O Nas

O NAS

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, zwane Lokalną Grupą Działania (LGD), jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne, a także osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z obszaru gmin Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka.

LGD powołane jest do realizacji celów na terenie gmin członkowskich:

  • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
  • opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
  • wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji LSR
  • promocja obszarów wiejskich
  • aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
  • upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich
  • rozwój infrastruktury
  • wybór grantobiorców i operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie

cele

Biuro LGD:

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Rokiciny Podhalańskie 14 A

34-721 Raba Wyżna

(budynek sklepu Groszek)

 IMG_6393-001 SONY DSC

Opis stanowisk

Facebook