Ważne! Zmiana organizacji pracy biura LGD

Uprzejmie informujemy, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym nastąpi zamiana organizacji pracy biura LGD. W dniach 16-20.03.2020r. czas pracy ulegnie skróceniu, biuro będzie czynne od godziny 8 do 14  umożliwiając złożenie wniosku  o przyznanie pomocy (zgodnie z ogłoszonymi naborami).  Natomiast w kolejnych dniach, aż do stabilizacji sytuacji związanej z koronawirusem,...

Lista operacji wybranych w naborze nr 7/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Pragniemy poinformować, że poniżej znajdują się: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 7/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej. Protokół XXII/2020 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór nr 7/2020. Lista...

Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje)

Pragniemy poinformować, że poniżej znajdują się: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 3/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa...

Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2020 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)

Pragniemy poinformować, że poniżej znajdują się: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 2/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez – podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)...

DOTACJE W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA!

PROJEKTY GRANTOWE Jeśli chcesz wyposażyć swój podmiot działający w sferze kultury, działasz w organizacji pozarządowej na terenie LGD, zainteresuj się pomocą oferowaną przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Planowany jest nabór na projekty grantowe, obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Termin składania wniosków: 02 – 16...

Nabór nr 11/2020 – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania...

Nabór nr 10/2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony...

Nabór nr 9/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

Nabór nr 8/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy-28.02.2020 r. Ocena naboru 2/2020, 3/2020,7/2020.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  serdecznie zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 28.02.2020 r. /piątek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.                                                                               Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku...