Archiwum

 1. Konsultacje zmian do LSR 8 maja 2019
 2. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 13 maja 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 6 maja 2019
 3. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego związanego z organizacją szkoleń 29 kwietnia 2019
 4. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń/kursów 4 kwietnia 2019
 5. Informacja nr 1/2019/OW o zamiarze realizacji operacji własnej 28 lutego 2019
 6. Lista operacji wybranych w naborze nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 21 stycznia 2019
 7. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 21 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 14 stycznia 2019
 8. Konsultacje zmian do LSR 4 stycznia 2019
 9. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2019
 10. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup nagłośnienia 7 grudnia 2018
 11. Małopolska Pszczoła 4 grudnia 2018
 12. Zapraszamy na jednodniowe darmowe szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 29 listopada 2018
 13. Zapytanie ofertowe- sprzęt nagłośnieniowy 28 listopada 2018
 14. Nabór nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 20 listopada 2018
 15. Informacja o planowanym naborze – operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej 19 listopada 2018
 16. Uwaga! Zmiana czasu pracy biura. 31 października 2018
 17. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 8 listopad 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00
 18. Konsultacje zmian do LSR 17 października 2018
 19. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 20. Lista operacji wybranych w naborze nr 9/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia) 2 października 2018
 21. Lista operacji wybranych w naborze nr 8/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 22. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) .
 23. Lista operacji wybranych w naborze nr 6/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa).
 24. Bezpłatna wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce
 25. Wybór oferty cenowej na przeprowadzenie ewaluacji LSR 28 września 2018
 26. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 27 wrzesień 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 20 września 2018
 27. OSP W BIELANCE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJECIA Z ROBOTYKI 17 września 2018
 28. Byliśmy na Jarmarku Podhalańskim! 12 września 2018
 29. Wybór oferty cenowej-organizacja szkoleń / kursów. 5 września 2018
 30. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 31. Anulowanie zapytania ofertowego. 27 sierpnia 2018
 32. Skrócony czas pracy biura od 8 do 10 sierpnia. 8 sierpnia 2018
 33. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 34. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń / kursów 7 sierpnia 2018
 35. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018 30 lipca 2018
 36. Nabór nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) 13 lipca 2018
 37. Nabory w LGD- informacje 12 lipca 2018
 38. Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych(RODO) 28 czerwca 2018
 39. Przypomnienie o planowanych naborach
 40. Uwaga- nabór na “Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” 22 czerwca 2018
 41. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 8/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 19 czerwca 2018
 42. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki )
 43. Nabór nr 5/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego) 14 czerwca 2018
 44. Dwudniowa wycieczka do Wrocławia i w Góry Stołowe 1 czerwca 2018
 45. Uwaga! Biuro nieczynne! 30 kwietnia 2018
 46. Zbliżające się nabory 24 kwietnia 2018
 47. Wesołego Alleluja! 29 marca 2018
 48. Konsultacje zmian do LSR 26 marca 2018
 49. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 50. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 23 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 16 marca 2018
 51. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru ) 6 marca 2018
 52. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 53. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018/G – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ).
 54. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 55. ODSTĄPIENIE OD GENERATORA WNIOSKÓW W NABORACH nr 1/2018 oraz 2/2018 27 lutego 2018
 56. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 2 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 23 lutego 2018
 57. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2017 14 lutego 2018
 58. Zmiany w zasadach konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 59. Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 1/2018/G, 3/2018/G oraz 7/2018/G 8 lutego 2018
 60. Operacja własna LGD – brak zgłoszeń 2 lutego 2018
 61. Informacja o planowanych naborach 1 lutego 2018
 62. Nabór nr 1/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)
 63. Nabór nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 64. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 9 luty 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00 29 stycznia 2018
 65. Informacja nt. doradztwa/ konsultacji wniosków. 19 stycznia 2018
 66. Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach naborów nr 5/2017 , 6/2017 oraz 7/2017 16 stycznia 2018
 67. Informacja dla zainteresowanych naborami na rozwój i otwarcie działalności gospodarczych 11 stycznia 2018
 68. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14.
 69. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami 29 grudnia 2017
 70. Informacja nr 1/2017/OW o zamiarze realizacji operacji własnej
 71. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 grudnia 2017
 72. Konsultacje zmian do LSR
 73. 4/2018/G GRANTY – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ) 15 grudnia 2017
 74. 5/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 75. 2/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 76. 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )
 77. 7/2018/G GRANTY – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe )
 78. 3/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru dotyczące produktu lokalnego )
 79. 1/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Tworzenie lub modernizacja lub oznakowanie turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek)
 80. Dokumentacja GRANTY 6 grudnia 2017
 81. Nabór nr 5/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej) 27 listopada 2017
 82. Nabór nr 6/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 83. Nabór nr 7/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (infrastruktura społeczna służąca rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia)
 84. Uwaga! Nowe wzory dokumentów! 13 listopada 2017
 85. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów
 86.  Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy 10 listopada 2017
 87. Uwaga-biuro nieczynne! 2 listopada 2017
 88. Uwaga! Biuro nieczynne!
 89. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 7 listopada 2017 r. /wtorek/ o godz. 09:00 31 października 2017
 90. Uwaga! Biuro nieczynne! 27 października 2017
 91. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 11 października 2017
 92. ankieta monitoringu i ewaluacji
 93. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 października 2017
 94. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naboru nr 2 i zaopiniowanie wniosku o zmianę umowy przyznania pomocy 6 października 2017
 95. Uwaga! Biuro nieczynne z powodu remontu. 27 września 2017
 96. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 4 października 2017 r. /środa/ o godz. 09:00
