logo
logo
logo
logo

Pozostałe konkursy
Opublikowano: 19 lipca 2016

Warunki: max. 500 000 zł, do 100% dofinansowania

Beneficjent:

  • osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD- 10.01.2022

Wnioski:Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 4z – otwórz;

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) – otwórz

Więcej : LEADER: Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ (…) z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (…) (operacje: inne, własne LGD, rozwijanie działalności gospodarczej) – Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Małopolsce (prow.malopolska.pl)

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

*** Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych(RODO):

Kryteria, procedury, rozporządzenia:

Archiwum:

Udostępnij ten post:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Karta Projektu

Zaproszenie na Nadzwyczajne Wa...
Opublikowano: 6 grudnia 2022

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie...

Zaproszenie na Posiedzenie Ra...
Opublikowano: 1 grudnia 2022

Zastępca Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1...

Prezentacje ze spotkań dot. ws...
Opublikowano: 21 listopada 2022

Prezentacje do pobrania:...

Odbyły się spotkania konsultac...
Opublikowano: 21 listopada 2022

W dniach 16 i 17 listopada 2022 r. w każdej z gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Prz...
Skip to content