Archiwum

 1. Konsultacje zmian do LSR 12 lutego 2021
 2. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami 27 stycznia 2021
 3. Operacja własna LGD 2/2020/OW – brak zgłoszeń 21 grudnia 2020
 4. Dobre praktyki w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia PRZYJAZNA DOLINA RABY I CZARNEJ ORAWY na lata 2014-2020 18 grudnia 2020
 5. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 18 listopada 2020
 6. Informacja nr 3/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 12 listopada 2020
 7. Promocja pszczelarstwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod leczniczych – apiterapii
 8. Ważne! Zmiana organizacji pracy biura LGD 4 listopada 2020
 9. Lista operacji wybranych w naborze nr 13/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa) 14 października 2020
 10. Lista operacji wybranych w naborze nr 12/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego przedsiębiorstwa)
 11. Sprawozdanie z wycieczki do Warszawy 03. – 04. 10.2020 5 października 2020
 12. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy-08.10.2020 r. /czwartek/ o godz. 9:00. Ocena naboru 12/2020 i 13/2020 1 października 2020
 13. Konsultacje zmian do LSR 7 września 2020
 14. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy oraz Fundacja PZU zaprasza dzieci z tereny Gminy Raba Wyżna na wycieczkę do Warszawy 1 września 2020
 15. Informacja nr 2/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 12 sierpnia 2020
 16. Nabór nr 13/2020- Rozwijanie działalności gospodarczej 7 sierpnia 2020
 17. Nabór nr 12/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)
 18. Dotacje w LGD! Nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej i na rozwój firm 24 lipca 2020
 19. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 16 lipca 2020
 20. Konsultacje zmian do LSR 1 lipca 2020
 21. Ponowna weryfikacja operacji w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu 17 czerwca 2020
 22. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 czerwca 2020
 23. Utworzenie platformy wolontariatu – operacja własna – brak zgłoszeń
 24. Zaproszenie na Posiedzenie Rady- 16.06.2020 r. /wtorek/ o godz. 14:00 na Sali obrad Urzędu Gminy Raba Wyżna 8 czerwca 2020
 25. Konsultacje zmian do LSR 1 czerwca 2020
 26. Zapytanie ofertowe- utworzenie internetowej platformy wolontariatu 19 maja 2020
 27. Konsultacje zmian do LSR 11 maja 2020
 28. Informacja nr 1/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 7 maja 2020
 29. Lista operacji wybranych w naborze nr 11/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 5 maja 2020
 30. Lista operacji wybranych w naborze nr 10/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 31. Lista operacji wybranych w naborze nr 9/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 32. Lista operacji wybranych w naborze 8/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 33. Lista Grantobiorców w ramach naboru 2/2020/G – wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 30 kwietnia 2020
 34. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 29.04.2020 r. /środa/ o godz. 9:00 – na Sali Obrad Urzędu Gminy Raba Wyżna. Ocena naboru 2/2020/G, 8/2020, 9/2020,10/2020,11/2020 oraz rozpatrzenie protestu. 22 kwietnia 2020
 35. Ważne- informacje dla beneficjentów 14 kwietnia 2020
 36. Ważne- informacje dla beneficjentów w związku z koronawirusem i tarczą antykryzysową. 6 kwietnia 2020
 37. Ważne! Zmiana organizacji pracy biura LGD 13 marca 2020
 38. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej 6 marca 2020
 39. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 40. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
 41. DOTACJE W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA! 26 lutego 2020
 42. Nabór nr 11/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 20 lutego 2020
 43. Nabór nr 10/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 44. Nabór nr 9/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 45. Nabór nr 8/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 46. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy-28.02.2020 r. Ocena naboru 2/2020, 3/2020,7/2020.
 47. 2/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 17 lutego 2020
 48. Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naborów 1/2020,4/2020,5/2020,6/2020. 29 stycznia 2020
 49. Konsultacje zmian do LSR 22 stycznia 2020
 50. Konsultacje zmian do LSR 23 grudnia 2019
 51. Biuro nieczynne 20 grudnia 2019
 52. Informacja o anulowaniu Naboru nr 1/2020/G
 53. Dotacje w LGD (2020r) 19 grudnia 2019
 54. Nabory w LGD- informacje 16 grudnia 2019
 55. 1/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
 56. Nabór nr 7/2020- Rozwijanie działalności gospodarczej
 57. Nabór nr 6/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)
 58. Nabór nr 5/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 59. Nabór nr 4/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 60. Nabór nr 3/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 61. Nabór nr 2/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
 62. Nabór nr 1/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 63. Kryteria oceny operacji po zmianach- AKTUALNE 13 grudnia 2019
 64. Zapraszamy na jednodniowe bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 29 listopada 2019
 65. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami
 66. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 18 listopada 2019
 67. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 8 listopada 2019
 68. Operacja własna LGD 2/2019/OW – brak zgłoszeń 9 października 2019
 69. Zaproszenie na Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 14 października 2019r. /poniedziałek/ o godz. 9:00
 70. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów 27 września 2019
 71. Konsultacje zmian do LSR 16 września 2019
 72. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 13 września 2019
 73. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów 11 września 2019
 74. Informacja nr 2/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 9 września 2019
 75. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 30 sierpnia 2019
 76. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów
 77. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 21 sierpnia 2019
 78. Konsultacje zmian do LSR 8 maja 2019
 79. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 13 maja 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 6 maja 2019
 80. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego związanego z organizacją szkoleń 29 kwietnia 2019
 81. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 kwietnia 2019
 82. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń/kursów 4 kwietnia 2019
 83. Informacja nr 1/2019/OW o zamiarze realizacji operacji własnej 28 lutego 2019
 84. Uwaga! Nowe wzory dokumentacji rozliczeniowej dla grantobiorców. 8 lutego 2019
 85. Lista operacji wybranych w naborze nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 21 stycznia 2019
 86. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 21 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 14 stycznia 2019
 87. Konsultacje zmian do LSR 4 stycznia 2019
 88. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2019
 89. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup nagłośnienia 7 grudnia 2018
 90. Małopolska Pszczoła 4 grudnia 2018
 91. Zapraszamy na jednodniowe darmowe szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 29 listopada 2018
 92. Zapytanie ofertowe- sprzęt nagłośnieniowy 28 listopada 2018
 93. Nabór nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 20 listopada 2018
 94. Informacja o planowanym naborze – operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej 19 listopada 2018
 95. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 8 listopad 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 31 października 2018
 96. Konsultacje zmian do LSR 17 października 2018
 97. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 98. Lista operacji wybranych w naborze nr 9/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia) 2 października 2018
 99. Lista operacji wybranych w naborze nr 8/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 100. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) .
 101. Lista operacji wybranych w naborze nr 6/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa).
 102. Bezpłatna wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce
 103. Wybór oferty cenowej na przeprowadzenie ewaluacji LSR 28 września 2018
 104. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 27 wrzesień 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 20 września 2018
 105. OSP W BIELANCE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJECIA Z ROBOTYKI 17 września 2018
 106. Byliśmy na Jarmarku Podhalańskim! 12 września 2018
 107. Wybór oferty cenowej-organizacja szkoleń / kursów. 5 września 2018
 108. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 109. Anulowanie zapytania ofertowego. 27 sierpnia 2018
 110. Skrócony czas pracy biura od 8 do 10 sierpnia. 8 sierpnia 2018
 111. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 112. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń / kursów 7 sierpnia 2018
 113. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018 30 lipca 2018
 114. Nabór nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) 13 lipca 2018
 115. Nabory w LGD- informacje 12 lipca 2018
 116. Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych(RODO) 28 czerwca 2018
 117. Przypomnienie o planowanych naborach
 118. Uwaga- nabór na “Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” 22 czerwca 2018
 119. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 8/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 19 czerwca 2018
 120. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki )
 121. Nabór nr 5/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego) 14 czerwca 2018
 122. Dwudniowa wycieczka do Wrocławia i w Góry Stołowe 1 czerwca 2018
 123. Uwaga! Biuro nieczynne! 30 kwietnia 2018
 124. Zbliżające się nabory 24 kwietnia 2018
 125. Wesołego Alleluja! 29 marca 2018
 126. Konsultacje zmian do LSR 26 marca 2018
 127. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 128. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 23 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 16 marca 2018
 129. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru ) 6 marca 2018
 130. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 131. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018/G – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ).
 132. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 133. ODSTĄPIENIE OD GENERATORA WNIOSKÓW W NABORACH nr 1/2018 oraz 2/2018 27 lutego 2018
 134. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 2 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 23 lutego 2018
 135. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2017 14 lutego 2018
 136. Zmiany w zasadach konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 137. Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 1/2018/G, 3/2018/G oraz 7/2018/G 8 lutego 2018
 138. Operacja własna LGD – brak zgłoszeń 2 lutego 2018
 139. Informacja o planowanych naborach 1 lutego 2018
 140. Nabór nr 1/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)
 141. Nabór nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 142. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 9 luty 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00 29 stycznia 2018
 143. Informacja nt. doradztwa/ konsultacji wniosków. 19 stycznia 2018
 144. Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach naborów nr 5/2017 , 6/2017 oraz 7/2017 16 stycznia 2018
 145. Informacja dla zainteresowanych naborami na rozwój i otwarcie działalności gospodarczych 11 stycznia 2018
 146. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14.
 147. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami 29 grudnia 2017
 148. Informacja nr 1/2017/OW o zamiarze realizacji operacji własnej
 149. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 grudnia 2017
 150. Konsultacje zmian do LSR
 151. 4/2018/G GRANTY – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ) 15 grudnia 2017
 152. 5/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 153. 2/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 154. 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )
 155. 7/2018/G GRANTY – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe )
 156. 3/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru dotyczące produktu lokalnego )
 157. 1/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Tworzenie lub modernizacja lub oznakowanie turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek)
 158. Dokumentacja GRANTY 6 grudnia 2017
 159. Nabór nr 5/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej) 27 listopada 2017
 160. Nabór nr 6/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 161. Nabór nr 7/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (infrastruktura społeczna służąca rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia)
 162. Uwaga! Nowe wzory dokumentów! 13 listopada 2017
 163. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów
 164.  Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy 10 listopada 2017
 165. Uwaga-biuro nieczynne! 2 listopada 2017
 166. Uwaga! Biuro nieczynne!
 167. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 7 listopada 2017 r. /wtorek/ o godz. 09:00 31 października 2017
 168. Uwaga! Biuro nieczynne! 27 października 2017
 169. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 11 października 2017
 170. ankieta monitoringu i ewaluacji
 171. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 października 2017
 172. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naboru nr 2 i zaopiniowanie wniosku o zmianę umowy przyznania pomocy 6 października 2017
 173. Uwaga! Biuro nieczynne z powodu remontu. 27 września 2017
 174. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 4 października 2017 r. /środa/ o godz. 09:00
 175. Zapraszamy na dyżury doradcze członków zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. 26 września 2017
 176. Szkolenie Rady 25 września 2017
 177. Uwaga skrócone godziny pracy biura! 22 września 2017
 178. Konkursy grantowe już niebawem- zapoznaj się z najważniejszymi informacjami! 15 września 2017
 179. KONKURS pn. „PAMIĘTAMY TE CZASY…”.
 180. Uwaga! Biuro nieczynne. 12 września 2017
 181. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 7 września 2017
 182. Uwaga! Biuro nieczynne! 31 sierpnia 2017
 183. Ponowna weryfikacja operacji na wniosek SWM w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów przez SW 30 sierpnia 2017
 184. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 sierpnia 2017
 185. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 23 sierpnia 2017
 186. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji
 187. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 25 sierpnia 2017 r. /piątek/ o godz. 09:00 17 sierpnia 2017
 188. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naborów 1,2 i 4 ponowna ocena wniosków po uwzględnieniu protestów przez SWM. 16 sierpnia 2017
 189. Zajęcia fitness dofinansowane z środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 11 sierpnia 2017
 190. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 4 sierpnia 2017
 191. Stowarzyszenie Orawianki zaprasza na zajęcia Fitness 28 lipca 2017
 192. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 19 lipca 2017
 193. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 17 lipca 2017
 194. Zapytanie ofertowe 10 lipca 2017
 195. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 3 lipca 2017
 196. Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 30 czerwca 2017
 197. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 198. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej 28 czerwca 2017
 199. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej 21 czerwca 2017
 200. Stowarzyszenie zaprasza na wycieczkę do Ogrodu im. Stanisława Lema w Krakowie 19 czerwca 2017
 201. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 16 czerwca 2017
 202. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 14 czerwca 2017
 203. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 7 czerwca 2017
 204. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 20 maja 2017
 205. Zapytanie ofertowe 15 maja 2017
 206. Nabór nr 4/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 19 kwietnia 2017
 207. Nabór nr 3/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 208. Nabór nr 2/2017- rozwijanie działalności gospodarczej
