Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 28.09.2021 r. /wtorek/ o godz. 08:30.                                                                               Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku...

Ankiety

Szanowni Państwo, W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną bardzo prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonych ankiet. Ankiety pomogą nam uzyskać informacje na temat wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020 a co za tym idzie pomogą ulepszyć działania LGD . ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW Z góry dziękujemy za wypełnienie...

Konsultacje zmian do LSR

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na – Formularz zgłaszania uwag LSR ze zmianami Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl do dnia 06.08.2021 r. do godz. 12.00

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 02.08.2021 r. /poniedziałek/ o godz. 09:00.                                                                               Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku...

Konsultacje zmian do LSR- w zakresie zwiększenia budżetu przeznaczonego na działanie LEADER oraz wydłużenia okresu wdrażania Programu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planowana jest zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 m.in. w zakresie zwiększenia budżetu przeznaczonego na działanie LEADER oraz wydłużenia okresu wdrażania Programu. W związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020,...

Nabory wniosków trwają do 14.06.2021

Uprzejmie przypominamy, iż poniższe nabory wniosków będą trwały do najbliższego poniedziałku czyli do 14-06-2021 do godz. 14:00. Nabór nr 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)Dotacja – 100 000 zł. Nasz budżet na to działanie to: 700 000 zł.Warunek! –> utrzymanie firmy przez 2 lataOgłoszenie: http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-1-2021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczejutworzenie-nowego-przedsiebiorstwa/***Nabór nr 2/2021 – Podejmowanie...