logo
logo
logo
logo

Odbyły się spotkania konsultacyjne dot. nowej LSR
Opublikowano: 21 listopada 2022

W dniach 16 i 17 listopada 2022 r. w każdej z gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy, tj. w gminach: Jabłonka, Lipnica Wilka, Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice i Czarny Dunajec, odbyły się otwarte spotkania w ramach konsultacji społecznych nowo tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, przedstawicielom instytucji publicznych, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom za aktywny udział w spotkaniach i czas zainwestowany w tworzenie nowej strategii rozwoju. Dziękujemy za udział zarówno osobom, które uczestniczyły w spotkaniach w formie stacjonarnej jak i tym, które skorzystały z możliwości udziału poprzez transmisję on-line. Dyskusje na temat istniejących potrzeb, problemów ale też potencjałów i wyróżników tego obszaru, posłużą wypracowaniu konkretnych celów rozwojowych i zamierzeń projektowych na najbliższe lata. Wśród najczęściej wskazywanych przez uczestników spotkań problemów i potrzeb należy wskazać:

  • brak ciekawych, rozpoznawalnych atrakcji turystycznych i oferty, które przyciągnęłyby turystę na dłużej niż dwa dni;
  • dziedzictwo kulturowe słabo eksponowane i wykorzystywane do rozwoju regionu;
  • zbyt małą promocję obszaru – brak marketingu w zakresie promocji turystycznej i promocji produktu lokalnego;
  • braki w infrastrukturze okołoturystycznej, rekreacyjnej, kulturowej i sportowej, przez które jako obszar stajemy się mniej atrakcyjni nie tylko dla turysty i odwiedzającego, ale też nas samych – mieszkańców;
  • niska przedsiębiorczość i aktywność społeczna mieszkańców, braki w odpowiedniej pracy u podstaw – edukacji dzieci i młodzieży.

Niewątpliwie najczęściej padającą odpowiedzią na pytanie o największy zasób czy wyróżnik obszaru było „dziedzictwo kulturowe”, przejawiające się w zabytkach, strojach, muzyce obrzędach, potrawach, dialekcie. Obszar Lokalnej Grupy Działania łączącej Dolinę Raby z Doliną Czarnej Orawy jest zróżnicowany kulturowo, a różnice te należy przekłuć w pozytywny czynnik rozwoju jako potencjał wielokulturowości. Wnioskiem z pierwszych spotkań z mieszkańcami jest to, że należy poszerzyć ofertę czasu wolnego dla mieszkańców bazując na dziedzictwie kulturowym tego obszaru. Do opracowania konkretnych założeń, oprócz przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami, posłużą także wyniki badań ilościowych – statystycznych, a także badań jakościowych – ankiety, którą można wypełnić KLIKAJĄC TUTAJ.

Kolejne spotkania w ramach prac nad strategią odbędą się na początku stycznia – zapraszamy do udziału stacjonarnie lub online. Kompletna Strategia, zawierająca konkretne projekty, na podstawie której LGD złoży wniosek o przyznanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego powinna być opracowana na koniec lutego 2023 roku.

Prezentacje do pobrania:

LSR 2022-2027 

LGD diagnoza Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Fot. Jan Ciepliński i biuro LGD

 

Udostępnij ten post:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Karta Projektu

Zaproszenie na Nadzwyczajne Wa...
Opublikowano: 6 grudnia 2022

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie...

Zaproszenie na Posiedzenie Ra...
Opublikowano: 1 grudnia 2022

Zastępca Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1...

Prezentacje ze spotkań dot. ws...
Opublikowano: 21 listopada 2022

Prezentacje do pobrania:...

Odbyły się spotkania konsultac...
Opublikowano: 21 listopada 2022

W dniach 16 i 17 listopada 2022 r. w każdej z gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Prz...
Skip to content