Archiwum

 1. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 27 wrzesień 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 20 września 2018
 2. Byliśmy na Jarmarku Podhalańskim! 12 września 2018
 3. Wybór oferty cenowej-organizacja szkoleń / kursów. 5 września 2018
 4. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 5. Anulowanie zapytania ofertowego. 27 sierpnia 2018
 6. Skrócony czas pracy biura od 8 do 10 sierpnia. 8 sierpnia 2018
 7. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 8. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń / kursów 7 sierpnia 2018
 9. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018 30 lipca 2018
 10. Nabory w LGD- informacje 12 lipca 2018
 11. Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych(RODO) 28 czerwca 2018
 12. Przypomnienie o planowanych naborach
 13. Uwaga- nabór na “Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” 22 czerwca 2018
 14. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 8/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 19 czerwca 2018
 15. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki )
 16. Nabór nr 5/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego) 14 czerwca 2018
 17. Uwaga! Biuro nieczynne! 30 kwietnia 2018
 18. Zbliżające się nabory 24 kwietnia 2018
 19. Wesołego Alleluja! 29 marca 2018
 20. Konsultacje zmian do LSR 26 marca 2018
 21. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 22. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 23 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 16 marca 2018
 23. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru ) 6 marca 2018
 24. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 25. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018/G – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ).
 26. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 27. ODSTĄPIENIE OD GENERATORA WNIOSKÓW W NABORACH nr 1/2018 oraz 2/2018 27 lutego 2018
 28. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 2 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 23 lutego 2018
 29. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2017 14 lutego 2018
 30. Zmiany w zasadach konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 31. Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 1/2018/G, 3/2018/G oraz 7/2018/G 8 lutego 2018
 32. Operacja własna LGD – brak zgłoszeń 2 lutego 2018
 33. Informacja o planowanych naborach 1 lutego 2018
 34. Nabór nr 1/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)
 35. Nabór nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 36. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 9 luty 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00 29 stycznia 2018
 37. Informacja nt. doradztwa/ konsultacji wniosków. 19 stycznia 2018
 38. Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach naborów nr 5/2017 , 6/2017 oraz 7/2017 16 stycznia 2018
 39. Informacja dla zainteresowanych naborami na rozwój i otwarcie działalności gospodarczych 11 stycznia 2018
 40. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14.
 41. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami 29 grudnia 2017
 42. Informacja nr 1/2017/OW o zamiarze realizacji operacji własnej
 43. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 grudnia 2017
 44. Konsultacje zmian do LSR
 45. 4/2018/G GRANTY – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ) 15 grudnia 2017
 46. 5/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 47. 2/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 48. 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )
 49. 7/2018/G GRANTY – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe )
 50. 3/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru dotyczące produktu lokalnego )
 51. 1/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Tworzenie lub modernizacja lub oznakowanie turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek)
 52. Dokumentacja GRANTY 6 grudnia 2017
 53. Nabór nr 5/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej) 27 listopada 2017
 54. Nabór nr 6/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 55. Nabór nr 7/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (infrastruktura społeczna służąca rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia)
 56. Uwaga! Nowe wzory dokumentów! 13 listopada 2017
 57. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów
 58.  Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy 10 listopada 2017
 59. Uwaga-biuro nieczynne! 2 listopada 2017
 60. Uwaga! Biuro nieczynne!
 61. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 7 listopada 2017 r. /wtorek/ o godz. 09:00 31 października 2017
 62. Uwaga! Biuro nieczynne! 27 października 2017
 63. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 11 października 2017
 64. ankieta monitoringu i ewaluacji
 65. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 października 2017
 66. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naboru nr 2 i zaopiniowanie wniosku o zmianę umowy przyznania pomocy 6 października 2017
 67. Uwaga! Biuro nieczynne z powodu remontu. 27 września 2017
 68. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 4 października 2017 r. /środa/ o godz. 09:00
