Kryteria oceny operacji po zmianach

Uprzejmie informujemy iż, zmienione kryteria wyboru operacji  dla operacji planowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020 są dostępne poniżej. Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (w tym dla PREMII i Rozwoju działalności) – OTWÓRZ Kryteria wyboru operacji grantowych – OTWÓRZ Kryteria wyboru...

Pytania i odpowiedzi-stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego

Poniżej publikujemy odpowiedzi na  pytania(stanowisko Samorządu Województwa Małopolskiego) dotyczące poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pobierz plik

Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  kryteriów wyboru operacji  dla operacji planowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Proponowane przez nas zmiany mają na celu wykluczenie możliwość dwuznacznej interpretacji niektórych kryteriów. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na –  Formularzu zgłaszania...

Cykl spotkań szkoleniowych 2016

W środę 07.09.16r.w Jabłonce odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjno- szkoleniowe z cyklu spotkań przeprowadzonych w każdej z gmin członkowskich Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Rabie Wyżnej 30.08.2016, kolejne w Spytkowicach 05.09.16,  w Lipnicy Wielkiej i Rabce Zdrój 06.09.16. Na każdym spotkaniu zostały...

Zmiana rozporządzenia/zmiana formularzy wniosków.

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 sierpnia zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 20.09.2016 o godzinie 14.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.   Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. Przedstawienie porządku...