logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
Opublikowano: 21 września 2022

LGD Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)  dla obszaru LGD na lata 2023-2027, wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Spotkania dot.  przygotowania i wdrożenia LSR mają na celu włączanie lokalnej społeczności. Spotkania będą prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o narzędzia diagnozy i tworzenia strategii. Zostanie przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR a także analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru danej gminy. Rezultatem będzie określenie celów LSR w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz planowanych działań.

 

Udostępnij ten post:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy

Nabory na Podejmowanie działal...
Opublikowano: 15 września 2023

Masz pomysł na biznes i brakuje ci odpowiedniego finansowania?  Jeśli chcesz założyć działalność gospodarczą...

Nabór nr 2/2023 – Podejmowanie...
Opublikowano: 6 września 2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina R...

Nabór nr 3/2023 – Podejmowanie...
Opublikowano: 6 września 2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina R...

Uwaga! Zmiany godzin pracy biu...
Opublikowano: 22 sierpnia 2023

Informujemy, że od dnia 21.08.2023 do dnia 01.09.2023  biuro LGD będzie czynne od godziny 8.00 do 14.00....
Skip to content