Władze

Zarząd LGD

Prezes Gabriela STACHURA
Wiceprezes Ryszard TRACZYK
Członek Zarządu Artur GÓRKA
Członek Zarządu Małgorzata JASIURA
Członek Zarządu Stanisław KOŁODZIEJ
Członek Zarządu Ewa PIĄTKOWSKA
Członek Zarządu Karolina STRAMA
Członek Zarządu Grażyna WOJDYŁA

Rada LGD

1 Przewodnicząca Rady Małgorzata Kulawiak
2 Członek Rady Gabriela Antałczyk
3 Członek Rady Kazimierz Bielak
4 Członek Rady Ryszard Domaradzki
5 Członek Rady Dorota Frys
6 Członek Rady Małgorzata Gromala
7 Członek Rady Anna Gut
8 Członek Rady Bogdan Jazowski
9 Członek Rady Bernadeta Kołodziej
10 Członek Rady Joanna Kosek
11 Członek Rady Patryk Rudnicki
12 Członek Rady Przemysław Sęk
13 Członek Rady Ewa Świder
14 Członek Rady Jolanta Walek
15 Członek Rady Bolesław Wójcik

Komisja rewizyjna
Przewodniczący  Ignacy Piziak-Rapacz
Członek Kamil Bodzioch
Członek Tadeusz Chlebek
Członek Piotr Derek
Członek Marian Kracik
Członek Zbigniew Suwada
Członek Alicja Targosz
Facebook