Członkostwo w LGD

::: Deklaracja sektor gospodarczy 2016 format doc
::: Deklaracja sektor społeczny – mieszkaniec 2016 format doc
::: Deklaracja sektor publiczny 2016   format doc
::: Deklaracja sektor społeczny-osoba prawna 2016 format doc

UWAGI


W przypadku złożenia deklaracji członkowskiej sektor społeczny- mieszkaniec, konieczne
jest dołączenie rekomendacji że dana osoba udziela się aktywnie w życiu społecznym i lokalnym oraz oświadczenie o zameldowaniu na terenie działania LGD.
W przypadku złożenia deklaracji członkowskiej sektor społeczny przez osobę prawną, konieczne jest dołączenie uchwały w sprawie przyłączenia do LGD.

Przykładowa uchwała do pobrania  tutaj: : uchwała wzór

W przypadku złożenia deklaracji członkowskiej sektor gospodarczy konieczne jest dołączenie ksero wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub ksero odpisu z KRSu.

Facebook