Nabór nr 1/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania...

Nabór nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania...

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 9 luty 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 9 lutego 2018 r. /piątek/  o godz. 10:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Proponowany program Posiedzenia Rady  Otwarcie obrad...

Informacja nt. doradztwa/ konsultacji wniosków.

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, pkt. III.9.,  nie udzielamy doradztwa na 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków czyli w dniach 25 i 26 stycznia 2018. Na konsultację wniosków prosimy umawiać się na dni: 22,23...

Informacja dla zainteresowanych naborami na rozwój i otwarcie działalności gospodarczych

Uprzejmie informujemy, iż środki na rozwój działalności gospodarczej oraz premie na otwarcie działalności gospodarczej zostały wyczerpane. Zainteresowanych pomocami dla przedsiębiorców prosimy o kontakt pod koniec 2018 roku.

Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach w biurze- ŚRODY od 8 do 14.

 Zapraszamy do korzystania z doradztwa po uprzednim mailowym lub telefonicznym ustaleniu terminu. W związku z trwającymi naborami na projekty grantowe istnieje możliwość umówienia się na konsultację wniosku przez cały tydzień- od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00. Udzielamy również informacji o dużych konkursach(Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej...

Spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami w poszczególnych gminach. Tematyka: główne założenia LSR na lata 2014-2020, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja), planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz LSR, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania),...

Informacja nr 1/2017/OW o zamiarze realizacji operacji własnej

Informacja nr 1/2017/OW o planowanej do realizacji operacji własnej   Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust...

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 04.01.2018 o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Przedstawienie porządku obrad...