Harmonogram naborów

Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
 

rok naboru

 

półrocze

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW EFS EFRR EFMR
2016

 

 

I

 

       
II

 

1 nabór

Konkurs:

I.2.1/ Utworzenie nowego przedsiębiorstwa / 960 000 zł

 

2 nabór

Konkurs:

I.2.1 / Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce /240 000 zł

     
2017

 

 

I

 

 

1 nabór

Konkurs:

I.2.1/ Utworzenie nowego przedsiębiorstwa /400 000 zł

 

2 nabór

Konkurs:

I.2.2/ Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa /1 200 000 zł

 

3 nabór

Konkurs:

I.2.2 / Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa  po przez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku / 200 000 zł

 

4 nabór

Konkurs:

I.2.3/ Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa  ukierunkowanego na innowacje / 600 000 zł

     
II

 

5 nabór

Konkurs:

I.1.1/ Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej /1 700 000 zł

 

6 nabór

Konkurs:

II.1.1/ Operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR /300 000 zł

 

7  nabór

Konkurs:

II.1.3 / Operacje w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia/ 100 000 zł

 

8 nabór

Projekt grantowy :

I.1.2. / Nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki /140 000 zł

 

9 nabór

Projekt grantowy:

I.1.3 / Działania promocyjne obszaru /140 000 zł

10 nabór

Projekt grantowy:

I.1.3/ Działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego /60 000 zł

 

11 nabór

Projekt grantowy:

II.1.1 / Zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR / 60 000 zł

 

12 nabór

Projekt grantowy:

II.1.2/ Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury / 210 000 zł

 

13 nabór

Projekt grantowy:

II.1.2 / Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru /170 000 zł

14 nabór

Projekt grantowy:

II.1.4 / Wydarzenia rekreacyjno-sportowe/ 96 000 zł

 

15 nabór

Projekt własny:

II.1.5/ Szkolenia skierowane głównie do osób należących do grup defaworyzowanych /50 000 zł

     
 

2018

 

I

 

1 nabór

Konkurs:

I.1.1/ Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej /1 700 000 zł

 

2 nabór

Konkurs:

II.1.1/ Operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR /300 000 zł

3 nabór

Konkurs :

I.1.2. / Nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki /140 000 zł

4 nabór

Konkurs:

I.1.3/ Działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego /60 000 zł

5 nabór

Projekt grantowy:

II.1.4 / Wydarzenia rekreacyjno-sportowe/ 96 000 zł

6 nabór

Konkurs:

I.1.3/ Działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego /60 000 zł

     
II

 

7 nabór

Konkurs

I.2.1/ Utworzenie nowego przedsiębiorstwa / 80 000 zł

 

8 nabór

 

I.2.1 / Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce /160 000 zł

9 nabór

I.2.3/ Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa  ukierunkowanego na innowacje / 335 565 zł

10 nabór

II.1.3 / Operacje w zakresie infrastruktury społecznej służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia/ 50 000 zł

 

 

     
2019

 

 

I      
II

 

 

1 nabór

Projekty własne:

II.1.5/ Szkolenia skierowane głównie do osób należących do grup defaworyzowanych /50 000 zł

 

 

     
2020

 

 

I

 

1 nabór
Projekty własne:
II.1.5./ Elektroniczna platforma dla osób należących do grup defaworyzowanych / 44 000 zł

2 nabór
Projekt grantowy/ konkurs:
I.1.3 / Działania promocyjne obszaru / 50 000 zł

3 nabór
Projekt grantowy/ konkurs:
II.1.1 / Zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR /114 000 zł

4 nabór
Projekt grantowy/ konkurs:
II.1.2/ Operacje obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury /200 000 zł

5 nabór
Projekt grantowy/ konkurs:

II.1.2/ Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru / 200 000 zł

6 nabór
Projekt grantowy/ konkurs:
II.1.4 / Wydarzenia rekreacyjno-sportowe /101 000 zł

7 nabór

I.2.1 / Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce /80 000 zł

8 nabór
I.2.3/ Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowacje / 300 000 zł

9 nabór
I.2.3/ Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa / 134 000 00 zł

10 nabór

Projekt grantowy/ konkurs:

I.1.3 / Działania promocyjne obszaru / 50 000 zł

 

11 nabór

Projekt grantowy/ konkurs:

II.1.1 / Zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR /114 000 zł

12 nabór

Projekt grantowy/ konkurs:

 

II.1.2/  Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru / 200 000 zł

 

13 nabór

Projekt grantowy/ konkurs:

II.1.4 / Wydarzenia  rekreacyjno-sportowe /101 000 zł

     
II

 

14 nabór

 

Konkurs:

I.2.1/ Utworzenie nowego przedsiębiorstwa / 320 000 zł

15 nabór

 

Konkurs:

I.2.3/ Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa   / 400 000 00 zł

     
2021

 

 

I

 

1 nabór

Konkurs:

I.2.1/ Utworzenie nowego przedsiębiorstwa / 175 000 Euro

2 nabór

Konkurs

I.2.1 / Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce    /25 000 Euro

3 nabór

Konkurs:

I.2.3/ Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa   / 101 198 Euro

4 nabór

Projekt grantowy/ konkurs:

II.1.4 / Wydarzenia  rekreacyjno-sportowe /15 581Euro

     
II

 

     
2022

 

 

I

 

1 nabór

Konkurs

I.1.1/ Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej / 89 319 Euro

 

2 nabór

Projekt grantowy/konkurs

I.1.3 / Działania promocyjne obszaru / 48 630 Euro

3 nabór

Konkurs:

I.2.1/ Utworzenie nowego przedsiębiorstwa / 250 258 Euro

4 nabór

Konkurs:

I.2.3/ Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa   / 157 200 Euro

5 nabór

Projekt grantowy/ konkurs:

II.1.1 / Zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR /27 649 Euro

     
II

 

1 nabór

Konkurs

I.2.1 / Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce    /20 184 Euro

     
2023 I

 

       
II

 

       

Aktualna wersja do pobrania: Harmonogram listopad 2021 r.

Archiwalne wersje:

Harmonogram czerwiec 2021 r

Harmonogram kwiecień 2021 r.

Harmonogram marzec 2020 r.

Harmonogram luty 2020 r.

Harmonogram październik 2019 r.

Harmonogram wrzesień 2019 r.

Harmonogram maj 2019 r.

Harmonogram styczeń 2019 r.

Harmonogram listopad 2018 r.

Harmonogram z dnia 09.04.2018 r.

Harmonogram z dnia 15.01.2018 r.

Harmonogram z dnia 09.06.2017 r.

Harmonogram z dnia 18.08.2016 r.

Facebook