Harmonogram naborów

Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
 

rok naboru

 

półrocze

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW EFS EFRR EFMR
2016

 

 

I

 

       
II

 

1 nabór

Konkurs:

I.2.1/ Utworzenie nowego przedsiębiorstwa / 960 000 zł

 

2 nabór

Konkurs:

I.2.1 / Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce /240 000 zł

     
2017

 

 

I

 

1 nabór

Konkurs:

I.2.1/ Utworzenie nowego przedsiębiorstwa /400 000 zł

2 nabór

Konkurs:

I.2.2/ Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa /1 200 000 zł

3 nabór

Konkurs:

I.2.2 / Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa po przez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku / 200 000 zł

4 nabór

Konkurs:

I.2.3/ Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa  ukierunkowanego na innowacje / 600 000 zł

     
II

 

 5 nabórKonkurs:

I.1.1/ Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej /1 700 000 zł

6 nabór

Konkurs:

II.1.1/ Operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR /300 000 zł

7 nabór

Konkurs:

II.1.3 / Operacje w zakresie infrastruktury służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia/ 100 000 zł

 

8 nabór

Projekt grantowy:

I.1.2. / Nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki /140 000 zł

9 nabór

Projekt grantowy:

I.1.3 / Działania promocyjne obszaru /140 000 zł

10 nabór

Projekt grantowy:

I.1.3/ Działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego /60 000 zł

11 nabór

Projekt grantowy:

II.1.1 / Zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR / 60 000 zł

12 nabór

Projekt grantowy:

II.1.2/ Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury / 210 000 zł

13 nabór

Projekt grantowy:

II.1.2 / Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru /170 000 zł

14 nabór

Projekt grantowy:

II.1.4 / Wydarzenia rekreacyjno-sportowe/ 96 000 zł

 

15 nabór

Projekt własny:

II.1.5/ Szkolenia skierowane głównie do osób należących do grup defaworyzowanych /50 000 zł

     
 

2018

 

I

 

1 nabór

Konkurs:

I.1.1/ Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej /1 700 000 zł

2 nabór

Konkurs:

II.1.1/ Operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR /300 000 zł

3 nabór

Konkurs :

I.1.2. / Nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki /140 000 zł

 

4 nabór

Konkurs:

I.1.3/ Działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego /60 000 zł

 

5 nabór

Projekt grantowy:

II.1.4 / Wydarzenia rekreacyjno-sportowe/ 96 000 zł

II

 

2019

 

 

I

 

1 nabór

Projekt grantowy:

I.1.3 / Działania promocyjne obszaru / 20 000 zł

 

2 nabór

Projekt grantowy:

II.1.1 / Zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR /60 000 zł

 

3 nabór

Projekt grantowy:

II.1.2/ Operacje obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury /90 000 zł

 

4 nabór

Projekt grantowy:

 

II.1.2/  Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru / 100 000 zł

 

5 nabór

Projekt grantowy:

II.1.4 / Wydarzenia  rekreacyjno-sportowe /30 000 zł

 

6 nabór

Projekty własne:

II.1.5/ Szkolenia skierowane głównie do osób należących do grup defaworyzowanych /25 000 zł

 

7 nabór

Projekty własne:

II.1.5./ Elektroniczna platforma dla osób należących do grup defaworyzowanych / 44 000 zł

II

 

2020

 

 

I

 

1 nabór

Projekt grantowy:

II.1.2/ Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury / 90 000 zł

 

2 nabór

Projekt grantowy:

II.1.2 Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru / 40 000 zł

 

3 nabór

Projekt grantowy:

II.1.4 / Wydarzenia rekreacyjno-sportowe / 30 000 zł

 

4 nabór

Projekty własne:

II.1.5/ Szkolenia skierowane głównie do osób należących do grup defaworyzowanych / 25 000 zł

II

 

2021

 

 

I

 

II

 

2022

 

 

I

 

1 nabór

Projekt grantowy:

I.1.3 / Działania promocyjne obszaru / 20 000 zł

II

 

2023 I

 

II

 

 

 

Facebook