Regulaminy

 Rada

Regulamin Rady obowiązujący od 09.04.2018 r. (aktualna wersja)

Archiwalne wersje:

Regulamin Rady obowiązujący od 06.09.2017 r. do 09.04.2018

Regulamin Rady obowiązujący od 22.02.2017 r. do 06.09.2017

Regulamin Rady obowiązujący od 08.06.2016  do 22.02.2017

Regulamin Rady obowiązujący od 21.12.2015 do 08.06.2016

Zarząd
Regulamin Zarządu obowiązujący od 21.12.2015 (aktualna wersja)

Komisja Rewizyjna
Regulamin Komisji Rewizyjnej obowiązujący od 21.12.2015 (aktualna wersja)

Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Regulamin Walnego Zebrania obowiązujący od 21.12.2015 (aktualna wersja)

Facebook