Archiwum

 1. 2/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 17 lutego 2020
 2. Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naborów 1/2020,4/2020,5/2020,6/2020. 29 stycznia 2020
 3. Konsultacje zmian do LSR 22 stycznia 2020
 4. Konsultacje zmian do LSR 23 grudnia 2019
 5. Biuro nieczynne 20 grudnia 2019
 6. Informacja o anulowaniu Naboru nr 1/2020/G
 7. Dotacje w LGD (2020r) 19 grudnia 2019
 8. Nabory w LGD- informacje 16 grudnia 2019
 9. 1/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
 10. Nabór nr 7/2020- Rozwijanie działalności gospodarczej
 11. Nabór nr 6/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)
 12. Nabór nr 5/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 13. Nabór nr 4/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 14. Nabór nr 3/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 15. Nabór nr 2/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
 16. Nabór nr 1/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 17. Kryteria oceny operacji po zmianach- AKTUALNE 13 grudnia 2019
 18. Zapraszamy na jednodniowe bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 29 listopada 2019
 19. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami
 20. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 18 listopada 2019
 21. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 8 listopada 2019
 22. Operacja własna LGD 2/2019/OW – brak zgłoszeń 9 października 2019
 23. Zaproszenie na Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 14 października 2019r. /poniedziałek/ o godz. 9:00
 24. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów 27 września 2019
 25. Konsultacje zmian do LSR 16 września 2019
 26. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 13 września 2019
 27. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów 11 września 2019
 28. Informacja nr 2/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 9 września 2019
 29. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 30 sierpnia 2019
 30. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów
 31. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 21 sierpnia 2019
 32. Konsultacje zmian do LSR 8 maja 2019
 33. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 13 maja 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 6 maja 2019
 34. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego związanego z organizacją szkoleń 29 kwietnia 2019
 35. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 kwietnia 2019
 36. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń/kursów 4 kwietnia 2019
 37. Informacja nr 1/2019/OW o zamiarze realizacji operacji własnej 28 lutego 2019
 38. Uwaga! Nowe wzory dokumentacji rozliczeniowej dla grantobiorców. 8 lutego 2019
 39. Lista operacji wybranych w naborze nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 21 stycznia 2019
 40. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 21 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 14 stycznia 2019
 41. Konsultacje zmian do LSR 4 stycznia 2019
 42. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2019
 43. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup nagłośnienia 7 grudnia 2018
 44. Małopolska Pszczoła 4 grudnia 2018
 45. Zapraszamy na jednodniowe darmowe szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 29 listopada 2018
 46. Zapytanie ofertowe- sprzęt nagłośnieniowy 28 listopada 2018
 47. Nabór nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 20 listopada 2018
 48. Informacja o planowanym naborze – operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej 19 listopada 2018
 49. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 8 listopad 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 31 października 2018
 50. Konsultacje zmian do LSR 17 października 2018
 51. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 52. Lista operacji wybranych w naborze nr 9/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia) 2 października 2018
 53. Lista operacji wybranych w naborze nr 8/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 54. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) .
 55. Lista operacji wybranych w naborze nr 6/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa).
 56. Bezpłatna wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce
 57. Wybór oferty cenowej na przeprowadzenie ewaluacji LSR 28 września 2018
 58. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 27 wrzesień 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 20 września 2018
 59. OSP W BIELANCE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJECIA Z ROBOTYKI 17 września 2018
 60. Byliśmy na Jarmarku Podhalańskim! 12 września 2018
 61. Wybór oferty cenowej-organizacja szkoleń / kursów. 5 września 2018
 62. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 63. Anulowanie zapytania ofertowego. 27 sierpnia 2018
 64. Skrócony czas pracy biura od 8 do 10 sierpnia. 8 sierpnia 2018
 65. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 66. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń / kursów 7 sierpnia 2018
 67. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018 30 lipca 2018
 68. Nabór nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) 13 lipca 2018
 69. Nabory w LGD- informacje 12 lipca 2018
 70. Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych(RODO) 28 czerwca 2018
 71. Przypomnienie o planowanych naborach
 72. Uwaga- nabór na “Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” 22 czerwca 2018
 73. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 8/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 19 czerwca 2018
 74. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki )
 75. Nabór nr 5/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego) 14 czerwca 2018
 76. Dwudniowa wycieczka do Wrocławia i w Góry Stołowe 1 czerwca 2018
 77. Uwaga! Biuro nieczynne! 30 kwietnia 2018
 78. Zbliżające się nabory 24 kwietnia 2018
 79. Wesołego Alleluja! 29 marca 2018
 80. Konsultacje zmian do LSR 26 marca 2018
 81. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 82. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 23 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 16 marca 2018
 83. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru ) 6 marca 2018
 84. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 85. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018/G – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ).
