logo
logo
logo
logo

TERMINY SPOTKAŃ

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR, finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Harmonogram spotkań:

16.11.2022 (środa)
• Gmina Rabka-Zdrój, godz. 10.00-12.00; Sala Obrad w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju., ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój
• Gmina Spytkowice, godz. 12.30-14.30; Sala Obrad w Urzędzie Gminy Spytkowice, 34-745 Spytkowice 26
• Gmina Raba Wyżna, godz. 15.00-17.00; Sala Obrad w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41

17.11.2022 (czwartek)
• Gmina Czarny Dunajec, godz. 10.00-12.00; Sala Obrad w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
• Gmina Lipnica Wielka, godz. 12.30-14.30; Dom Ludowy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518
• Gmina Jabłonka , godz. 15.00-17.00; Sala Obrad w Urzędzie Gminy Jabłonka, ul.3 Maja 1, 34-480 Jabłonka

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content