Nabór nr 3/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ( nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki )

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania...

Zbliżające się nabory

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy o planowanych naborach na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Nabór nr 3/2018 – Tworzenie i modernizacja turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc, ścieżek WSKAŹNIK PRODUKTU w ramach którego realizowany jest nabór: Liczba nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych...

Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)

Pragniemy poinformować, że poniżej znajdują się: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej) Protokół nr XIII Lista operacji...

Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)

Pragniemy poinformować, że poniżej znajdują się: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 1/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej) Protokół nr XIII...

Konsultacje zmian do LSR

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na – Formularz zglaszania uwag Poprawiona LSR Zmiany w LSR Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl do dnia 06 kwietnia 2018 r....

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 09.04.2018 o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. 3. Przedstawienie...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 23 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00

  Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 23 marca 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie...

Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2018/G GRANTY – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru )

Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków: Lista grantobiorców 6-G-2018 Protokół nr XI/2018 Protokół nr XII/2018