logo
logo
logo
logo

O Nas

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, zwane Lokalną Grupą Działania (LGD), jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne, a także osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z obszaru gmin Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka, Lipnica Wielka i (od 2023r.) Czarny Dunajec.

LGD powołane jest do realizacji celów na terenie gmin członkowskich:

  • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
  • opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
  • wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji LSR
  • promocja obszarów wiejskich
  • aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
  • upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich
  • rozwój infrastruktury
  • wybór grantobiorców i operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie

cele

Biuro LGD:

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Rokiciny Podhalańskie 14 A

34-721 Raba Wyżna

(budynek sklepu Groszek)

Opis stanowisk

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content