logo
logo
logo
logo

Władze

Zarząd LGD

Prezes

1.Gabriela STACHURA

Wiceprezes

2.Ryszard TRACZYK

Członkowie Zarządu

3. Sylwia Krauzowicz
4. Teresa Bydłoń
5. Stanisław Kołodziej
6. Krzysztof Bagadziński
7. Tomasz Sutor
8. Artur Górka

Rada LGD

Przewodnicząca Rady

1.Małgorzata Kulawiak

Członkowie Rady:

2. Przemysław Sęk
3. Dorota Frys
4. Joanna Kosek
5. Bernadeta Kołodziej
6. Anna Gut
7. Małgorzata Gromala
8. Jolanta Świder
9. Przemysław Zając
10. Patryk Rudnicki
11. Aleksandra Pażucha
12. Damian Żmuda
13. Jolanta Walek
14. Michał Piekarczyk
15. Bogdan Jazowski
16. Anna Tomala
17. Teresa Zarycka
18. Karol Krzysiak

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący

1.Ignacy Piziak-Rapacz

Członkowie komisji:

2. Piotr Derek
3. Kazimierz Bielak
4. Zbigniew Suwada
5. Iwona Smolińska
6. Ewa Smardz-Chlebek

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content