Władze

Zarząd LGD

Prezes Gabriela STACHURA
Wiceprezes Ryszard TRACZYK
Członek Zarządu Artur GÓRKA
Członek Zarządu Małgorzata JASIURA
Członek Zarządu Stanisław KOŁODZIEJ
Członek Zarządu Ewa PIĄTKOWSKA
Członek Zarządu Karolina STRAMA
Członek Zarządu Grażyna WOJDYŁA

Rada LGD

Przewodnicząca Rady Małgorzata Kulawiak
 Członek Rady Gabriela Antałczyk
 Członek Rady Kazimierz Bielak
 Członek Rady Ryszard Domaradzki
Członek Rady Dorota Frys
Członek Rady Maria Głowacz
Członek Rady Małgorzata Gromala
Członek Rady Anna Gut
Członek Rady Bogdan Jazowski
Członek Rady Bernadeta Kołodziej
Członek Rady Joanna Kosek
Członek Rady Przemysław Sęk
Członek Rady Ewa Świder
Członek Rady Jolanta Walek
Członek Rady Bolesław Wójcik

Komisja rewizyjna
Przewodniczący  Ignacy Piziak-Rapacz
Członek Kamil Bodzioch
Członek Tadeusz Chlebek
Członek Piotr Derek
Członek Marian Kracik
Członek Zbigniew Suwada
Członek Alicja Targosz
Facebook