Informacja nr 1/2019/OW o zamiarze realizacji operacji własnej

Informacja nr 1/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6...

Uwaga! Nowe wzory dokumentacji rozliczeniowej dla grantobiorców.

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy iż uległy zmianie wzory dokumentacji rozliczeniowej dla grantobiorców. Grantobiorcy, którzy będą się rozliczać od 08.02.2019 roku zobowiązani są do rozliczenia grantu na nowej wersji dokumentów.   Dokumentacja rozliczeniowa dla grantobiorców  : WNIOSEK O ROZLICZENIE Wniosek o rozliczenie grantu  – WRG-02.2019-Wniosek o rozliczenie grantu obowiązuje od dnia 08.02.2019 SPRAWOZDANIE...

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 21.01.2019 o godzinie 16:00 na Sali Obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. 3. Przedstawienie porządku obrad....

Operacja własna LGD 1/OW/2018– brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 9 listopada 2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  informacji  nr 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia:  Poprawa infrastruktury społecznej służącej kultywowaniu tradycji, renowacja zabytków informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia...

Zaproszenie na Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 10 grudzień 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 8:15

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 22 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 10.12.2018 r. /poniedziałek/ o godz. 8:15 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie...