logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
Opublikowano: 23 maja 2023

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 30.05.2023 r. (wtorek) o godzinie 13.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminów: Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zebrania
8. Wybór Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia za okres pięcioletniej kadencji 2018 –2023
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LGD za okres pięcioletniej kadencji 2018 –2023
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za okres pięcioletniej kadencji 2018 –2023
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
18. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
19. Wybór Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
20. Wybór Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach oraz w czynnościach prawnych z członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady.
22. Wolne wnioski
23. Zamknięcie posiedzenia.

Udostępnij ten post:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy

Nabory na Podejmowanie działal...
Opublikowano: 15 września 2023

Masz pomysł na biznes i brakuje ci odpowiedniego finansowania?  Jeśli chcesz założyć działalność gospodarczą...

Nabór nr 2/2023 – Podejmowanie...
Opublikowano: 6 września 2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina R...

Nabór nr 3/2023 – Podejmowanie...
Opublikowano: 6 września 2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina R...

Uwaga! Zmiany godzin pracy biu...
Opublikowano: 22 sierpnia 2023

Informujemy, że od dnia 21.08.2023 do dnia 01.09.2023  biuro LGD będzie czynne od godziny 8.00 do 14.00....
Skip to content