logo
logo
logo
logo

Władze

Zarząd LGD

Prezes

Gabriela STACHURA

Wiceprezes

Ryszard TRACZYK

Członkowie Zarządu

 • Artur GÓRKA
 • Małgorzata JASIURA
 • Stanisław KOŁODZIEJ
 • Ewa PIĄTKOWSKA
 • Karolina STRAMA
 • TOMASZ SUTOR

Rada LGD

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kulawiak

Członkowie Rady:

 • Gabriela Antałczyk
 • Kazimierz Bielak
 • Dorota Frys
 • Małgorzata Gromala
 • Anna Gut
 • Bogdan Jazowski
 • Bernadeta Kołodziej
 • Joanna Kosek
 • Patryk Rudnicki
 • Przemysław Sęk
 • Ewa Świder
 • Jolanta Walek
 • Bolesław Wójcik

Komisja rewizyjna

Przewodniczący

Ignacy Piziak-Rapacz

Członkowie komisji:

 • Kamil Bodzioch
 • Tadeusz Chlebek
 • Piotr Derek
 • Marian Kracik
 • Zbigniew Suwada
 • Alicja Targosz
Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content