Archiwum

 1. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 21 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 14 stycznia 2019
 2. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2019
 3. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup nagłośnienia 7 grudnia 2018
 4. Zapraszamy na jednodniowe darmowe szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 29 listopada 2018
 5. Zapytanie ofertowe- sprzęt nagłośnieniowy 28 listopada 2018
 6. Nabór nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 20 listopada 2018
 7. Informacja o planowanym naborze – operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej 19 listopada 2018
 8. Uwaga! Zmiana czasu pracy biura. 31 października 2018
 9. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 8 listopad 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00
 10. Konsultacje zmian do LSR 17 października 2018
 11. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 12. Lista operacji wybranych w naborze nr 9/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia) 2 października 2018
 13. Lista operacji wybranych w naborze nr 8/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 14. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) .
 15. Lista operacji wybranych w naborze nr 6/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa).
 16. Bezpłatna wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce
 17. Wybór oferty cenowej na przeprowadzenie ewaluacji LSR 28 września 2018
 18. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 27 wrzesień 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 20 września 2018
 19. OSP W BIELANCE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJECIA Z ROBOTYKI 17 września 2018
 20. Byliśmy na Jarmarku Podhalańskim! 12 września 2018
 21. Wybór oferty cenowej-organizacja szkoleń / kursów. 5 września 2018
 22. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 23. Anulowanie zapytania ofertowego. 27 sierpnia 2018
 24. Skrócony czas pracy biura od 8 do 10 sierpnia. 8 sierpnia 2018
 25. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 26. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń / kursów 7 sierpnia 2018
 27. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018 30 lipca 2018
 28. Nabór nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) 13 lipca 2018
 29. Nabory w LGD- informacje 12 lipca 2018
 30. Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych(RODO) 28 czerwca 2018
 31. Przypomnienie o planowanych naborach
 32. Uwaga- nabór na “Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” 22 czerwca 2018
 33. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 8/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 19 czerwca 2018
 34. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki )
 35. Nabór nr 5/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego) 14 czerwca 2018
 36. Dwudniowa wycieczka do Wrocławia i w Góry Stołowe 1 czerwca 2018
 37. Uwaga! Biuro nieczynne! 30 kwietnia 2018
 38. Zbliżające się nabory 24 kwietnia 2018
 39. Wesołego Alleluja! 29 marca 2018
 40. Konsultacje zmian do LSR 26 marca 2018
 41. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 42. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 23 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 16 marca 2018
 43. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru ) 6 marca 2018
 44. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 45. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018/G – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ).
 46. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 47. ODSTĄPIENIE OD GENERATORA WNIOSKÓW W NABORACH nr 1/2018 oraz 2/2018 27 lutego 2018
 48. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 2 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 23 lutego 2018
 49. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2017 14 lutego 2018
 50. Zmiany w zasadach konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 51. Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 1/2018/G, 3/2018/G oraz 7/2018/G 8 lutego 2018
 52. Operacja własna LGD – brak zgłoszeń 2 lutego 2018
 53. Informacja o planowanych naborach 1 lutego 2018
 54. Nabór nr 1/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)
 55. Nabór nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 56. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 9 luty 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00 29 stycznia 2018
 57. Informacja nt. doradztwa/ konsultacji wniosków. 19 stycznia 2018
 58. Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach naborów nr 5/2017 , 6/2017 oraz 7/2017 16 stycznia 2018
 59. Informacja dla zainteresowanych naborami na rozwój i otwarcie działalności gospodarczych 11 stycznia 2018
 60. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14.
 61. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami 29 grudnia 2017
 62. Informacja nr 1/2017/OW o zamiarze realizacji operacji własnej
 63. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 grudnia 2017
 64. Konsultacje zmian do LSR
 65. 4/2018/G GRANTY – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ) 15 grudnia 2017
 66. 5/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 67. 2/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 68. 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )
 69. 7/2018/G GRANTY – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe )
 70. 3/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru dotyczące produktu lokalnego )
 71. 1/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Tworzenie lub modernizacja lub oznakowanie turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek)
 72. Dokumentacja GRANTY 6 grudnia 2017
 73. Nabór nr 5/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej) 27 listopada 2017
 74. Nabór nr 6/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 75. Nabór nr 7/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (infrastruktura społeczna służąca rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia)
 76. Uwaga! Nowe wzory dokumentów! 13 listopada 2017
 77. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów
 78.  Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy 10 listopada 2017
 79. Uwaga-biuro nieczynne! 2 listopada 2017
 80. Uwaga! Biuro nieczynne!
 81. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 7 listopada 2017 r. /wtorek/ o godz. 09:00 31 października 2017
 82. Uwaga! Biuro nieczynne! 27 października 2017
 83. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 11 października 2017
 84. ankieta monitoringu i ewaluacji
 85. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 października 2017
 86. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naboru nr 2 i zaopiniowanie wniosku o zmianę umowy przyznania pomocy 6 października 2017
 87. Uwaga! Biuro nieczynne z powodu remontu. 27 września 2017
 88. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 4 października 2017 r. /środa/ o godz. 09:00
