Posiedzenie Rady- wyniki naborów nr 1/2016 oraz 2/2016.

Drodzy mieszkańcy, pragniemy poinformować, iż dobiegł końca pierwsze nabory na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Ogłoszenie o naborze pojawiło się dwa tygodnie wcześniej przed planowanym konkursem na stronach internetowych gmin członkowskich LGD a także na stronie internetowej naszej LGD. Nabór trwał dwa tygodnie, od 17 listopada do 01...

Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2016

Pragniemy poinformować, że poniżej znajdują się: -lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, -lista operacji w ramach naboru nr 2/2016, oraz  -lista operacji wybranych do finansowania. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Lista operacji w ramach...

Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2016

Pragniemy poinformować, że poniżej znajdują się: -lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, -lista operacji w ramach naboru nr 1/2016, oraz  -lista operacji wybranych do finansowania. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Lista operacji w ramach...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 13 grudnia  2016 r. /wtorek/  o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad...

Dotacje na biznes!

Potencjalni przedsiębiorcy z 5 gmin otrzymają łącznie 1 200 000 zł w pierwszych naborach Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Masz pomysł na biznes i potrzebujesz kasę na start? Teraz jest doskonały moment by zawnioskować o dotację( PREMIA- 80 000zł). Od 17.11.2106r do 01.12.2016r trwają nabory na podjęcie...

Nabór nr 2/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez...

Nabór nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez...

Wnioskodawco, sprawdź czy masz numer identyfikacyjny!

Szanowny Wnioskodawco, Przypominamy że na etapie ubiegania się o pomoc,  wnioskodawca zobowiązany jest podać we Wniosku swój numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U....