Wnioski

Poniżej przedstawiamy Państwu link do strony ARMiR z udostępnionymi formularzami wniosków. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html