Księga Wizualizacji

Wszystkich beneficjentów, którzy otrzymają pomoc (podpiszą umowę i otrzymają dotację) obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 od 1 stycznia 2021 r.- Księga wizualizacji i logotypy – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

* * *

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020″.

*

W sytuacji, kiedy beneficjent nie dysponuje stroną internetową, a jedynie kontem na portalu społecznościowym:

– narzędzia marketingowe w formie mediów społecznościowych czy kanałów filmowych mają określone wymagania oraz ograniczenia techniczne np. co do ilości znaków, układu treści na stronach, możliwości dodawania elementów, a w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 zasady stosowania znaków i sloganów nie obejmują przykładów ich stosowania w mediach społecznościowych, proponuje się przyjęcie
następujących założeń:
1) fanpage na Facebooku dedykowany danej operacji powinien zawierać stałą i niezmienną informację o współfinansowaniu w widocznym miejscu, np. jako plansza zawierająca logotypy i slogany. Wówczas nie ma konieczności każdorazowego ologowywania postów, zdjęć czy filmików zamieszczanych na tym fanpage’u. Przez analogię należy ologowywać konta dedykowane wyłącznie tej operacji w innych mediach społecznościowych.

Serwisy społecznościowe umożliwiają umieszczenie zdjęcia profilowego, większego i podłużnego zdjęcia w tle oraz krótkiego opisu. Proponuje umieszczenie obowiązkowego zestawu logotypów i sloganu (jak na materiałach promocyjnych bez treści merytorycznych) na zdjęciu w tle, a dłuższej informacji nt. realizowanej operacji – w miejscu umożliwiającym wprowadzenie tekstu, opisu profilu. Podobnie jak w przypadku plakatów, jeżeli pełne brzmienie celu, czy nazwy operacji jest bardzo długie, możliwe jest skrócenie ich treści tak, aby zachować merytoryczny sens celu/nazwy operacji.

*

Wskazówki odnośnie odpowiedniego oznakowania filmów,programów zwłaszcza tych umieszczanych na serwisie YOUTUBE. 

„W przypadku prowadzenia działań informacyjnych w Internecie (filmy, programy, itd.), które zawierają informacje merytoryczne, każde takie działanie należy oznakować w formie np. tablicy/ kadru zamieszczonego na początku lub na końcu materiału lub w trakcie trwania materiału, z czasem emisji nie krótszym niż 3 sekundy. Obowiązkowe do zamieszczenia są następujące elementy:

 • znak (symbol) Unii Europejskiej,
 • logo PROW 2014-2020,
 • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
 • odesłanie do instytucji odpowiedzialnej za treść materiału informacyjnego, np. w formie: Materiał opracowany przez…,
 • odesłanie do Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020, w następującej formie: Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • informacja o współfinansowaniu materiału ze środków UE w następującej formie: Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach (np. schematu I, schematu II) Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • oraz inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub dopuszczalne (logo LEADER, logo KSOW, logo unijnego lub krajowego systemu jakości żywności, logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herb/logo województwa, gminy lub godło państwowe). W przypadku umieszczania herbu województwa, gminy lub godła państwowego należy obok symbolu UE zamieścić wskazanie na udział
  Unii poprzez tekst: Unia Europejska. Tekst Unia Europejska można zamieścić poniżej lub po prawej stronie symbolu UE.

YouTube – z uwagi na ograniczenia dot. możliwości zamieszczenia grafiki
(logotypów) w opisie pod filmem oraz brak możliwości zamieszczenia logo na początku ze względu na vlogowy charakter publikowanych filmów na YouTube, proponuje się:

 • zamieszczenie ologowania na końcu filmu (początku lub w środku) zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (jeśli nagranie filmu zostało sfinansowane w ramach projektu), lub
 • zamieszczenie w opisie filmu sloganów oraz linków do stron zawierających pełne ologowanie informacji o projekcie: np. strony operacji, strony KSOW, strony beneficjenta (jeśli produkcja filmu nie była sfinansowana w ramach danej operacji a film pochodzi z innego źródła i jest wykorzystywany w ramach PROW 2014-2020 jako wzmocnienie przekazu kampanii).”

*

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020, każdy beneficjent zobowiązany jest minimum do zamieszczenia informacji o uzyskanym wsparciu (informacja o współfinansowaniu operacji wraz z „paskiem logotypów”):

 • na swojej stronie internetowej (musi zajmować min. 25% widocznego ekranu) oraz
 • umieszczenia w swojej siedzibie w widocznym miejscu plakatu format min. A3.

Ponadto w przypadku operacji, w ramach których tworzone są różnorodne materiały informacyjno-promocyjne, wszystkie one muszą zawierać odniesienie do współfinansowania operacji ze środków PROW 2014-2020. Dla przypomnienia zamieszczam link do strony internetowej, na której umieszczona jest Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020, która szczegółowo opisuje wszystkie wymogi odnośnie promocji Programu – https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Zgodnie z postanowieniami umów na realizację operacji, niewywiązywanie się z realizacji obowiązku informacyjno-promocyjnego Programu, może skutkować nałożeniem korekty finansowej na beneficjenta.

W razie wątpliwości w tym względzie, proszę o kontakt z osobami z ramienia Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego z naszego zespołu.

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach.

Pobierz pliki:

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020(styczeń 2021)

Załączniki do księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (.rar 11,7 MB)

Logo PROW 2014-2020 (kolor) (.rar 444,34 kB)

Logo PROW 2014-2020 (mono) (.rar 424,22 kB)

Logo PROW 2014-2020 (achromatyczne) (.rar 376,35 kB)

LOGOTYP KSOW (.rar 234,39 kB)

LOGOTYP LEADER (.rar 68,05 kB)

LOGOTYP SIR (.rar 1,14 MB)

Symbol UE (JPG) (.rar 71,45 kB)

Symbol UE (EPS) (.rar 120,54 kB)

Informujemy, iż nie ma obowiązku dodawania logo LGD ale zachęcamy do umieszczenia również naszego logo- do pobrania poniżej.

Logo.ai

Logo.eps

Logo.jpg

Logo.png

Przykład bilbordu, plakatu, tablicy informacyjnej z logo LGD- do pobrania tutaj.  UWAGA- nie dotyczy projektów grantowych!

tablica-plakat .*doc

tablica-plakat .*pdf

Facebook