 86. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 87. ODSTĄPIENIE OD GENERATORA WNIOSKÓW W NABORACH nr 1/2018 oraz 2/2018 27 lutego 2018
 88. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 2 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 23 lutego 2018
 89. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2017 14 lutego 2018
 90. Zmiany w zasadach konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 91. Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 1/2018/G, 3/2018/G oraz 7/2018/G 8 lutego 2018
 92. Operacja własna LGD – brak zgłoszeń 2 lutego 2018
 93. Informacja o planowanych naborach 1 lutego 2018
 94. Nabór nr 1/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)
 95. Nabór nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 96. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 9 luty 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00 29 stycznia 2018
 97. Informacja nt. doradztwa/ konsultacji wniosków. 19 stycznia 2018
 98. Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach naborów nr 5/2017 , 6/2017 oraz 7/2017 16 stycznia 2018
 99. Informacja dla zainteresowanych naborami na rozwój i otwarcie działalności gospodarczych 11 stycznia 2018
 100. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14.
 101. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami 29 grudnia 2017
 102. Informacja nr 1/2017/OW o zamiarze realizacji operacji własnej
 103. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 grudnia 2017
 104. Konsultacje zmian do LSR
 105. 4/2018/G GRANTY – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ) 15 grudnia 2017
 106. 5/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 107. 2/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 108. 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )
 109. 7/2018/G GRANTY – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe )
 110. 3/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru dotyczące produktu lokalnego )
 111. 1/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Tworzenie lub modernizacja lub oznakowanie turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek)
 112. Dokumentacja GRANTY 6 grudnia 2017
 113. Nabór nr 5/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej) 27 listopada 2017
 114. Nabór nr 6/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 115. Nabór nr 7/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (infrastruktura społeczna służąca rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia)
 116. Uwaga! Nowe wzory dokumentów! 13 listopada 2017
 117. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów
 118.  Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy 10 listopada 2017
 119. Uwaga-biuro nieczynne! 2 listopada 2017
 120. Uwaga! Biuro nieczynne!
 121. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 7 listopada 2017 r. /wtorek/ o godz. 09:00 31 października 2017
 122. Uwaga! Biuro nieczynne! 27 października 2017
 123. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 11 października 2017
 124. ankieta monitoringu i ewaluacji
 125. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 października 2017
 126. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naboru nr 2 i zaopiniowanie wniosku o zmianę umowy przyznania pomocy 6 października 2017
 127. Uwaga! Biuro nieczynne z powodu remontu. 27 września 2017
 128. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 4 października 2017 r. /środa/ o godz. 09:00
 129. Zapraszamy na dyżury doradcze członków zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. 26 września 2017
 130. Szkolenie Rady 25 września 2017
 131. Uwaga skrócone godziny pracy biura! 22 września 2017
 132. Konkursy grantowe już niebawem- zapoznaj się z najważniejszymi informacjami! 15 września 2017
 133. KONKURS pn. „PAMIĘTAMY TE CZASY…”.
 134. Uwaga! Biuro nieczynne. 12 września 2017
 135. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 7 września 2017
 136. Uwaga! Biuro nieczynne! 31 sierpnia 2017
 137. Ponowna weryfikacja operacji na wniosek SWM w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów przez SW 30 sierpnia 2017
 138. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 sierpnia 2017
 139. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 23 sierpnia 2017
 140. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji
 141. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 25 sierpnia 2017 r. /piątek/ o godz. 09:00 17 sierpnia 2017
 142. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naborów 1,2 i 4 ponowna ocena wniosków po uwzględnieniu protestów przez SWM. 16 sierpnia 2017
 143. Zajęcia fitness dofinansowane z środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 11 sierpnia 2017
 144. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 4 sierpnia 2017
 145. Stowarzyszenie Orawianki zaprasza na zajęcia Fitness 28 lipca 2017
 146. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 19 lipca 2017
 147. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 17 lipca 2017
 148. Zapytanie ofertowe 10 lipca 2017
 149. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 3 lipca 2017
 150. Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 30 czerwca 2017
 151. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 152. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej 28 czerwca 2017
 153. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej 21 czerwca 2017
 154. Stowarzyszenie zaprasza na wycieczkę do Ogrodu im. Stanisława Lema w Krakowie 19 czerwca 2017
 155. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 16 czerwca 2017
 156. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 14 czerwca 2017
 157. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 7 czerwca 2017
 158. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 20 maja 2017
 159. Zapytanie ofertowe 15 maja 2017
 160. Nabór nr 4/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 19 kwietnia 2017
 161. Nabór nr 3/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 162. Nabór nr 2/2017- rozwijanie działalności gospodarczej
