Aktualne nabory

Najbliższe nabory planujemy na druga połowę marca 2017:

1 nabór

Konkurs:

I.1.1/ Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej /1 700 000 zł

 

2 nabór

Konkurs:

I.2.1/ Utworzenie nowego przedsiębiorstwa /400 000 zł

 

3 nabór

Konkurs:

I.2.2/ Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa /1 200 000 zł

 

4 nabór

Konkurs:

I.2.2 / Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa   po przez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku / 200 000 zł

 

5 nabór

Konkurs:

I.2.3/ Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa  ukierunkowanego na innowacje / 600 000 zł

 

6 nabór

Konkurs:

II.1.1/ Operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR /300 000 zł

 

7 nabór

Konkurs:

II.1.3 / Operacje w zakresie infrastruktury służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia/ 100 000 zł

 

***

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2016

1 nabór

Konkurs:

I.2.1/ Utworzenie nowego przedsiębiorstwa / 960 000 zł –

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17-11-2016 do 01-12-2016

 więcej informacji – tutaj

2 nabór

Konkurs:

I.2.1 / Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce /240 000 zł

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17-11-2016 do 01-12-2016

 więcej informacji – tutaj 

 

Facebook