Konsultacje zmian do LSR

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na – Formularz zgłaszania uwag LSR ze zmianami Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl do dnia 26.02.2021 r. do godz. 12.00

Zaktualizowane procedury oceny i wyboru operacji

Dnia 20.01.2021 Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowych procedur: Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z dnia 20.01.2021 Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i...

Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami w poszczególnych gminach. Tematyka: główne założenia LSR na lata 2014-2020, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja), planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz LSR, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania),...

Konsultacje społeczne – kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  kryteriów wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Proponowane przez nas zmiany mają na celu usunięcie niemierzalnych kryteriów w skutek wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych...

Operacja własna LGD 2/2020/OW – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 12.11.2020 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  informacji  nr 2/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu osób z grupy defaworyzowanych informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia...

Dobre praktyki w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia PRZYJAZNA DOLINA RABY I CZARNEJ ORAWY na lata 2014-2020

Szanowni Państwo, Poniżej znajduje się link zawierający przykłady operacji zrealizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Wszystkie przedstawione działania zrealizowane zostały za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, które...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 25.11.2020 r. /środa/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.                                                                              Proponowany program Posiedzenia Rady  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku...

Informacja nr 3/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju...

Promocja pszczelarstwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod leczniczych – apiterapii

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zrealizowało projekt „Promocja pszczelarstwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod leczniczych – apiterapii”. W ramach projektu doposażono dwie pasieki w domki do apiterapii oraz wykonane zostały nasadzenia drzewek miododajnych w miejscach ogólnodostępnych. Projekt miał na celu podniesienie wiedzy na temat naturalnych metod leczenia. Projekt...