 209. Nabór nr 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej
 210. Uwaga! Biuro nieczynne! 17 kwietnia 2017
 211. Uwaga! Biuro nieczynne! 13 kwietnia 2017
 212. Wesołego Alleluja!
 213. Informacja o naborach. 11 kwietnia 2017
 214. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe z mieszkańcami. (GRANTY) 27 marca 2017
 215. Informacja o planowanych naborach. 21 marca 2017
 216. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. wsparcia ekonomii społecznej. 20 marca 2017
 217. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 marca 2017
 218. Ważna informacja dla wnioskodawców. Regulamin doradztwa. 28 lutego 2017
 219. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 23 lutego 2017
 220. Dyżury doradcze członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 lutego 2017
 221. Zdobądź fundusze z UE! 17 lutego 2017
 222. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 15 lutego 2017
 223. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14. 10 lutego 2017
 224. Skrócone godziny pracy biura 09.02.2017 9 lutego 2017
 225. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 8 lutego 2017
 226. Uwaga! Biuro nieczynne! 2 lutego 2017
 227. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 stycznia 2017
 228. Wybór oferty cenowej- ulotka informacyjna 24 stycznia 2017
 229. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.
 230. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 16 stycznia 2017
 231. Zapytanie ofertowe – ulotka informacyjna.
 232. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2017
 233. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 grudnia 2016
 234. Posiedzenie Rady- wyniki naborów nr 1/2016 oraz 2/2016. 21 grudnia 2016
 235. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2016 19 grudnia 2016
 236. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2016
 237. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 grudnia 2016
 238. Dotacje na biznes! 22 listopada 2016
 239. Nabór nr 2/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej 3 listopada 2016
 240. Nabór nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej
 241. Wnioskodawco, sprawdź czy masz numer identyfikacyjny! 2 listopada 2016
 242. Nowe procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 27 października 2016
 243. Uwaga! Biuro nieczynne! 21 października 2016
 244. Szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji dla Rady i pracowników Stowarzyszenia 19 października 2016
 245. Skrócone godziny pracy biura 10.10.2016 (poniedziałek) 10 października 2016
 246. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 października 2016
 247. Szkolenie z zakresu procedur oceny… 4 października 2016
 248. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 3 października 2016
 249. Uwaga! Biuro nieczynne! 29 września 2016
 250. Zapraszamy na dyżury doradcze 27 września 2016
 251. Zapytanie ofertowe 26 września 2016
 252. Kryteria oceny operacji po zmianach 22 września 2016
 253. Pytania i odpowiedzi-stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego
 254. Uwaga!biuro nieczynne! 16 września 2016
 255. Skrócone godziny pracy biura 15 września 2016
 256. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 13 września 2016
 257. Cykl spotkań szkoleniowych 2016
 258. Zmiana rozporządzenia/zmiana formularzy wniosków. 12 września 2016
 259. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 września 2016
 260. Zapraszamy na XVIII Gminne Dożynki Święto Chleba-Lipnica Wielka- Murowanica 11.09.2016r.
 261. Zmiana czasu pracy biura 5 września 2016
 262. Dowiedz się więcej… 1 września 2016
 263. Skrócone godziny pracy biura 30 sierpnia 2016
 264. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR 24 sierpnia 2016
 265. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 sierpnia 2016
 266. Zapraszamy na Dożynki Gminne do Spytkowic 21.08.2016r. 17 sierpnia 2016
 267. Zapraszamy na Festyn Dożynkowy do Podsarnia 14.08.2016r. 12 sierpnia 2016
 268. Zapraszamy na imprezy 13.08.2016r do Rabki-Zdroju. 11 sierpnia 2016
 269. Bezpłatne konsultacje w biurze LGD 4 sierpnia 2016
 270. Wnioski
Facebook