2019
 39. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 30 sierpnia 2019
 40. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów
 41. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 21 sierpnia 2019
 42. Konsultacje zmian do LSR 8 maja 2019
 43. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 13 maja 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 6 maja 2019
 44. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego związanego z organizacją szkoleń 29 kwietnia 2019
 45. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 kwietnia 2019
 46. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń/kursów 4 kwietnia 2019
 47. Informacja nr 1/2019/OW o zamiarze realizacji operacji własnej 28 lutego 2019
 48. Uwaga! Nowe wzory dokumentacji rozliczeniowej dla grantobiorców. 8 lutego 2019
 49. Lista operacji wybranych w naborze nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 21 stycznia 2019
 50. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 21 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 14 stycznia 2019
 51. Konsultacje zmian do LSR 4 stycznia 2019
 52. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2019
 53. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup nagłośnienia 7 grudnia 2018
 54. Małopolska Pszczoła 4 grudnia 2018
 55. Zapraszamy na jednodniowe darmowe szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 29 listopada 2018
 56. Zapytanie ofertowe- sprzęt nagłośnieniowy 28 listopada 2018
 57. Nabór nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 20 listopada 2018
 58. Informacja o planowanym naborze – operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej 19 listopada 2018
 59. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 8 listopad 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 31 października 2018
 60. Konsultacje zmian do LSR 17 października 2018
 61. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 62. Lista operacji wybranych w naborze nr 9/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia) 2 października 2018
 63. Lista operacji wybranych w naborze nr 8/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 64. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) .
 65. Lista operacji wybranych w naborze nr 6/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa).
 66. Bezpłatna wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce
 67. Wybór oferty cenowej na przeprowadzenie ewaluacji LSR 28 września 2018
 68. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 27 wrzesień 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 20 września 2018
 69. OSP W BIELANCE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJECIA Z ROBOTYKI 17 września 2018
 70. Byliśmy na Jarmarku Podhalańskim! 12 września 2018
 71. Wybór oferty cenowej-organizacja szkoleń / kursów. 5 września 2018
 72. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 73. Anulowanie zapytania ofertowego. 27 sierpnia 2018
 74. Skrócony czas pracy biura od 8 do 10 sierpnia. 8 sierpnia 2018
 75. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 76. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń / kursów 7 sierpnia 2018
 77. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018 30 lipca 2018
 78. Nabór nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) 13 lipca 2018
 79. Nabory w LGD- informacje 12 lipca 2018
 80. Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych(RODO) 28 czerwca 2018
 81. Przypomnienie o planowanych naborach
 82. Uwaga- nabór na “Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” 22 czerwca 2018
 83. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 8/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 19 czerwca 2018
 84. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki )
 85. Nabór nr 5/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego) 14 czerwca 2018
 86. Dwudniowa wycieczka do Wrocławia i w Góry Stołowe 1 czerwca 2018
 87. Uwaga! Biuro nieczynne! 30 kwietnia 2018
 88. Zbliżające się nabory 24 kwietnia 2018
 89. Wesołego Alleluja! 29 marca 2018
 90. Konsultacje zmian do LSR 26 marca 2018
 91. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 92. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 23 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 16 marca 2018
 93. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru ) 6 marca 2018
 94. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 95. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018/G – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ).
 96. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 97. ODSTĄPIENIE OD GENERATORA WNIOSKÓW W NABORACH nr 1/2018 oraz 2/2018 27 lutego 2018
 98. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 2 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 23 lutego 2018
 99. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2017 14 lutego 2018
 100. Zmiany w zasadach konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 101. Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 1/2018/G, 3/2018/G oraz 7/2018/G 8 lutego 2018
 102. Operacja własna LGD – brak zgłoszeń 2 lutego 2018
 103. Informacja o planowanych naborach 1 lutego 2018
 104. Nabór nr 1/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)
 105. Nabór nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 106. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 9 luty 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00 29 stycznia 2018
 107. Informacja nt. doradztwa/ konsultacji wniosków. 19 stycznia 2018
 108. Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach naborów nr 5/2017 , 6/2017 oraz 7/2017 16 stycznia 2018
 109. Informacja dla zainteresowanych naborami na rozwój i otwarcie działalności gospodarczych 11 stycznia 2018
 110. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14.
