logo
logo
logo
logo

Spotkania

2018

Po raz kolejny zapraszamy na cykl spotkań konsultacyjno-szkoleniowych z mieszkańcami. (GRANTY)

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaplanowała kolejny cykl spotkań z mieszkańcami i potencjalnymi beneficjentami. Tematyka- projekty grantowe. Do wzięcia udziału w spotkaniach zachęcamy przede wszystkim stowarzyszenia oraz innych beneficjentów planujących działania głównie w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych.
Harmonogram tu.

W szczególności zapraszamy mieszkańców obszaru LGD z grup defaworyzowanych czyli:

 • niepełnosprawnych,
 • młodych ludzi bez pracy ( do 35 roku życia),
 • starszych ludzi (po 65 roku życia) ,
 • młodych rodziców, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).

Relacja z w/w spotkań

Spotkania odbywały się  08.01.2018 – 10.01.2018 w poszczególnych gminach członkowskich Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Informacje o spotkaniach były umieszczone na stronie internetowej LGD, na stronach urzędowych oraz w mediach społecznościach. Tematem spotkań były możliwości uzyskania dofinansowania z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy na lata 2014-2020.

Na każdym spotkaniu zostały przedstawione zasady funkcjonowania  LGD oraz założenia i główne cele LSR a także harmonogram naborów na 2017 rok. Następnie omówiono projekty grantowe- tematykę, wskaźniki, zasady przyznania pomocy, procedury i lokalne kryteria wyboru operacji oraz ich interpretację.

Prezentacja do pobrania tutaj.

Zdjęcia:

Lipnica Wielka, 08.01.2018

Jabłonka,08.01.2018

Spytkowice, 09.01.2018

Raba Wyżna, 09.01.2018

Rabka-Zdrój, 10.01.2018

2017

Zapraszamy na kolejny cykl spotkania konsultacyjno-szkoleniowych z mieszkańcami. (GRANTY)

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaplanowała kolejny cykl spotkań z mieszkańcami i potencjalnymi beneficjentami. Tym razem główną tematyką będą projekty grantowe. Do wzięcia udziału w spotkaniach zachęcamy przede wszystkim stowarzyszenia oraz innych beneficjentów planujących działania głównie w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych.
Harmonogram spotkań- do pobrania.

W szczególności zapraszamy mieszkańców obszaru LGD z grup defaworyzowanych czyli:

 • niepełnosprawnych,
 • młodych ludzi bez pracy ( do 35 roku życia),
 • starszych ludzi (po 65 roku życia) ,
 • młodych rodziców, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).

Relacja z w/w spotkań

Spotkania odbywały się  03.04.2017 i 04.04.2017 w poszczególnych gminach członkowskich Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Informacje o spotkaniach były umieszczone na stronie internetowej LGD, na stronach urzędowych oraz w mediach społecznościach. Tematem spotkań były możliwości uzyskania dofinansowania z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy na lata 2014-2020.

Na każdym spotkaniu zostały przedstawione zasady funkcjonowania  LGD oraz założenia i główne cele LSR a także harmonogram naborów na 2017 rok. Następnie omówiono projekty grantowe- tematykę, wskaźniki, zasady przyznania pomocy, procedury i lokalne kryteria wyboru operacji oraz ich interpretację. Ostatnią część stanowiła tematyka operacji w zakresie „pozostałych konkursów” – czyli dotacji na niekomercyjne inwestycje w infrastrukturę społeczną, kulturalną i sportową.

Prezentacja do pobrania tutaj.

Lipnica Wielka, 03.04.2017

DSC_1715

Rabka Zdrój, 03.04.2017

IMG_20170403_134207

Spytkowice, 04.04.2017

spytkowice 03.04.17

Raba Wyżna,  04.04.2017

DSC_0637[1]

Jabłonka, 04.04.2017

IMG_20170404_160648

Zapraszamy na spotkania i konsultacje z mieszkańcami w poszczególnych gminach.(luty’17)

Tematyka:

Informacje o LGD, główne założenia LSR na lata 2014-2020, harmonogram naborów na rok 2017, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania, warunki dofinansowań), wsparcie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów + analiza kryteriów.

W szczególności zapraszamy mieszkańców obszaru LGD z grup defaworyzowanych czyli:

 • niepełnosprawnych,
 • młodych ludzi bez pracy ( do 35 roku życia),
 • starszych ludzi (po 65 roku życia) ,
 • młodych rodziców, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).

Pobierz harmonogram spotkań – kliknij tutaj

Relacja z w/w spotkań

Spotkania odbywały się od 02.02.2017 do 07.02.2017 w poszczególnych gminach członkowskich Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Informacje o spotkaniach były umieszczone na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin oraz publikowane na stronie internetowej LGD, na stronach urzędowych oraz w mediach społecznościach. Tematem spotkań były możliwości uzyskania dofinansowania z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy na lata 2014-2020.

Na każdym spotkaniu zostały omówione zasady funkcjonowania stowarzyszenia, główne cele LSR, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja), planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz w LSR a także harmonogram naborów na 2017 rok . Prowadzący motywowali do realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania), przedstawiono zasady i warunki dofinansowania, wsparcie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów.

Prezentacja do pobrania tutaj.

Lipnica Wielka, 02.02.2017

IMG_20170202_105036 IMG_20170202_100515

Rabka Zdrój, 02.02.2017

IMG_20170202_130934

Spytkowice, 06.02.2017

IMG_2744

IMG_2747

Raba Wyżna,  06.02.2017

20170206_121543

Jabłonka, 07.02.2017

20170207_165129

2016

Zapraszamy na spotkania i konsultacje z mieszkańcami w poszczególnych gminach.

Tematyka: główne założenia LSR na lata 2014-2020, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja), planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz LSR, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania), wsparcie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów.

W szczególności zapraszamy mieszkańców obszaru LGD z grup defaworyzowanych czyli:

 • niepełnosprawnych,
 • młodych ludzi bez pracy ( do 35 roku życia),
 • starszych ludzi (po 65 roku życia) ,
 • młodych rodziców, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).

Relacja z w/w spotkań

baner-spotkania-ok

W środę 07.09.16r.w Jabłonce odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjno- szkoleniowe z cyklu spotkań przeprowadzonych w każdej z gmin członkowskich Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Rabie Wyżnej 30.08.2016, kolejne w Spytkowicach 05.09.16,  w Lipnicy Wielkiej i Rabce Zdrój 06.09.16.

Na każdym spotkaniu zostały omówione zasady funkcjonowania stowarzyszenia, główne założenia LSR na lata 2014-2020(przedstawiono cele ogólne oraz szczegółowe), zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja) a także planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz w LSR. Prowadzący motywowali do realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania), przedstawiono zasady i warunki dofinansowania, wsparcie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów.

Uczestnicy spotkań aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Prowadzący spotkania odpowiadali na liczne pytania uczestników a także udzielali indywidualnych konsultacji.

Prezentacja do pobrania tutaj.

Spytkowice, 05.09.16

img_4323

Lipnica Wielka, 06.09.16

img_4328

img_4331

Rabka-Zdrój, 06.09.2016

zdj-2

zdj-1

Jabłonka, 07.09.2016

20160907_150248

20160907_150300

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content