Operacja własna LGD – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 29 grudnia 2017 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  informacji  nr 1/2017/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu osób z grupy defaworyzowanych informujemy, że w terminie 30 dni od dnia...

Nabór nr 1/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania...

Nabór nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania...

Informacja o planowanych naborach

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy o planowanych naborach na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Nabór nr 1/2018 – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej Nabór nr 2/2018 – operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 9 luty 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 9 lutego 2018 r. /piątek/  o godz. 10:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad...

Informacja nt. doradztwa/ konsultacji wniosków.

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, pkt. III.9.,  nie udzielamy doradztwa na 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków czyli w dniach 25 i 26 stycznia 2018. Na konsultację wniosków prosimy umawiać się na dni: 22,23...

Informacja dla zainteresowanych naborami na rozwój i otwarcie działalności gospodarczych

Uprzejmie informujemy, iż środki na rozwój działalności gospodarczej oraz premie na otwarcie działalności gospodarczej zostały wyczerpane. Zainteresowanych pomocami dla przedsiębiorców prosimy o kontakt pod koniec 2018 roku.

Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14.

 Zapraszamy do korzystania z doradztwa po uprzednim mailowym lub telefonicznym ustaleniu terminu. W związku z trwającymi naborami na projekty grantowe istnieje możliwość umówienia się na konsultację wniosku przez cały tydzień- od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00.  Bardzo prosimy o rezerwację terminu.  

Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami w poszczególnych gminach. Tematyka: główne założenia LSR na lata 2014-2020, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja), planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz LSR, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania),...