Archiwum

 1. Informacja nr 2/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 12 sierpnia 2020
 2. Nabór nr 13/2020- Rozwijanie działalności gospodarczej 7 sierpnia 2020
 3. Nabór nr 12/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)
 4. Dotacje w LGD! Nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej i na rozwój firm 24 lipca 2020
 5. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 16 lipca 2020
 6. Konsultacje zmian do LSR 1 lipca 2020
 7. Ponowna weryfikacja operacji w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu 17 czerwca 2020
 8. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 czerwca 2020
 9. Utworzenie platformy wolontariatu – operacja własna – brak zgłoszeń
 10. Zaproszenie na Posiedzenie Rady- 16.06.2020 r. /wtorek/ o godz. 14:00 na Sali obrad Urzędu Gminy Raba Wyżna 8 czerwca 2020
 11. Konsultacje zmian do LSR 1 czerwca 2020
 12. Zapytanie ofertowe- utworzenie internetowej platformy wolontariatu 19 maja 2020
 13. Konsultacje zmian do LSR 11 maja 2020
 14. Informacja nr 1/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 7 maja 2020
 15. Lista operacji wybranych w naborze nr 11/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 5 maja 2020
 16. Lista operacji wybranych w naborze nr 10/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 17. Lista operacji wybranych w naborze nr 9/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 18. Lista operacji wybranych w naborze 8/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 19. Lista Grantobiorców w ramach naboru 2/2020/G – wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 30 kwietnia 2020
 20. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 29.04.2020 r. /środa/ o godz. 9:00 – na Sali Obrad Urzędu Gminy Raba Wyżna. Ocena naboru 2/2020/G, 8/2020, 9/2020,10/2020,11/2020 oraz rozpatrzenie protestu. 22 kwietnia 2020
 21. Ważne- informacje dla beneficjentów 14 kwietnia 2020
 22. Ważne- informacje dla beneficjentów w związku z koronawirusem i tarczą antykryzysową. 6 kwietnia 2020
 23. Ważne! Zmiana organizacji pracy biura LGD 13 marca 2020
 24. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej 6 marca 2020
 25. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 26. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
 27. DOTACJE W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA! 26 lutego 2020
 28. Nabór nr 11/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 20 lutego 2020
 29. Nabór nr 10/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 30. Nabór nr 9/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 31. Nabór nr 8/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 32. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy-28.02.2020 r. Ocena naboru 2/2020, 3/2020,7/2020.
 33. 2/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 17 lutego 2020
 34. Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naborów 1/2020,4/2020,5/2020,6/2020. 29 stycznia 2020
 35. Konsultacje zmian do LSR 22 stycznia 2020
 36. Konsultacje zmian do LSR 23 grudnia 2019
 37. Biuro nieczynne 20 grudnia 2019
 38. Informacja o anulowaniu Naboru nr 1/2020/G
 39. Dotacje w LGD (2020r) 19 grudnia 2019
 40. Nabory w LGD- informacje 16 grudnia 2019
 41. 1/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
 42. Nabór nr 7/2020- Rozwijanie działalności gospodarczej
 43. Nabór nr 6/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)
 44. Nabór nr 5/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)
 45. Nabór nr 4/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)
 46. Nabór nr 3/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 47. Nabór nr 2/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
 48. Nabór nr 1/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)
 49. Kryteria oceny operacji po zmianach- AKTUALNE 13 grudnia 2019
 50. Zapraszamy na jednodniowe bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 29 listopada 2019
 51. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami
 52. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 18 listopada 2019
 53. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 8 listopada 2019
 54. Operacja własna LGD 2/2019/OW – brak zgłoszeń 9 października 2019
 55. Zaproszenie na Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 14 października 2019r. /poniedziałek/ o godz. 9:00
 56. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów 27 września 2019
 57. Konsultacje zmian do LSR 16 września 2019
 58. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 13 września 2019
 59. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów 11 września 2019
 60. Informacja nr 2/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 9 września 2019
 61. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 30 sierpnia 2019
 62. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów
 63. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów 21 sierpnia 2019
 64. Konsultacje zmian do LSR 8 maja 2019
 65. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 13 maja 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 6 maja 2019
 66. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego związanego z organizacją szkoleń 29 kwietnia 2019
 67. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 kwietnia 2019
