Władze

Zarząd LGD

Prezes Gabriela STACHURA
Wiceprezes Ryszard TRACZYK
Członek Zarządu Ewa PIĄTKOWSKA
Członek Zarządu Stanisław KOŁODZIEJ
Członek Zarządu Grażyna WOJDYŁA
Członek Zarządu Małgorzata JASIURA
Członek Zarządu Artur GÓRKA
Członek Zarządu Karolina STRAMA

Komisja rewizyjna

Alicja Targosz
Zbigniew Zygmunt
Tadeusz Chlebek
Ignacy Piziak-Rapacz
Marian Kracik
Zbigniew Suwada
Henryk Kowalczyk

Rada LGD

Ryszard Domaradzki
Ewa Świder
Anna Gut
Robert Wójciak
Bernadeta Kołodziej
Magdalena Langner-Łukaszka
Rafał Grygorowicz
Maria Głowacz
Kazimierz Bielak
Jolanta Walek
Małgorzata Kulawiak
Bolesław Wójcik
Bogdan Jazowski
Gabriela Białoń
Marcin Kowalczyk
Facebook