Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów

ZARZĄD STOWARZYSZENIA PRZYJAZNA DOLINA RABY I CZARNEJ ORAWY Z SIEDZIBĄ RABA WYŻNA 45 B Ogłasza nabór na stanowisko:  Specjalista ds. projektów Wymiar czasu pracy: ¾ etatu (umowa o pracę na zastępstwo) Miejsce wykonywania pracy:  Raba Wyżna– siedziba Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy Zakres odpowiedzialności uprawnień i obowiązków Odpowiedzialność...

Konsultacje zmian do LSR

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na – Formularz zgłaszania uwag Poprawiona LSR z zmianami zaznaczonymi na czerwono Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl do dnia 29.05 2019...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy – 13 maja 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 22 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 13.05.2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad i powitanie...

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego związanego z organizacją szkoleń

W związku z zakończeniem terminu składania ofert cenowych związanych z organizacją szkoleń  w ramach operacji własnej realizowanej przez LGD  do biura stowarzyszenia wpłynęły oferty cenowe. Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu 26.04.2019 postanowił wybrać najkorzystniejsze oferty: AFI BIZNES Joanna Filas, Woly Medyk Waldemar Kubiński, BAZAR Firma Handlowo Usługowa Maja Rubiś.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 29.04.2019 o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta 3. Przedstawienie porządku obrad 4....