Zestawienie rzeczowo-finansowe

L.p. ZAKRES WSPARCIA Wsparcie finansowe (PLN)
PROW
1. Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) 7 200 000
2. Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) 144 000
3. Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) 1 260 000
4. Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013) 405 000
RAZEM 9 009 000
Facebook