Nabór nr 8/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy-28.02.2020 r. Ocena naboru 2/2020, 3/2020,7/2020.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  serdecznie zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 28.02.2020 r. /piątek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.                                                                               Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku...

2/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działające na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  na zadania w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego i/lub...

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naborów 1/2020,4/2020,5/2020,6/2020.

W związku z zakończeniem naborów na: 1.     Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych -Liczba wydarzeń  rekreacyjno-sportowych – 8 wydarzeń 2.     Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych Liczba wydarzeń, warsztatów...

Konsultacje zmian do LSR

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na – Formularz zgłaszania uwag Propozycje zmian w LSR Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl do dnia 05.02.2020 r. do godz. 09.00

DODATKOWE ŚRODKI DLA STOWARZYSZENIA PRZYJAZNA DOLINA RABY I CZARNEJ ORAWY

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze LGD jest na 1 miejscu w Małopolsce pod względem poziomu wartości zawartych umów o przyznaje pomocy (19.2), procent realizacji LSR- 80,40 %- aktualne na 31.08.2019r. W związku z powyższym jako jedna z 8 LGD w Małopolsce dostaliśmy BONUS za realizację naszej strategii....

Konsultacje zmian do LSR

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na – Formularz zgłaszania uwag Propozycje zmian w LSR Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl do dnia 06.01.2020 r. do godz. 09.00

Informacja o anulowaniu Naboru nr 1/2020/G

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy informuje, że anuluje nabór nr 1/2020/G ( Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury). Konkurs nr 1/2020/G został anulowany ze względu na konieczność korekty Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

Dotacje w LGD (2020r)

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Masz pomysł na biznes i potrzebujesz kasę na start? Jeśli chcesz założyć działalność w dziedzinie turystyki teraz jest doskonały moment by zawnioskować o dotację( PREMIA- 80 000zł). Od 06.01.2020 r do 24.01.2020r.  trwają nabory na podjęcie działalności gospodarczej. Pomoc wypłacana w formie ryczałtu- . Każdy złożony projekt...