Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 21 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 21.01.2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady 1.Otwarcie obrad i powitanie...

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 21.01.2019 o godzinie 16:00 na Sali Obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. 3. Przedstawienie porządku obrad....

Operacja własna LGD 1/OW/2018– brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 9 listopada 2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  informacji  nr 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia:  Poprawa infrastruktury społecznej służącej kultywowaniu tradycji, renowacja zabytków informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia...

Zaproszenie na Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 10 grudzień 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 8:15

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 22 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 10.12.2018 r. /poniedziałek/ o godz. 8:15 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie...

Małopolska Pszczoła

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zrealizowało projekt “Edukacyjna pasieka pszczelarska w miejscowościach Raba Wyżna i Zubrzyca Górna”. Projekt dofinansowany został w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu bioróżnorodności pn.”Małopolska Pszczoła” –...

Zapraszamy na jednodniowe darmowe szkolenia dla mieszkańców z terenu LGD w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych.

Zapraszamy na szkolenia, które odbędą się w Spytkowicach ( Kompleks Spytkowice) z zakresu:  Nordic Walking : 7 lub 8 grudnia 2018 od godziny 9 do 17 Pierwsza pomoc: 12 grudnia 2018 od godziny 9 do 17 Stylizacja paznokci: 10 lub 11 grudnia 2018 od godziny 9 do 17 Ekologia...