Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania z mieszkańcami w poszczególnych gminach. Tematyka: główne założenia LSR na lata 2014-2020, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja), planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz LSR, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania),...

Zapraszamy na imprezy 13.08.2016r do Rabki-Zdroju.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy (jako współorganizator) zaprasza na Święto Rabczańskiej Solanki i Festyn z Góralami. Imprezy odbędą się 13.08.2016r. w Rabce-Zdrój. Wspólną częścią imprez  będzie koncert zespołu Baciary w Amfiteatrze, na który serdecznie zapraszamy. Szczegóły na plakacie.  

Wnioski

Poniżej przedstawiamy Państwu link do strony ARMiR z udostępnionymi formularzami wniosków. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html