 111. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami 29 grudnia 2017
 112. Informacja nr 1/2017/OW o zamiarze realizacji operacji własnej
 113. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 grudnia 2017
 114. Konsultacje zmian do LSR
 115. 4/2018/G GRANTY – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ) 15 grudnia 2017
 116. 5/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 117. 2/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 118. 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )
 119. 7/2018/G GRANTY – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe )
 120. 3/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru dotyczące produktu lokalnego )
 121. 1/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Tworzenie lub modernizacja lub oznakowanie turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek)
 122. Dokumentacja GRANTY 6 grudnia 2017
 123. Nabór nr 5/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej) 27 listopada 2017
 124. Nabór nr 6/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 125. Nabór nr 7/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (infrastruktura społeczna służąca rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia)
 126. Uwaga! Nowe wzory dokumentów! 13 listopada 2017
 127. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów
 128.  Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy 10 listopada 2017
 129. Uwaga-biuro nieczynne! 2 listopada 2017
 130. Uwaga! Biuro nieczynne!
 131. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 7 listopada 2017 r. /wtorek/ o godz. 09:00 31 października 2017
 132. Uwaga! Biuro nieczynne! 27 października 2017
 133. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 11 października 2017
 134. ankieta monitoringu i ewaluacji
 135. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 października 2017
 136. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naboru nr 2 i zaopiniowanie wniosku o zmianę umowy przyznania pomocy 6 października 2017
 137. Uwaga! Biuro nieczynne z powodu remontu. 27 września 2017
 138. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 4 października 2017 r. /środa/ o godz. 09:00
 139. Zapraszamy na dyżury doradcze członków zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. 26 września 2017
 140. Szkolenie Rady 25 września 2017
 141. Uwaga skrócone godziny pracy biura! 22 września 2017
 142. Konkursy grantowe już niebawem- zapoznaj się z najważniejszymi informacjami! 15 września 2017
 143. KONKURS pn. „PAMIĘTAMY TE CZASY…”.
 144. Uwaga! Biuro nieczynne. 12 września 2017
 145. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 7 września 2017
 146. Uwaga! Biuro nieczynne! 31 sierpnia 2017
 147. Ponowna weryfikacja operacji na wniosek SWM w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów przez SW 30 sierpnia 2017
 148. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 sierpnia 2017
 149. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 23 sierpnia 2017
 150. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji
 151. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 25 sierpnia 2017 r. /piątek/ o godz. 09:00 17 sierpnia 2017
 152. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naborów 1,2 i 4 ponowna ocena wniosków po uwzględnieniu protestów przez SWM. 16 sierpnia 2017
 153. Zajęcia fitness dofinansowane z środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 11 sierpnia 2017
 154. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 4 sierpnia 2017
 155. Stowarzyszenie Orawianki zaprasza na zajęcia Fitness 28 lipca 2017
 156. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 19 lipca 2017
 157. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 17 lipca 2017
 158. Zapytanie ofertowe 10 lipca 2017
 159. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 3 lipca 2017
 160. Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 30 czerwca 2017
 161. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 162. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej 28 czerwca 2017
 163. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej 21 czerwca 2017
 164. Stowarzyszenie zaprasza na wycieczkę do Ogrodu im. Stanisława Lema w Krakowie 19 czerwca 2017
 165. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 16 czerwca 2017
 166. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 14 czerwca 2017
 167. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 7 czerwca 2017
 168. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 20 maja 2017
 169. Zapytanie ofertowe 15 maja 2017
 170. Nabór nr 4/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 19 kwietnia 2017
 171. Nabór nr 3/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 172. Nabór nr 2/2017- rozwijanie działalności gospodarczej
