Władze

Zarząd LGD

Prezes Gabriela STACHURA
Wiceprezes Ryszard TRACZYK
Członek Zarządu Artur GÓRKA
Członek Zarządu Małgorzata JASIURA
Członek Zarządu Stanisław KOŁODZIEJ
Członek Zarządu Ewa PIĄTKOWSKA
Członek Zarządu Karolina STRAMA
Członek Zarządu Grażyna WOJDYŁA

Rada LGD

Przewodniczący Rady Rafał Grygorowicz
Z-ca Przewodniczącego Rady Małgorzata Kulawiak
 Członek Rady Gabriela Białoń
 Członek Rady Kazimierz Bielak
 Członek Rady Ryszard Domaradzki
 Członek Rady Maria Głowacz
Członek Rady Małgorzata Gromala
 Członek Rady Anna Gut
 Członek Rady Bogdan Jazowski
Członek Rady Bernadeta Kołodziej
Członek Rady Joanna Kosek
Członek Rady Małgorzata Kulawiak
Członek Rady Ewa Świder
Członek Rady Jolanta Walek
Członek Rady Bolesław Wójcik

Komisja rewizyjna
Przewodniczący  Ignacy Piziak-Rapacz
Członek Tadeusz Chlebek
Członek Henryk Kowalczyk
Członek Marian Kracik
Członek Zbigniew Suwada
Członek Alicja Targosz
Członek Zbigniew Zygmunt
Facebook