 68. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń/kursów 4 kwietnia 2019
 69. Informacja nr 1/2019/OW o zamiarze realizacji operacji własnej 28 lutego 2019
 70. Uwaga! Nowe wzory dokumentacji rozliczeniowej dla grantobiorców. 8 lutego 2019
 71. Lista operacji wybranych w naborze nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 21 stycznia 2019
 72. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 21 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 14 stycznia 2019
 73. Konsultacje zmian do LSR 4 stycznia 2019
 74. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2019
 75. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup nagłośnienia 7 grudnia 2018
 76. Małopolska Pszczoła 4 grudnia 2018
 77. Zapraszamy na jednodniowe darmowe szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych. 29 listopada 2018
 78. Zapytanie ofertowe- sprzęt nagłośnieniowy 28 listopada 2018
 79. Nabór nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR) 20 listopada 2018
 80. Informacja o planowanym naborze – operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej 19 listopada 2018
 81. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 8 listopad 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 31 października 2018
 82. Konsultacje zmian do LSR 17 października 2018
 83. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 84. Lista operacji wybranych w naborze nr 9/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia) 2 października 2018
 85. Lista operacji wybranych w naborze nr 8/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)
 86. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) .
 87. Lista operacji wybranych w naborze nr 6/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa).
 88. Bezpłatna wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce
 89. Wybór oferty cenowej na przeprowadzenie ewaluacji LSR 28 września 2018
 90. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 27 wrzesień 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00 20 września 2018
 91. OSP W BIELANCE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJECIA Z ROBOTYKI 17 września 2018
 92. Byliśmy na Jarmarku Podhalańskim! 12 września 2018
 93. Wybór oferty cenowej-organizacja szkoleń / kursów. 5 września 2018
 94. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 95. Anulowanie zapytania ofertowego. 27 sierpnia 2018
 96. Skrócony czas pracy biura od 8 do 10 sierpnia. 8 sierpnia 2018
 97. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018
 98. Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń / kursów 7 sierpnia 2018
 99. Zapytanie ofertowe- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej za lata 2016-2018 30 lipca 2018
 100. Nabór nr 7/2018 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce) 13 lipca 2018
 101. Nabory w LGD- informacje 12 lipca 2018
 102. Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych(RODO) 28 czerwca 2018
 103. Przypomnienie o planowanych naborach
 104. Uwaga- nabór na “Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” 22 czerwca 2018
 105. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 8/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe) 19 czerwca 2018
 106. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki )
 107. Nabór nr 5/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego) 14 czerwca 2018
 108. Dwudniowa wycieczka do Wrocławia i w Góry Stołowe 1 czerwca 2018
 109. Uwaga! Biuro nieczynne! 30 kwietnia 2018
 110. Zbliżające się nabory 24 kwietnia 2018
 111. Wesołego Alleluja! 29 marca 2018
 112. Konsultacje zmian do LSR 26 marca 2018
 113. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 114. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 23 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 16 marca 2018
 115. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru ) 6 marca 2018
 116. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 117. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018/G – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ).
 118. Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 119. ODSTĄPIENIE OD GENERATORA WNIOSKÓW W NABORACH nr 1/2018 oraz 2/2018 27 lutego 2018
 120. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 2 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 23 lutego 2018
 121. Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2017 14 lutego 2018
 122. Zmiany w zasadach konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 123. Informacja o odstąpieniu od konkursów grantowych nr 1/2018/G, 3/2018/G oraz 7/2018/G 8 lutego 2018
 124. Operacja własna LGD – brak zgłoszeń 2 lutego 2018
 125. Informacja o planowanych naborach 1 lutego 2018
 126. Nabór nr 1/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)
 127. Nabór nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 128. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 9 luty 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00 29 stycznia 2018
 129. Informacja nt. doradztwa/ konsultacji wniosków. 19 stycznia 2018
 130. Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach naborów nr 5/2017 , 6/2017 oraz 7/2017 16 stycznia 2018
 131. Informacja dla zainteresowanych naborami na rozwój i otwarcie działalności gospodarczych 11 stycznia 2018
 132. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14.
