Kryteria oceny operacji

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (w tym dla PREMII i Rozwoju działalności) – OTWÓRZ

Kryteria wyboru operacji grantowychOTWÓRZ

Kryteria wyboru operacji własnych LGDOTWÓRZ


Facebook