 89. Zapraszamy na dyżury doradcze członków zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. 26 września 2017
 90. Szkolenie Rady 25 września 2017
 91. Uwaga skrócone godziny pracy biura! 22 września 2017
 92. Konkursy grantowe już niebawem- zapoznaj się z najważniejszymi informacjami! 15 września 2017
 93. KONKURS pn. „PAMIĘTAMY TE CZASY…”.
 94. Uwaga! Biuro nieczynne. 12 września 2017
 95. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 7 września 2017
 96. Uwaga! Biuro nieczynne! 31 sierpnia 2017
 97. Ponowna weryfikacja operacji na wniosek SWM w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów przez SW 30 sierpnia 2017
 98. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 sierpnia 2017
 99. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 23 sierpnia 2017
 100. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji
 101. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 25 sierpnia 2017 r. /piątek/ o godz. 09:00 17 sierpnia 2017
 102. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naborów 1,2 i 4 ponowna ocena wniosków po uwzględnieniu protestów przez SWM. 16 sierpnia 2017
 103. Zajęcia fitness dofinansowane z środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 11 sierpnia 2017
 104. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 4 sierpnia 2017
 105. Stowarzyszenie Orawianki zaprasza na zajęcia Fitness 28 lipca 2017
 106. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 19 lipca 2017
 107. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 17 lipca 2017
 108. Zapytanie ofertowe 10 lipca 2017
 109. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 3 lipca 2017
 110. Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 30 czerwca 2017
 111. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 112. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej 28 czerwca 2017
 113. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej 21 czerwca 2017
 114. Stowarzyszenie zaprasza na wycieczkę do Ogrodu im. Stanisława Lema w Krakowie 19 czerwca 2017
 115. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 16 czerwca 2017
 116. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 14 czerwca 2017
 117. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 7 czerwca 2017
 118. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 20 maja 2017
 119. Zapytanie ofertowe 15 maja 2017
 120. Nabór nr 4/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 19 kwietnia 2017
 121. Nabór nr 3/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 122. Nabór nr 2/2017- rozwijanie działalności gospodarczej
 123. Nabór nr 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej
 124. Uwaga! Biuro nieczynne! 17 kwietnia 2017
 125. Uwaga! Biuro nieczynne! 13 kwietnia 2017
 126. Wesołego Alleluja!
 127. Informacja o naborach. 11 kwietnia 2017
 128. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe z mieszkańcami. (GRANTY) 27 marca 2017
 129. Informacja o planowanych naborach. 21 marca 2017
 130. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. wsparcia ekonomii społecznej. 20 marca 2017
 131. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 marca 2017
 132. Ważna informacja dla wnioskodawców. Regulamin doradztwa. 28 lutego 2017
 133. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 23 lutego 2017
 134. Dyżury doradcze członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 lutego 2017
 135. Zdobądź fundusze z UE! 17 lutego 2017
 136. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 15 lutego 2017
 137. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14. 10 lutego 2017
 138. Skrócone godziny pracy biura 09.02.2017 9 lutego 2017
 139. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 8 lutego 2017
 140. Uwaga! Biuro nieczynne! 2 lutego 2017
 141. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 stycznia 2017
 142. Wybór oferty cenowej- ulotka informacyjna 24 stycznia 2017
 143. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.
 144. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 16 stycznia 2017
 145. Zapytanie ofertowe – ulotka informacyjna.
 146. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2017
 147. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 grudnia 2016
 148. Posiedzenie Rady- wyniki naborów nr 1/2016 oraz 2/2016. 21 grudnia 2016
 149. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2016 19 grudnia 2016
 150. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2016
 151. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 grudnia 2016
 152. Dotacje na biznes! 22 listopada 2016
 153. Nabór nr 2/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej 3 listopada 2016
 154. Nabór nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej
 155. Wnioskodawco, sprawdź czy masz numer identyfikacyjny! 2 listopada 2016
 156. Nowe procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 27 października 2016
 157. Uwaga! Biuro nieczynne! 21 października 2016
 158. Szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji dla Rady i pracowników Stowarzyszenia 19 października 2016
 159. Skrócone godziny pracy biura 10.10.2016 (poniedziałek) 10 października 2016
 160. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 października 2016
 161. Szkolenie z zakresu procedur oceny… 4 października 2016
 162. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 3 października 2016
 163. Uwaga! Biuro nieczynne! 29 września 2016
 164. Zapraszamy na dyżury doradcze 27 września 2016
 165. Zapytanie ofertowe 26 września 2016
 166. Kryteria oceny operacji po zmianach 22 września 2016
 167. Pytania i odpowiedzi-stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego
 168. Uwaga!biuro nieczynne! 16 września 2016
 169. Skrócone godziny pracy biura 15 września 2016
 170. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 13 września 2016
 171. Cykl spotkań szkoleniowych 2016
 172. Zmiana rozporządzenia/zmiana formularzy wniosków. 12 września 2016
 173. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 września 2016
 174. Zapraszamy na XVIII Gminne Dożynki Święto Chleba-Lipnica Wielka- Murowanica 11.09.2016r.
 175. Zmiana czasu pracy biura 5 września 2016
 176. Dowiedz się więcej… 1 września 2016
 177. Skrócone godziny pracy biura 30 sierpnia 2016
 178. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR 24 sierpnia 2016
 179. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 sierpnia 2016
 180. Zapraszamy na Dożynki Gminne do Spytkowic 21.08.2016r. 17 sierpnia 2016
 181. Zapraszamy na Festyn Dożynkowy do Podsarnia 14.08.2016r. 12 sierpnia 2016
 182. Zapraszamy na imprezy 13.08.2016r do Rabki-Zdroju. 11 sierpnia 2016
 183. Uwaga! Biuro nieczynne! 9 sierpnia 2016
 184. Bezpłatne konsultacje w biurze LGD 4 sierpnia 2016
 185. Wnioski
Facebook