Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2021 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – rozwijanie działalności gospodarczej (rozwój istniejącego przedsiębiorstwa)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROTOKÓŁ XXVII Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 3/2021 POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Lista...

Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez – podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego przedsiębiorstwa)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROTOKÓŁ XXVII Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR nabór 1/2021 POBIERZ: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Lista...

Konsultacje zmian do LSR

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na – Formularz zgłaszania uwag LSR ze zmianami Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl do dnia 06.08.2021 r. do godz. 12.00

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 02.08.2021 r. /poniedziałek/ o godz. 09:00.                                                                               Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku...

Konsultacje zmian do LSR- w zakresie zwiększenia budżetu przeznaczonego na działanie LEADER oraz wydłużenia okresu wdrażania Programu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planowana jest zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 m.in. w zakresie zwiększenia budżetu przeznaczonego na działanie LEADER oraz wydłużenia okresu wdrażania Programu. W związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020,...

Nabory wniosków trwają do 14.06.2021

Uprzejmie przypominamy, iż poniższe nabory wniosków będą trwały do najbliższego poniedziałku czyli do 14-06-2021 do godz. 14:00. Nabór nr 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)Dotacja – 100 000 zł. Nasz budżet na to działanie to: 700 000 zł.Warunek! –> utrzymanie firmy przez 2 lataOgłoszenie: http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-1-2021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczejutworzenie-nowego-przedsiebiorstwa/***Nabór nr 2/2021 – Podejmowanie...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 28.06.2021 r. o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Zgłaszanie uwag...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ignacy Piziak-Rapacz zaprasza wszystkich członków Komisji na posiedzenie w dniu 21.06.2021 roku o godzinie 12:00 w biurze Stowarzyszenia Raba Wyżna 45b. Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej: 1.     Otwarcie zebrania. 2.     Wybór protokolanta zebrania. 3.     Przedstawienie raportu z ewaluacji. 4.     Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020. 5.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...