Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej   LP. Rodzaj kosztu poniesionego w 2016 r. Kwota w zł 1 koszty związane z wynagrodzeniami dla pracowników 84719,55 2 koszty związane z prowadzeniem biura 12440,13 3 koszty związane ze szkoleniami dla pracowników...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 4 października 2017 r. /środa/ o godz. 09:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 04 października 2017 r. /środa/  o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad...

Zapraszamy na dyżury doradcze członków zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych dyżurów doradczych, które będą się odbywać w poszczególnych gminach aż do naborów wniosków. Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3 maja 1...

Konkursy grantowe już niebawem- zapoznaj się z najważniejszymi informacjami!

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę na obszarze naszego LGD ale brakuje Ci na to środków finansowych ? Działasz w organizacji pozarządowej lub jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej działasz na rzecz lokalnej społeczności i na rzecz budowania kapitału społecznego? Koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem dostępnym poniżej. GRANTY-ARTYKUŁ-pobierz  

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 06.09.2017 o godzinie 16.00  na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.   Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. 3....

Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naborów 1,2 i 4 ponowna ocena wniosków po uwzględnieniu protestów przez SWM.

Protokół Nr VII/2017 Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2017-z uchwały nr VII/115/17 Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2017 po uwzględnieniu protestu-z uchwały nr VII/117/17 Lista techniczna – po uwzględnieniu protestu

Zajęcia fitness dofinansowane z środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności

Odbyły się kolejne zajęcia fitness dofinansowane z środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj lokalnie przy Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy”.  

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 11 sierpnia 2017 r. /piątek/  o godz. 10:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Proponowany program Posiedzenia...