logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
Opublikowano: 1 grudnia 2022

Zastępca Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 08.12.2022 r. (czwartek) o godz. 09:00

                                                                             
Proponowany program Posiedzenia Rady 

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 7/2022.
  4. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 7/2022.
  5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 7/2022.
  6. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
  7. Sporządzenie list operacji.
  8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Małgorzata Kulawiak

Udostępnij ten post:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Karta Projektu

NABÓR NA WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE...
Opublikowano: 17 stycznia 2023

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Wychowawcy w Placówce Wspar...

Fiszka projektowa: zgłaszanie...
Opublikowano: 5 stycznia 2023

Szanowni Państwo!   W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do...

Zaproszenie na Nadzwyczajne Wa...
Opublikowano: 4 stycznia 2023

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie...

Konsultacje zmian do LSR...
Opublikowano: 4 stycznia 2023

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących  zmian w  Lokalnej Strategii rozwoju na...
Skip to content