 133. Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami 29 grudnia 2017
 134. Informacja nr 1/2017/OW o zamiarze realizacji operacji własnej
 135. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 grudnia 2017
 136. Konsultacje zmian do LSR
 137. 4/2018/G GRANTY – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ) 15 grudnia 2017
 138. 5/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )
 139. 2/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )
 140. 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )
 141. 7/2018/G GRANTY – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe )
 142. 3/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru dotyczące produktu lokalnego )
 143. 1/2018/G GRANTY – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Tworzenie lub modernizacja lub oznakowanie turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek)
 144. Dokumentacja GRANTY 6 grudnia 2017
 145. Nabór nr 5/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej) 27 listopada 2017
 146. Nabór nr 6/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)
 147. Nabór nr 7/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (infrastruktura społeczna służąca rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia)
 148. Uwaga! Nowe wzory dokumentów! 13 listopada 2017
 149. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów
 150.  Zaopiniowanie przez Radę wniosku beneficjenta o zmianę umowy przyznania pomocy 10 listopada 2017
 151. Uwaga-biuro nieczynne! 2 listopada 2017
 152. Uwaga! Biuro nieczynne!
 153. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 7 listopada 2017 r. /wtorek/ o godz. 09:00 31 października 2017
 154. Uwaga! Biuro nieczynne! 27 października 2017
 155. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 11 października 2017
 156. ankieta monitoringu i ewaluacji
 157. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 9 października 2017
 158. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naboru nr 2 i zaopiniowanie wniosku o zmianę umowy przyznania pomocy 6 października 2017
 159. Uwaga! Biuro nieczynne z powodu remontu. 27 września 2017
 160. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 4 października 2017 r. /środa/ o godz. 09:00
 161. Zapraszamy na dyżury doradcze członków zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. 26 września 2017
 162. Szkolenie Rady 25 września 2017
 163. Uwaga skrócone godziny pracy biura! 22 września 2017
 164. Konkursy grantowe już niebawem- zapoznaj się z najważniejszymi informacjami! 15 września 2017
 165. KONKURS pn. „PAMIĘTAMY TE CZASY…”.
 166. Uwaga! Biuro nieczynne. 12 września 2017
 167. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 7 września 2017
 168. Uwaga! Biuro nieczynne! 31 sierpnia 2017
 169. Ponowna weryfikacja operacji na wniosek SWM w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów przez SW 30 sierpnia 2017
 170. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 sierpnia 2017
 171. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 23 sierpnia 2017
 172. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji
 173. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 25 sierpnia 2017 r. /piątek/ o godz. 09:00 17 sierpnia 2017
 174. Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naborów 1,2 i 4 ponowna ocena wniosków po uwzględnieniu protestów przez SWM. 16 sierpnia 2017
 175. Zajęcia fitness dofinansowane z środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 11 sierpnia 2017
 176. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 4 sierpnia 2017
 177. Stowarzyszenie Orawianki zaprasza na zajęcia Fitness 28 lipca 2017
 178. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 19 lipca 2017
 179. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 17 lipca 2017
 180. Zapytanie ofertowe 10 lipca 2017
 181. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 3 lipca 2017
 182. Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 30 czerwca 2017
 183. Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2017 rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 184. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2017 rozwijanie działalności gospodarczej 28 czerwca 2017
 185. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej 21 czerwca 2017
 186. Stowarzyszenie zaprasza na wycieczkę do Ogrodu im. Stanisława Lema w Krakowie 19 czerwca 2017
 187. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 16 czerwca 2017
 188. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 14 czerwca 2017
 189. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 7 czerwca 2017
 190. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 20 maja 2017
 191. Zapytanie ofertowe 15 maja 2017
 192. Nabór nr 4/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez operacje ukierunkowane na innowacje 19 kwietnia 2017