 97. Zapraszamy na dyżury doradcze członków zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. 26 września 2017
 98. Szkolenie Rady 25 września 2017
 99. Uwaga skrócone godziny pracy biura! 22 września 2017
 100. Konkursy grantowe już niebawem- zapoznaj się z najważniejszymi informacjami! 15 września 2017
 101. KONKURS pn. „PAMIĘTAMY TE CZASY…”.
 102. Uwaga! Biuro nieczynne. 12 września 2017
 103. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 7 września 2017
 104. Uwaga! Biuro nieczynne! 31 sierpnia 2017
 105. Ponowna weryfikacja operacji na wniosek SWM w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów przez SW 30 sierpnia 2017
 106. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 sierpnia 2017
 107. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 23 sierpnia 2017
 108. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji
 109. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 25 sierpnia 2017 r. /piątek/ o godz. 09:00 17 sierpnia 2017
 110. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naborów 1,2 i 4 ponowna ocena wniosków po uwzględnieniu protestów przez SWM. 16 sierpnia 2017
 111. Zajęcia fitness dofinansowane z środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 11 sierpnia 2017
 112. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 4 sierpnia 2017
 113. Stowarzyszenie Orawianki zaprasza na zajęcia Fitness 28 lipca 2017
 114. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 19 lipca 2017
 115. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 17 lipca 2017
 116. Zapytanie ofertowe 10 lipca 2017
 117. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 3 lipca 2017
 118. Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 30 czerwca 2017
 119. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 120. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej 28 czerwca 2017
 121. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej 21 czerwca 2017
 122. Stowarzyszenie zaprasza na wycieczkę do Ogrodu im. Stanisława Lema w Krakowie 19 czerwca 2017
 123. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 16 czerwca 2017
 124. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 14 czerwca 2017
 125. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 7 czerwca 2017
 126. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 20 maja 2017
 127. Zapytanie ofertowe 15 maja 2017
 128. Nabór nr 4/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 19 kwietnia 2017
 129. Nabór nr 3/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 130. Nabór nr 2/2017- rozwijanie działalności gospodarczej
 131. Nabór nr 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej
 132. Uwaga! Biuro nieczynne! 17 kwietnia 2017
 133. Uwaga! Biuro nieczynne! 13 kwietnia 2017
 134. Wesołego Alleluja!
 135. Informacja o naborach. 11 kwietnia 2017
 136. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe z mieszkańcami. (GRANTY) 27 marca 2017
 137. Informacja o planowanych naborach. 21 marca 2017
 138. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. wsparcia ekonomii społecznej. 20 marca 2017
 139. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 marca 2017
 140. Ważna informacja dla wnioskodawców. Regulamin doradztwa. 28 lutego 2017
 141. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 23 lutego 2017
 142. Dyżury doradcze członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 lutego 2017
 143. Zdobądź fundusze z UE! 17 lutego 2017
 144. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 15 lutego 2017
 145. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14. 10 lutego 2017
 146. Skrócone godziny pracy biura 09.02.2017 9 lutego 2017
 147. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 8 lutego 2017
 148. Uwaga! Biuro nieczynne! 2 lutego 2017
 149. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 stycznia 2017
 150. Wybór oferty cenowej- ulotka informacyjna 24 stycznia 2017
 151. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.
 152. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 16 stycznia 2017
 153. Zapytanie ofertowe – ulotka informacyjna.
 154. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2017
 155. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 grudnia 2016
 156. Posiedzenie Rady- wyniki naborów nr 1/2016 oraz 2/2016. 21 grudnia 2016
 157. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2016 19 grudnia 2016
 158. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2016
 159. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 grudnia 2016
 160. Dotacje na biznes! 22 listopada 2016
 161. Nabór nr 2/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej 3 listopada 2016
 162. Nabór nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej
 163. Wnioskodawco, sprawdź czy masz numer identyfikacyjny! 2 listopada 2016
 164. Nowe procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 27 października 2016
 165. Uwaga! Biuro nieczynne! 21 października 2016
 166. Szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji dla Rady i pracowników Stowarzyszenia 19 października 2016
 167. Skrócone godziny pracy biura 10.10.2016 (poniedziałek) 10 października 2016
 168. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 października 2016
 169. Szkolenie z zakresu procedur oceny… 4 października 2016
 170. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 3 października 2016
 171. Uwaga! Biuro nieczynne! 29 września 2016
 172. Zapraszamy na dyżury doradcze 27 września 2016
 173. Zapytanie ofertowe 26 września 2016
 174. Kryteria oceny operacji po zmianach 22 września 2016
 175. Pytania i odpowiedzi-stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego
 176. Uwaga!biuro nieczynne! 16 września 2016
 177. Skrócone godziny pracy biura 15 września 2016
 178. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 13 września 2016
 179. Cykl spotkań szkoleniowych 2016
 180. Zmiana rozporządzenia/zmiana formularzy wniosków. 12 września 2016
 181. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 września 2016
 182. Zapraszamy na XVIII Gminne Dożynki Święto Chleba-Lipnica Wielka- Murowanica 11.09.2016r.
 183. Zmiana czasu pracy biura 5 września 2016
 184. Dowiedz się więcej… 1 września 2016
 185. Skrócone godziny pracy biura 30 sierpnia 2016
 186. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR 24 sierpnia 2016
 187. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 sierpnia 2016
 188. Zapraszamy na Dożynki Gminne do Spytkowic 21.08.2016r. 17 sierpnia 2016
 189. Zapraszamy na Festyn Dożynkowy do Podsarnia 14.08.2016r. 12 sierpnia 2016
 190. Zapraszamy na imprezy 13.08.2016r do Rabki-Zdroju. 11 sierpnia 2016
 191. Uwaga! Biuro nieczynne! 9 sierpnia 2016
 192. Bezpłatne konsultacje w biurze LGD 4 sierpnia 2016
 193. Wnioski
Facebook