KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy ponownie ma możliwość pozyskania dodatkowych środków na realizacje zadań w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Przyznanie LGD środków na realizacje dodatkowych zadań wymagać będzie wprowadzenia zmian w LSR. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże nam prawidłowo...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady- 30.04.2021 r. g. 9:00- biuro Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 22 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 30.04.2021 r. o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady: Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady,...

Ważne! Zmiana organizacji pracy biura LGD.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z pandemią koronawirusa oraz pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce nastąpi zamiana organizacji pracy biura LGD.  Biuro będzie działało zdalnie.  Konsultacje i doradztwo przeprowadzane będą tylko i wyłącznie telefonicznie oraz mailowo. W ważnych sprawach wymagających spotkania w biurze m.in. potwierdzenie za zgodność  z oryginałem, prosimy...

Konkurs “Najpiękniejsza palma regionalna w LGD” dla organizacji z terenu LGD

Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę regionalną w LGD . Uwaga- konkurs dla instytucji tj. organizacje pozarządowe, OSP, KGW. Praca Konkursowa polega na wykonaniu palmy wielkanocnej, która będzie nawiązywała do tradycji lokalnych. Palma nie może mieć więcej niż...

Kryteria oceny operacji po zmianach- aktualizacja kryteriów

Uprzejmie informujemy iż, zmienione kryteria wyboru operacji  dla operacji planowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020 są dostępne poniżej: Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (w tym dla PREMII i Rozwoju działalności) – OTWÓRZ

Konsultacje zmian do LSR

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na – Formularz zgłaszania uwag LSR ze zmianami Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl do dnia 26.02.2021 r. do godz. 12.00