Konsultacje zmian do LSR

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na – Formularz zgłaszania uwag Poprawiona LSR z zmianami zaznaczonymi na czerwono Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl do dnia 29.05 2019...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 13 maja 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 22 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 13.05.2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie...

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego związanego z organizacją szkoleń

W związku z zakończeniem terminu składania ofert cenowych związanych z organizacją szkoleń  w ramach operacji własnej realizowanej przez LGD  do biura stowarzyszenia wpłynęły oferty cenowe. Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu 26.04.2019 postanowił wybrać najkorzystniejsze oferty: AFI BIZNES Joanna Filas, Woly Medyk Waldemar Kubiński, BAZAR Firma Handlowo Usługowa Maja Rubiś.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 29.04.2019 o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta 3. Przedstawienie porządku obrad 4....

Operacja własna LGD – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 28 lutego 2019 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  informacji  nr 1/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu osób z grupy defaworyzowanych informujemy, że w terminie 30 dni od dnia...

Informacja nr 1/2019/OW o zamiarze realizacji operacji własnej

Informacja nr 1/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6...

Uwaga! Nowe wzory dokumentacji rozliczeniowej dla grantobiorców.

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy iż uległy zmianie wzory dokumentacji rozliczeniowej dla grantobiorców. Grantobiorcy, którzy będą się rozliczać od 08.02.2019 roku zobowiązani są do rozliczenia grantu na nowej wersji dokumentów.   Dokumentacja rozliczeniowa dla grantobiorców  : WNIOSEK O ROZLICZENIE Wniosek o rozliczenie grantu  – WRG-02.2019-Wniosek o rozliczenie grantu obowiązuje od dnia 08.02.2019 SPRAWOZDANIE...