logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
Opublikowano: 21 września 2022

LGD Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)  dla obszaru LGD na lata 2023-2027, wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Spotkania dot.  przygotowania i wdrożenia LSR mają na celu włączanie lokalnej społeczności. Spotkania będą prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o narzędzia diagnozy i tworzenia strategii. Zostanie przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR a także analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru danej gminy. Rezultatem będzie określenie celów LSR w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz planowanych działań.

 

Udostępnij ten post:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Karta Projektu

NABÓR NA WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE...
Opublikowano: 3 października 2022

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:...

UWAGA! Terminy spotkań konsult...
Opublikowano: 27 września 2022

Terminy spotkań uległy zmianie. O nowych terminach  poinformujemy niezwłocznie....

Uwaga! JUŻ NIEBAWEM NABORY W L...
Opublikowano: 23 września 2022

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy (LGD) przypomina, iż 03 października 2022 rozpoczynają się n...

WYNIK NABORU NA STANOWISKO WYC...
Opublikowano: 23 września 2022

W związku z zakończeniem naborów na stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego i przeprowadzeniu z kandydatem rozmowy kwa...
Skip to content