Konsultacje zmian do LSR- w zakresie zwiększenia budżetu przeznaczonego na działanie LEADER oraz wydłużenia okresu wdrażania Programu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planowana jest zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 m.in. w zakresie zwiększenia budżetu przeznaczonego na działanie LEADER oraz wydłużenia okresu wdrażania Programu. W związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020,...

Nabory wniosków trwają do 14.06.2021

Uprzejmie przypominamy, iż poniższe nabory wniosków będą trwały do najbliższego poniedziałku czyli do 14-06-2021 do godz. 14:00. Nabór nr 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)Dotacja – 100 000 zł. Nasz budżet na to działanie to: 700 000 zł.Warunek! –> utrzymanie firmy przez 2 lataOgłoszenie: http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-1-2021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczejutworzenie-nowego-przedsiebiorstwa/***Nabór nr 2/2021 – Podejmowanie...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 28.06.2021 r. o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Zgłaszanie uwag...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ignacy Piziak-Rapacz zaprasza wszystkich członków Komisji na posiedzenie w dniu 21.06.2021 roku o godzinie 12:00 w biurze Stowarzyszenia Raba Wyżna 45b. Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej: 1.     Otwarcie zebrania. 2.     Wybór protokolanta zebrania. 3.     Przedstawienie raportu z ewaluacji. 4.     Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020. 5.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...

Nabór nr 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: –...

Nabór nr 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: –...

Nabór nr 3/2021- Rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez –...

Nabór nr 4/2021- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie...