Zmiana rozporządzenia/zmiana formularzy wniosków.

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 sierpnia zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 20.09.2016 o godzinie 14.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.   Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. Przedstawienie porządku...

Dowiedz się więcej…

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym znajdziecie Państwo informację nt. -głównych założeń LSR na lata 2014-2020, -zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD oraz planowanych najbliższych naborach. Nie zwlekaj, już dziś dowiedz się więcej o funduszach unijnych oraz o możliwościach pozyskania środków z PROW na realizację swoich pomysłów!...

Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w gminach objętych LSR

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania z mieszkańcami w poszczególnych gminach. Tematyka: główne założenia LSR na lata 2014-2020, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja), planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz LSR, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania),...