 173. Nabór nr 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej
 174. Uwaga! Biuro nieczynne! 17 kwietnia 2017
 175. Uwaga! Biuro nieczynne! 13 kwietnia 2017
 176. Wesołego Alleluja!
 177. Informacja o naborach. 11 kwietnia 2017
 178. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe z mieszkańcami. (GRANTY) 27 marca 2017
 179. Informacja o planowanych naborach. 21 marca 2017
 180. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. wsparcia ekonomii społecznej. 20 marca 2017
 181. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 marca 2017
 182. Ważna informacja dla wnioskodawców. Regulamin doradztwa. 28 lutego 2017
 183. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 23 lutego 2017
 184. Dyżury doradcze członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 lutego 2017
 185. Zdobądź fundusze z UE! 17 lutego 2017
 186. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 15 lutego 2017
 187. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14. 10 lutego 2017
 188. Skrócone godziny pracy biura 09.02.2017 9 lutego 2017
 189. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 8 lutego 2017
 190. Uwaga! Biuro nieczynne! 2 lutego 2017
 191. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 stycznia 2017
 192. Wybór oferty cenowej- ulotka informacyjna 24 stycznia 2017
 193. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.
 194. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 16 stycznia 2017
 195. Zapytanie ofertowe – ulotka informacyjna.
 196. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2017
 197. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 grudnia 2016
 198. Posiedzenie Rady- wyniki naborów nr 1/2016 oraz 2/2016. 21 grudnia 2016
 199. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2016 19 grudnia 2016
 200. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2016
 201. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 grudnia 2016
 202. Dotacje na biznes! 22 listopada 2016
 203. Nabór nr 2/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej 3 listopada 2016
 204. Nabór nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej
 205. Wnioskodawco, sprawdź czy masz numer identyfikacyjny! 2 listopada 2016
 206. Nowe procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 27 października 2016
 207. Uwaga! Biuro nieczynne! 21 października 2016
 208. Szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji dla Rady i pracowników Stowarzyszenia 19 października 2016
 209. Skrócone godziny pracy biura 10.10.2016 (poniedziałek) 10 października 2016
 210. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 października 2016
 211. Szkolenie z zakresu procedur oceny… 4 października 2016
 212. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 3 października 2016
 213. Uwaga! Biuro nieczynne! 29 września 2016
 214. Zapraszamy na dyżury doradcze 27 września 2016
 215. Zapytanie ofertowe 26 września 2016
 216. Kryteria oceny operacji po zmianach 22 września 2016
 217. Pytania i odpowiedzi-stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego
 218. Uwaga!biuro nieczynne! 16 września 2016
 219. Skrócone godziny pracy biura 15 września 2016
 220. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 13 września 2016
 221. Cykl spotkań szkoleniowych 2016
 222. Zmiana rozporządzenia/zmiana formularzy wniosków. 12 września 2016
 223. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 września 2016
 224. Zapraszamy na XVIII Gminne Dożynki Święto Chleba-Lipnica Wielka- Murowanica 11.09.2016r.
 225. Zmiana czasu pracy biura 5 września 2016
 226. Dowiedz się więcej… 1 września 2016
 227. Skrócone godziny pracy biura 30 sierpnia 2016
 228. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR 24 sierpnia 2016
 229. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 sierpnia 2016
 230. Zapraszamy na Dożynki Gminne do Spytkowic 21.08.2016r. 17 sierpnia 2016
 231. Zapraszamy na Festyn Dożynkowy do Podsarnia 14.08.2016r. 12 sierpnia 2016
 232. Zapraszamy na imprezy 13.08.2016r do Rabki-Zdroju. 11 sierpnia 2016
 233. Bezpłatne konsultacje w biurze LGD 4 sierpnia 2016
 234. Wnioski
Facebook