Wybór oferty cenowej- ulotka informacyjna

W związku z ogłoszonym w dniu 16.01.2017r. zapytaniem ofertowym na wykonanie ulotki informacyjnej dla Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w  wyznaczonym terminie zgłosił się jeden oferent -Drukarnia MK s.c.(34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63 a). Powołując się na zapis z  Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i...

Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania z mieszkańcami w poszczególnych gminach. Lipnica Wielka                   02.02.2017          godz. 10:00         Dom Ludowy Rabka Zdrój                       02.02.2017          godz. 13:00         Urząd Miasta Rabka Zdrój Spytkowice                        06.02.2017          godz. 11:00         Urząd Gminy Spytkowice Raba Wyżna                      06.02.2017         ...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 9 stycznia  2017 r. /poniedziałek/  o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 13 grudnia  2016 r. /wtorek/  o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad...

Nabór nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez...

Wnioskodawco, sprawdź czy masz numer identyfikacyjny!

Szanowny Wnioskodawco, Przypominamy że na etapie ubiegania się o pomoc,  wnioskodawca zobowiązany jest podać we Wniosku swój numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U....

Nowe procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Dnia 27.10.2016 Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowych procedur oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Procedura z załącznikami dostępna poniżej oraz w zakładce Dotacje – Strefa Beneficjenta...