logo
logo
logo
logo

Fiszka projektowa: zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować w nowej perspektywie
Opublikowano: 5 stycznia 2023

Szanowni Państwo!

 

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można składać do dnia 08.02.2023 r.
w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
  2. drogą korespondencyjną na adres: Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
  3. bezpośrednio do biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna, budynek sklepu Groszek, I piętro w godzinach 9-14.

 

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy Czarny Dunajec, Jabłonka, Lipnica Wielka, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice.

 

Załącznik do pobrania:

  1. Fiszka projektowa.

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 18 26 78 648/  500 475 840.

Udostępnij ten post:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy

Wyniki I etapu naboru na stano...
Opublikowano: 28 marca 2023

W związku z upływem terminu zgłaszania kandydatów na stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego...

NABÓR NA WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE...
Opublikowano: 13 marca 2023

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Wychowawcy w Placówce Wspar...

Wyniki naboru na stanowisko: K...
Opublikowano: 10 marca 2023

W związku z zakończeniem naborów na stanowisko Kierownika w Placówce Wsparcia Dziennego  i przeprowadzen...

Wyniki I etapu naboru na stano...
Opublikowano: 3 marca 2023

W związku z upływem terminu zgłaszania kandydatów na stanowisko Kierownika w Placówce Wsparc...
Skip to content