logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
Opublikowano: 6 grudnia 2022

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 13.12.2022 r. o godzinie 13.00 na sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Wybór komisji skrutacyjnej

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

8. Wyznaczenie komisji do spraw monitoringu i ewaluacji

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie posiedzenia

 

Udostępnij ten post:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Karta Projektu

NABÓR NA WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE...
Opublikowano: 17 stycznia 2023

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Wychowawcy w Placówce Wspar...

Fiszka projektowa: zgłaszanie...
Opublikowano: 5 stycznia 2023

Szanowni Państwo!   W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do...

Zaproszenie na Nadzwyczajne Wa...
Opublikowano: 4 stycznia 2023

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie...

Konsultacje zmian do LSR...
Opublikowano: 4 stycznia 2023

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na...
Skip to content