 163. Nabór nr 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej
 164. Uwaga! Biuro nieczynne! 17 kwietnia 2017
 165. Uwaga! Biuro nieczynne! 13 kwietnia 2017
 166. Wesołego Alleluja!
 167. Informacja o naborach. 11 kwietnia 2017
 168. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe z mieszkańcami. (GRANTY) 27 marca 2017
 169. Informacja o planowanych naborach. 21 marca 2017
 170. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. wsparcia ekonomii społecznej. 20 marca 2017
 171. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 marca 2017
 172. Ważna informacja dla wnioskodawców. Regulamin doradztwa. 28 lutego 2017
 173. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 23 lutego 2017
 174. Dyżury doradcze członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 lutego 2017
 175. Zdobądź fundusze z UE! 17 lutego 2017
 176. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 15 lutego 2017
 177. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14. 10 lutego 2017
 178. Skrócone godziny pracy biura 09.02.2017 9 lutego 2017
 179. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 8 lutego 2017
 180. Uwaga! Biuro nieczynne! 2 lutego 2017
 181. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 stycznia 2017
 182. Wybór oferty cenowej- ulotka informacyjna 24 stycznia 2017
 183. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.
 184. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 16 stycznia 2017
 185. Zapytanie ofertowe – ulotka informacyjna.
 186. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2017
 187. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 grudnia 2016
 188. Posiedzenie Rady- wyniki naborów nr 1/2016 oraz 2/2016. 21 grudnia 2016
 189. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2016 19 grudnia 2016
 190. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2016
 191. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 grudnia 2016
 192. Dotacje na biznes! 22 listopada 2016
 193. Nabór nr 2/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej 3 listopada 2016
 194. Nabór nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej
 195. Wnioskodawco, sprawdź czy masz numer identyfikacyjny! 2 listopada 2016
 196. Nowe procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 27 października 2016
 197. Uwaga! Biuro nieczynne! 21 października 2016
 198. Szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji dla Rady i pracowników Stowarzyszenia 19 października 2016
 199. Skrócone godziny pracy biura 10.10.2016 (poniedziałek) 10 października 2016
 200. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 października 2016
 201. Szkolenie z zakresu procedur oceny… 4 października 2016
 202. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 3 października 2016
 203. Uwaga! Biuro nieczynne! 29 września 2016
 204. Zapraszamy na dyżury doradcze 27 września 2016
 205. Zapytanie ofertowe 26 września 2016
 206. Kryteria oceny operacji po zmianach 22 września 2016
 207. Pytania i odpowiedzi-stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego
 208. Uwaga!biuro nieczynne! 16 września 2016
 209. Skrócone godziny pracy biura 15 września 2016
 210. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 13 września 2016
 211. Cykl spotkań szkoleniowych 2016
 212. Zmiana rozporządzenia/zmiana formularzy wniosków. 12 września 2016
 213. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 września 2016
 214. Zapraszamy na XVIII Gminne Dożynki Święto Chleba-Lipnica Wielka- Murowanica 11.09.2016r.
 215. Zmiana czasu pracy biura 5 września 2016
 216. Dowiedz się więcej… 1 września 2016
 217. Skrócone godziny pracy biura 30 sierpnia 2016
 218. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR 24 sierpnia 2016
 219. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 sierpnia 2016
 220. Zapraszamy na Dożynki Gminne do Spytkowic 21.08.2016r. 17 sierpnia 2016
 221. Zapraszamy na Festyn Dożynkowy do Podsarnia 14.08.2016r. 12 sierpnia 2016
 222. Zapraszamy na imprezy 13.08.2016r do Rabki-Zdroju. 11 sierpnia 2016
 223. Bezpłatne konsultacje w biurze LGD 4 sierpnia 2016
 224. Wnioski
Facebook