Aktualne nabory

                            Luty 2018

Nabór 1/2017

Konkurs:

z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 WSKAŹNIK PRODUKTU:

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15-02-2018 do 01-03-2018

 więcej informacji – tutaj

*

Nabór 2/2018

Konkurs:

z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 WSKAŹNIK PRODUKTU:

Liczba operacji w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15-02-2018 do 01-03-2018

 więcej informacji – tutaj

 

                          Grudzień 2017

Nabór 5/2017

Konkurs:

z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 WSKAŹNIK PRODUKTU:

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 11-12-2017 do 29-12-2017

 więcej informacji – tutaj

*

Nabór 6/2017

Konkurs:

z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 WSKAŹNIK PRODUKTU:

Liczba operacji w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 11-12-2017 do 29-12-2017

 więcej informacji – tutaj

*

Nabór 7/2017

Konkurs:

z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 WSKAŹNIK PRODUKTU:

Liczba operacji w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 11-12-2017 do 29-12-2017

 więcej informacji – tutaj

*

Nabory GRANTOWE: od 29-12-2017 do 26-01-2018

1/2018/G GRANTY

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Tworzenie lub modernizacja lub oznakowanie turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc i ścieżek)

 więcej informacji – tutaj

 

2/2018/G GRANTY 

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )

więcej informacji – tutaj

 

3/2018/G GRANTY

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru dotyczące produktu lokalnego )

więcej informacji – tutaj

 

4/2018/G GRANTY

Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim )

 więcej informacji – tutaj

 

5/2018/G GRANTY

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )

 więcej informacji – tutaj

 

6/2018/G GRANTY

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )

 więcej informacji – tutaj

 

7/2018/G GRANTY

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Wydarzenia rekreacyjno-sportowe )

 więcej informacji – tutaj

 

***

Projekt własny:

II.1.5/ Szkolenia skierowane głównie do osób należących do grup defaworyzowanych /50 000 zł

 

ARCHIWUM:

Maj 2017

Nabór 1/2017

Konkurs:

podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od od 04-05-2017 do 18-05-2017

 więcej informacji – tutaj

*

Nabór 2/2017

Konkurs:

–  rozwijanie działalności gospodarczej

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 04-05-2017 do 18-05-2017

 więcej informacji – tutaj

*

Nabór 3/2017

Konkurs:

– rozwijanie działalności gospodarczej (poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku )

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od od 04-05-2017 do 18-05-2017

 więcej informacji – tutaj

*

Nabór 4/2017

Konkurs:

rozwijanie działalności gospodarczej ( poprzez operacje ukierunkowane na innowacje )

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od od 04-05-2017 do 18-05-2017

 więcej informacji – tutaj

 

 

***

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2016

1 nabór

Konkurs:

I.2.1/ Utworzenie nowego przedsiębiorstwa / 960 000 zł –

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17-11-2016 do 01-12-2016

 więcej informacji – tutaj

2 nabór

Konkurs:

I.2.1 / Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce /240 000 zł

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17-11-2016 do 01-12-2016

 więcej informacji – tutaj 

 

Facebook