Aktualne nabory

                                         Grudzień 2017

Nabór 5/2017

Konkurs:

z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 WSKAŹNIK PRODUKTU:

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 11-12-2017 do 29-12-2017

 więcej informacji – tutaj

*

Nabór 6/2017

Konkurs:

z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 WSKAŹNIK PRODUKTU:

Liczba operacji w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 11-12-2017 do 29-12-2017

 więcej informacji – tutaj

*

Nabór 7/2017

Konkurs:

z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 WSKAŹNIK PRODUKTU:

Liczba operacji w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 11-12-2017 do 29-12-2017

 więcej informacji – tutaj

*

 

 

 

Planowane Nabory:

8 nabór

Projekt grantowy:

I.1.2. / Nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki /140 000 zł

9 nabór

Projekt grantowy:

I.1.3 / Działania promocyjne obszaru /140 000 zł

10 nabór

Projekt grantowy:

I.1.3/ Działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego /60 000 zł

11 nabór

Projekt grantowy:

II.1.1 / Zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR / 60 000 zł

12 nabór

Projekt grantowy:

II.1.2/ Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury / 210 000 zł

13 nabór

Projekt grantowy:

II.1.2 / Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru /170 000 zł

14 nabór

Projekt grantowy:

II.1.4 / Wydarzenia rekreacyjno-sportowe/ 96 000 zł

 

15 nabór

Projekt własny:

II.1.5/ Szkolenia skierowane głównie do osób należących do grup defaworyzowanych /50 000 zł

 

 

Maj 2017

Nabór 1/2017

Konkurs:

podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od od 04-05-2017 do 18-05-2017

 więcej informacji – tutaj

*

Nabór 2/2017

Konkurs:

–  rozwijanie działalności gospodarczej

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 04-05-2017 do 18-05-2017

 więcej informacji – tutaj

*

Nabór 3/2017

Konkurs:

– rozwijanie działalności gospodarczej (poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku )

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od od 04-05-2017 do 18-05-2017

 więcej informacji – tutaj

*

Nabór 4/2017

Konkurs:

rozwijanie działalności gospodarczej ( poprzez operacje ukierunkowane na innowacje )

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od od 04-05-2017 do 18-05-2017

 więcej informacji – tutaj

 

 

***

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2016

1 nabór

Konkurs:

I.2.1/ Utworzenie nowego przedsiębiorstwa / 960 000 zł –

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17-11-2016 do 01-12-2016

 więcej informacji – tutaj

2 nabór

Konkurs:

I.2.1 / Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce /240 000 zł

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17-11-2016 do 01-12-2016

 więcej informacji – tutaj 

 

Facebook