Sprawozdanie z wycieczki do Warszawy 03. – 04. 10.2020

W dniach 03.04.10.2020 dzieci z Gminy Raba Wyżna przebywały na wycieczce zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, a współfinansowanej ze środków Fundacji PZU. W ramach wyjazdu dzień dzieci mogły zwiedzić Stadion Narodowy , Centrum Pieniądza NBP, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Stare Miasto, Łazienki.

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy-08.10.2020 r. /czwartek/ o godz. 9:00. Ocena naboru 12/2020 i 13/2020

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  serdecznie zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 08.10.2020 r. /czwartek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.                                                                              Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku i przyjęcie...

Operacja własna – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 12.08.2020 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  informacji  nr 2/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu osób z grupy defaworyzowanych informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia...

Konsultacje zmian do LSR

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na – Formularz zgłaszania uwag Propozycje zmian w LSR Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl do dnia 21.09.2020 r. do godz. 12.00

Informacja nr 2/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju...

Nabór nr 13/2020- Rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez –...

Nabór nr 12/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: –...

Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami w poszczególnych gminach. Tematyka: główne założenia LSR na lata 2014-2020, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja), planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz LSR, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania),...

Dotacje w LGD! Nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej i na rozwój firm

Najbliższe nabory: : od 21-08-2020 do 04-09-2020. Nabór 12/2020 Konkurs PREMIA: Podejmowanie działalności gospodarczej – 80 000 zł. Nasz budżet na to działanie to: 320 000 zł. Warunek! –> utrzymanie firmy przez 2 lata od płatności końcowej Masz pomysł na biznes i potrzebujesz kasę na start? Jeśli chcesz założyć działalność, nie...