Konsultacje zmian do LSR

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na – Formularz zglaszania uwag Poprawiona LSR Zmiany w LSR Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl do dnia 06 kwietnia 2018 r....

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 09.04.2018 o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. 3. Przedstawienie...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 23 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00

  Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 23 marca 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie...

Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )

Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków: Lista grantobiorców 6-G-2018 Protokół nr XI/2018 Protokół nr XII/2018

Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2018/G – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury (Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury )

Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków: Lista grantobiorców 5-G-2018 Protokół nr XI/2018 Protokół nr XII/2018

Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018/G – Zachowania dziedzictwa lokalnego (Zabytki poddane pracom konserwatorskim ).

Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków: Lista grantobiorców 4-G-2018 Protokół nr XI/2018 Protokół nr XII/2018

Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )

Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków: Lista grantobiorców 2-G-2018 Protokół nr XI/2018 Protokół nr XII/2018

ODSTĄPIENIE OD GENERATORA WNIOSKÓW W NABORACH nr 1/2018 oraz 2/2018

W związku z pojawiającymi się w trakcie trwania naboru uwagami dotyczącymi funkcjonalności Generatora wniosków w systemie Platformy Obsługi Projektów Witkac.pl w dniu 27.02.2018 podjęto decyzję o odstąpieniu od składania wniosków drogą elektroniczną w ramach naborów  1/2018 oraz 2/2018 trwających w terminie 15.02.2018 -01.03.2018. Decyzja została podjęta w zgodzie z...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 2 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 2 marca 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady 1. Otwarcie...