 193. Nabór nr 3/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku
 194. Nabór nr 2/2017- rozwijanie działalności gospodarczej
 195. Nabór nr 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej
 196. Uwaga! Biuro nieczynne! 17 kwietnia 2017
 197. Uwaga! Biuro nieczynne! 13 kwietnia 2017
 198. Wesołego Alleluja!
 199. Informacja o naborach. 11 kwietnia 2017
 200. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe z mieszkańcami. (GRANTY) 27 marca 2017
 201. Informacja o planowanych naborach. 21 marca 2017
 202. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. wsparcia ekonomii społecznej. 20 marca 2017
 203. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 marca 2017
 204. Ważna informacja dla wnioskodawców. Regulamin doradztwa. 28 lutego 2017
 205. Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów 23 lutego 2017
 206. Dyżury doradcze członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 20 lutego 2017
 207. Zdobądź fundusze z UE! 17 lutego 2017
 208. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 15 lutego 2017
 209. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14. 10 lutego 2017
 210. Skrócone godziny pracy biura 09.02.2017 9 lutego 2017
 211. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 8 lutego 2017
 212. Uwaga! Biuro nieczynne! 2 lutego 2017
 213. Uwaga! Biuro nieczynne! 25 stycznia 2017
 214. Wybór oferty cenowej- ulotka informacyjna 24 stycznia 2017
 215. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.
 216. Stanowisko Rady w/s złożonych protestów. 16 stycznia 2017
 217. Zapytanie ofertowe – ulotka informacyjna.
 218. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 2 stycznia 2017
 219. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 grudnia 2016
 220. Posiedzenie Rady- wyniki naborów nr 1/2016 oraz 2/2016. 21 grudnia 2016
 221. Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2016 19 grudnia 2016
 222. Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2016
 223. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 grudnia 2016
 224. Dotacje na biznes! 22 listopada 2016
 225. Nabór nr 2/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej 3 listopada 2016
 226. Nabór nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej
 227. Wnioskodawco, sprawdź czy masz numer identyfikacyjny! 2 listopada 2016
 228. Nowe procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 27 października 2016
 229. Uwaga! Biuro nieczynne! 21 października 2016
 230. Szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji dla Rady i pracowników Stowarzyszenia 19 października 2016
 231. Skrócone godziny pracy biura 10.10.2016 (poniedziałek) 10 października 2016
 232. Uwaga! Biuro nieczynne! 6 października 2016
 233. Szkolenie z zakresu procedur oceny… 4 października 2016
 234. Wybór oferty cenowej- gadżety promocyjne 3 października 2016
 235. Uwaga! Biuro nieczynne! 29 września 2016
 236. Zapraszamy na dyżury doradcze 27 września 2016
 237. Zapytanie ofertowe 26 września 2016
 238. Kryteria oceny operacji po zmianach 22 września 2016
 239. Pytania i odpowiedzi-stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego
 240. Uwaga!biuro nieczynne! 16 września 2016
 241. Skrócone godziny pracy biura 15 września 2016
 242. Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji 13 września 2016
 243. Cykl spotkań szkoleniowych 2016
 244. Zmiana rozporządzenia/zmiana formularzy wniosków. 12 września 2016
 245. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 6 września 2016
 246. Zapraszamy na XVIII Gminne Dożynki Święto Chleba-Lipnica Wielka- Murowanica 11.09.2016r.
 247. Zmiana czasu pracy biura 5 września 2016
 248. Dowiedz się więcej… 1 września 2016
 249. Skrócone godziny pracy biura 30 sierpnia 2016
 250. Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR 24 sierpnia 2016
 251. Uwaga! Biuro nieczynne! 22 sierpnia 2016
 252. Zapraszamy na Dożynki Gminne do Spytkowic 21.08.2016r. 17 sierpnia 2016
 253. Zapraszamy na Festyn Dożynkowy do Podsarnia 14.08.2016r. 12 sierpnia 2016
 254. Zapraszamy na imprezy 13.08.2016r do Rabki-Zdroju. 11 sierpnia 2016
 255. Bezpłatne konsultacje w biurze LGD 4 sierpnia 2016
 256. Wnioski
Facebook