 69. Zapraszamy na dyżury doradcze członków zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. 26 września 2017
 70. Szkolenie Rady 25 września 2017
 71. Uwaga skrócone godziny pracy biura! 22 września 2017
 72. Konkursy grantowe już niebawem- zapoznaj się z najważniejszymi informacjami! 15 września 2017
 73. KONKURS pn. „PAMIĘTAMY TE CZASY…”.
 74. Uwaga! Biuro nieczynne. 12 września 2017
 75. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 7 września 2017
 76. Uwaga! Biuro nieczynne! 31 sierpnia 2017
 77. Ponowna weryfikacja operacji na wniosek SWM w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów przez SW 30 sierpnia 2017
 78. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 sierpnia 2017
 79. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 23 sierpnia 2017
 80. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji
 81. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 25 sierpnia 2017 r. /piątek/ o godz. 09:00 17 sierpnia 2017
 82. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naborów 1,2 i 4 ponowna ocena wniosków po uwzględnieniu protestów przez SWM. 16 sierpnia 2017
 83. Zajęcia fitness dofinansowane z środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 11 sierpnia 2017
 84. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 4 sierpnia 2017
 85. Stowarzyszenie Orawianki zaprasza na zajęcia Fitness 28 lipca 2017
 86. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 19 lipca 2017
 87. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 17 lipca 2017
 88. Zapytanie ofertowe 10 lipca 2017
 89. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 3 lipca 2017
 90. Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 30 czerwca 2017
 91. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 92. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej 28 czerwca 2017
 93. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej 21 czerwca 2017
 94. Stowarzyszenie zaprasza na wycieczkę do Ogrodu im. Stanisława Lema w Krakowie 19 czerwca 2017
 95. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 16 czerwca 2017
 96. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 14 czerwca 2017
 97. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 7 czerwca 2017
 98. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 20 maja 2017
 99. Zapytanie ofertowe 15 maja 2017
 100. Nabór nr 4/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 19 kwietnia 2017
 101. Nabór nr 3/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 102. Nabór nr 2/2017- rozwijanie działalności gospodarczej
 103. Nabór nr 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej
 104. Uwaga! Biuro nieczynne! 17 kwietnia 2017
 105. Uwaga! Biuro nieczynne! 13 kwietnia 2017
 106. Wesołego Alleluja!
 107. Informacja o naborach. 11 kwietnia 2017
 108. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe z mieszkańcami. (GRANTY) 27 marca 2017
 109. Informacja o planowanych naborach. 21 marca 2017
 110. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. wsparcia ekonomii społecznej. 20 marca 2017
 111. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 marca 2017
 112. Ważna informacja dla wnioskodawców. Regulamin doradztwa. 28 lutego 2017
 113. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 23 lutego 2017
 114. Dyżury doradcze członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 lutego 2017
 115. Zdobądź fundusze z UE! 17 lutego 2017
 116. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 15 lutego 2017
 117. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14. 10 lutego 2017
 118. Skrócone godziny pracy biura 09.02.2017 9 lutego 2017
 119. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 8 lutego 2017
 120. Uwaga! Biuro nieczynne! 2 lutego 2017
 121. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 stycznia 2017
 122. Wybór oferty cenowej- ulotka informacyjna 24 stycznia 2017
 123. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.
 124. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 16 stycznia 2017
 125. Zapytanie ofertowe – ulotka informacyjna.
 126. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2017
 127. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 grudnia 2016
 128. Posiedzenie Rady- wyniki naborów nr 1/2016 oraz 2/2016. 21 grudnia 2016
 129. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2016 19 grudnia 2016
 130. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2016
 131. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 grudnia 2016
 132. Dotacje na biznes! 22 listopada 2016
 133. Nabór nr 2/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej 3 listopada 2016
 134. Nabór nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej
 135. Wnioskodawco, sprawdź czy masz numer identyfikacyjny! 2 listopada 2016
 136. Nowe procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 27 października 2016
 137. Uwaga! Biuro nieczynne! 21 października 2016
 138. Szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji dla Rady i pracowników Stowarzyszenia 19 października 2016
 139. Skrócone godziny pracy biura 10.10.2016 (poniedziałek) 10 października 2016
 140. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 października 2016
 141. Szkolenie z zakresu procedur oceny… 4 października 2016
 142. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 3 października 2016
 143. Uwaga! Biuro nieczynne! 29 września 2016
 144. Zapraszamy na dyżury doradcze 27 września 2016
 145. Zapytanie ofertowe 26 września 2016
 146. Kryteria oceny operacji po zmianach 22 września 2016
 147. Pytania i odpowiedzi-stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego
 148. Uwaga!biuro nieczynne! 16 września 2016
 149. Skrócone godziny pracy biura 15 września 2016
 150. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 13 września 2016
 151. Cykl spotkań szkoleniowych 2016
 152. Zmiana rozporządzenia/zmiana formularzy wniosków. 12 września 2016
 153. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 września 2016
 154. Zapraszamy na XVIII Gminne Dożynki Święto Chleba-Lipnica Wielka- Murowanica 11.09.2016r.
 155. Zmiana czasu pracy biura 5 września 2016
 156. Dowiedz się więcej… 1 września 2016
 157. Skrócone godziny pracy biura 30 sierpnia 2016
 158. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR 24 sierpnia 2016
 159. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 sierpnia 2016
 160. Zapraszamy na Dożynki Gminne do Spytkowic 21.08.2016r. 17 sierpnia 2016
 161. Zapraszamy na Festyn Dożynkowy do Podsarnia 14.08.2016r. 12 sierpnia 2016
 162. Zapraszamy na imprezy 13.08.2016r do Rabki-Zdroju. 11 sierpnia 2016
 163. Uwaga! Biuro nieczynne! 9 sierpnia 2016
 164. Bezpłatne konsultacje w biurze LGD 4 sierpnia 2016
 165. Wnioski
Facebook