Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  kryteriów wyboru operacji  dla operacji planowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Proponowane przez nas zmiany mają na celu uszczegółowienie kryteriów, wykluczenie możliwość dwuznacznej interpretacji niektórych kryteriów oraz usprawnienie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia PRZYJAZNA...

Operacja własna LGD 2/2019/OW – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 09 września 2019 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  informacji  nr 2/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia:  Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu osób z grupy defaworyzowanych informujemy, że w terminie 30 dni od dnia...

Zaproszenie na Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 14 października 2019r. /poniedziałek/ o godz. 9:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 22 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia14.10.19 r. /poniedziałek/ godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady: Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów

W wyniku naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów (umowa o pracę na zastępstwo) do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani Teresa Krazuzowicz. Kandydatka spełnia wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na w.w. stanowisku. Do biura LGD wpłynęła tylko jedna oferta aplikacyjna.

Informacja nr 2/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej

Informacja nr 2/2019/OWo planowanej do realizacji operacji własnejStowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z...