Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 06.09.2017 o godzinie 16.00  na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.   Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. 3....

Konsultacje społeczne – kryteria oceny operacji

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  kryteriów wyboru operacji  dla operacji planowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. Proponowane przez nas zmiany mają na celu wykluczenie możliwość dwuznacznej interpretacji niektórych kryteriów. Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji prosimy zgłaszać na –  Formularzu zgłaszania...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 25 sierpnia 2017 r. /piątek/ o godz. 09:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 25 sierpnia 2017 r. /piątek/  o godz. 09:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.          Proponowany program Posiedzenia Rady: 1. Otwarcie obrad...

Wyjaśnienia Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w sprawie naborów 1,2 i 4 ponowna ocena wniosków po uwzględnieniu protestów przez SWM.

Protokół Nr VII/2017 Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2017-z uchwały nr VII/115/17 Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2017 po uwzględnieniu protestu-z uchwały nr VII/117/17 Lista techniczna – po uwzględnieniu protestu

Zajęcia fitness dofinansowane z środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności

Odbyły się kolejne zajęcia fitness dofinansowane z środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj lokalnie przy Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy”.  

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 11 sierpnia 2017 r. /piątek/  o godz. 10:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Proponowany program Posiedzenia...