Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14.

Zapraszamy do korzystania z doradztwa po uprzednim mailowym lub telefonicznym ustaleniu terminu.  ZALECAMY WCZEŚNIEJSZE zapoznanie się z dokumentacją aplikacyjną(wnioski, biznesplan): znajdującą się w zakładce DOTACJE- STREFA BENEFICJENTA. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje na rozwój firm.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 22.02.2017 (środa) o godzinie 12.00  na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta 3....

Wybór oferty cenowej- ulotka informacyjna

W związku z ogłoszonym w dniu 16.01.2017r. zapytaniem ofertowym na wykonanie ulotki informacyjnej dla Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w  wyznaczonym terminie zgłosił się jeden oferent -Drukarnia MK s.c.(34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63 a). Powołując się na zapis z  Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i...

Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania z mieszkańcami w poszczególnych gminach. Lipnica Wielka                   02.02.2017          godz. 10:00         Dom Ludowy Rabka Zdrój                       02.02.2017          godz. 13:00         Urząd Miasta Rabka Zdrój Spytkowice                        06.02.2017          godz. 11:00         Urząd Gminy Spytkowice Raba Wyżna                      06.02.2017         ...

Stanowisko Rady w/s złożonych protestów.

Informujemy, że w dniu 09 stycznia 2017 roku w siedzibie LGD Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy o godz. 9.00 odbyło się kolejne posiedzenie Rady w sprawie weryfikacji wyników oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach złożonych do naboru 1/2016. Do Biura LGD wpłynęło pięć protestów. Z protokołem z...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 9 stycznia  2017 r. /poniedziałek/  o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad...